Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 29/10/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A USB

Quad Link D-1

Thumbnail

Η ανοχή του D-1 σε σήματα με jitter είναι καλή, με τις σχετικές καμπύλες να κινούνται κοντά στην περιοχή των -85dB και να δείχνουν συμπεριφορά σταθερή τόσο σε σχέση με την συχνότητα του ψηφιακού σήματος όσο και σε σχέση με την συχνότητα του ίδιου του jitter. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη του σχετικού διαγράμματος πρέπει να γίνεται με περίσκεψη, καθώς περιλαμβάνει τόσο την εισαγωγή ελεγχόμενου jitter από το σύστημα μέτρησης όσο και jitter που προστίθεται από το ίδιο το interface του υπολογιστή στη συνέχεια.
Η ίδια η συσκευή φαίνεται να έχει μέτρια συμπεριφορά σε θέματα εισαγωγής jitter καθώς οι τιμές που υπολογίσαμε κυμάνθηκαν γύρω από τα 77pS.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 11.025kHz/-5dBFS.

Η απόκριση συχνότητας της συσκευής κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα. Η ίδια η Quad δίνει 20Hz-20kHz (+/-0.2dB), τιμή που επιβεβαιώνεται απολύτως από το σχετικό διάγραμμα το οποίο, επίσης, αποκαλύπτει εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών.
Η γραμμικότητα της στάθμης είναι πολύ καλή, με την σχετική καμπύλη να διατηρεί την ιδανική κλίση για στάθμες χαμηλότερες από τα -110dBFS, σημείο από το οποίο αρχίζουν να γίνονται ορατές μικρές μόνο αποκλίσεις.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (44.1kHz/24bit).

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz.

Η μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δεν κρύβει εκπλήξεις. Οι τιμές αυξάνονται καθώς η στάθμη του σήματος μειώνεται με την παραμόρφωση να βρίσκεται στα -40dB για σήματα -60dBFS. Η καμπύλη που αφορά την μέτρηση του συνόλου παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) κινείται λογικά σε υψηλότερες (κατά 25dB περίπου) στάθμες. Καθώς δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αύξησης των τιμών της παραμόρφωσης σε υψηλές στάθμες, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το αναλογικό στάδιο εξόδου μπορεί να διαχειριστεί άνετα σήματα κοντά στα 0dBFS (τα οποία αντιστοιχούν σε 2.4Vrms στην έξοδο) χωρίς προβλήματα υπερφόρτωσης.
Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Εδώ, η συμπεριφορά του D-1 παραμένει αξιοσημείωτα σταθερή (στα 0.004% για σήματα -1dBFS και στα 0.03% για σήματα -20dBFS). Το γεγονός ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες για στάθμες πολύ κοντά στα 0dBFS επιβεβαιώνουν μια καλή σχεδίαση του αναλογικού σταδίου.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 44.1kHz, thd+N (ροζ/ιώδης), thd (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 44.1kHz. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Ο θόρυβος της συσκευής φαίνεται να είναι αρκούντως χαμηλός, κρίνοντας από το φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο το οποίο δεν περιλαμβάνει ορατές συνιστώσες στην περιοχή του hum. Στη βάση της θεμελιώδους είναι ορατές δύο συνιστώσες περίπου στα 10Hz, οι οποίες δεν οφείλονται σε jitter (με βάση της σχετική μέτρηση) αλλά θα πρέπει να αποδοθούν σε κάποια άλλη αστάθεια του κυκλώματος. Ούτως ή άλλως, η στάθμη τους είναι πολύ χαμηλή, στα -120dBFS.
Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι βρίσκεται συνολικά κάτω από τα -100dBFS με μικρή αιχμή στα 100Ηz. Ο D-1 δεν είναι θορυβώδης αλλά δεν κινείται και σε κορυφαία επίπεδα στον τομέα αυτό.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 11,025Hz, 24bit/96kHz.

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 44.1kHz.

Το φάσμα θορύβου και παρεμβολών επιβεβαιώνει αυτή την τυπικά καλή συμπεριφορά όντας συνολικά κάτω από τα -120dBFS, τουλάχιστον μέχρι την συχνότητα αποκοπής (λίγο πάνω από τα 22kΗz). Στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων μια σειρά από συνιστώσες των οποίων η στάθμη βρίσκεται κάτω από τα -100dBFS.
To ίδιο το φίλτρο διέλευσης χαμηλών φαίνεται, επίσης, να είναι τυπικά αποτελεσματικό με το σχετικό διάγραμμα παραμόρφωσης να κινείται σταθερά στην περιοχή μεταξύ -70 και -80dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band).

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 44.1kHz.

Το τροφοδοτικό (το οποίο περιλαμβάνει ένα εξωτερικό πακ και κάποια στοιχεία στο εσωτερικό του μετατροπέα) φαίνεται πολύ ήσυχο. Η στατική τιμή του θορύβου που οφείλεται σε αυτό μετρήθηκε στα -117dBFS και το σχετικό διάγραμμα αποκαλύπτει τις αναμενόμενες αιχμές στα 50 και 100Hz αλλά σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε κοντά στην ικανοποιητική τιμή των -80dB (και για τα δύο κανάλια) με ήπια τάση αύξησης πάνω από τα 5kHz (φθάνει να είναι λίγο υψηλότερη από τα -70dB στα 20kHz) εύρημα το οποίο πιθανώς υποδηλώνει κάποια ήπια ζεύξη στο αναλογικό στάδιο εξόδου.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου από την τροφοδοσία.

Διαφωνία καναλιών.