Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 31/01/2012

flag
english
abstract

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Quad QC-twentyfour/II-eighty

Thumbnail

Ο QC twentyfour είναι ένας αρκετά ευαίσθητος προενισχυτής καθώς απαιτεί μόλις 150mV στην είσοδο για να εμφανίσει έξοδο 1Vrms. Η χρήση λυχνίας ως ενεργό εξάρτημα προσφέρει, κατά τα φαινόμενα, μεγάλα περιθώρια υπερφόρτωσης. Το όριο του ψαλιδισμού βρίσκεται λίγο πάνω από τα 40Vrms (43.3Vrms) και για αυτό απαιτείται σήμα εισόδου 6.7Vrms στην είσοδο. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης δείχνουν ένα κύκλωμα με καλά χαρακτηριστικά (0.05% thd+N και 0.04% imd/SMPTE με στάθμη αναφοράς του 1Vrms στην έξοδο). O προενισχυτής φαίνεται, επίσης, να είναι αθόρυβος. Με στάθμη αναφοράς το 0.1Vmrs στην έξοδο μετρήσαμε -72dBr(A), επίδοση εντυπωσιακή για την τιμή της συσκευής.
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη με ήπιες τάσεις αποκοπής στα άκρα. Στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται ότι το κύκλωμα βρίσκεται στα -0.75dBr στις πολύ χαμηλές συχνότητες (κάτω από 20Hz) και στο -1dBr κοντά στα 40kHz. Η ομοιότητα των δύο καναλιών είναι, επίσης, πολύ καλή με τις διαφορές να βρίσκονται κάτω από το 0.1dB στο σύνολο του φάσματος. Η διαφωνία των καναλιών μετρήθηκε κοντά στα -60dBr για το αριστερό κανάλι και κοντά στα -41dBr για το δεξί, ενώ το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης είναι τυπικά καλό με την διαφορά να αυξάνεται σε ρυθμίσεις μεγάλης εξασθένησης (0.2dBr στη θέση “παρά τέταρτο” και 0.1dBr στη θέση “και τέταρτο”). Το φάσμα του σήματος εξόδου είναι ιδιαίτερα καθαρό για λαμπάτο προενισχυτή. Υπάρχει μια έντονη δεύτερη αρμονική (λίγο ισχυρότερη από τα -65dBr) αλλά όλες οι υπόλοιπες συνιστώσες βρίσκονται κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Το φάσμα του θορύβου στην έξοδο επιβεβαιώνει την καλή επίδοση στη στατική μέτρηση θορύβου. Είναι ορατές κάποιες συνιστώσες hum (στα 50 και στα 100Hz, καθώς και ως παράγωγα ενδοδιαμόρφωσης) αλλά βρίσκονται κάτω από τα -70dBr, επίδοση που κρίνεται ως εξαιρετική, αν σκεφτεί κανείς ότι η στάθμη αναφοράς είναι το 0.1Vrms.
Το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει μια ήπια τάση αύξησης στις συχνότητες πάνω από τα 2kHz με την μέγιστη τιμή να ξεπερνά λίγο το 0.1% κοντά στα 20kHz (για στάθμη εξόδου 1Vrms). Στην περιοχή των μεσαίων και των χαμηλών συχνοτήτων ο προενισχυτής βρίσκετ

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 0.1Vrms, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Vrms.

Ομαλά μεταβάλλεται και η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Η χρυσή τομή μεταξύ θορύβου και παραμόρφωσης βρίσκεται κοντά στα 500mv (καλή επιλογή αν θεωρήσουμε ότι ο τυπικός τελικός έχει ευαισθησία 1Vrms) και από το σημείο αυτό αυξάνεται μαζί με την στάθμη εξόδου. Ο χρήστης, πάντως, έχει πραγματικά μεγάλα περιθώρια: η έξοδος πρέπει να φτάσει τα 6Vrms για να μετρηθεί παραμόρφωση 0.3%.

Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου.

O ΙΙ Eighty απέδωσε 76Wrms σε φορτίο 8Ω και 37Wrms σε φορτίο 4Ω, στο όριο της υπερφόρτωσης με την μέτρηση να γίνεται το tap των 8Ω. H ευαισθησία του ήταν 1.1Vrms. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε λίγο πάνω από το 25, τιμή καλή για το είδος του σταδίου εξόδου που υπόσχεται μικρή επίδραση του φορτίου. O ενισχυτής ακολουθεί την λογική του προενισχυτή σε θέματα παραμορφώσεων και θορύβου. Με αναφορά την στάθμη που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος, μετρήσαμε 0.03% thd+N με φορτίο 8Ω, τιμή που ανέβηκε μόνο λίγο, στο 0.05%, με φορτίο 4Ω (φυσικά το 1/3 της ισχύος στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε λιγότερα W) ενώ η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης μετρήθηκε στο 0.06%. O θόρυβος, με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε 1Wrms/8Ω, ήταν πολύ χαμηλός, στα -79dBr(A).
H απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο στην έξοδο ήταν πρακτικώς επίπεδη με ανάξια λόγου αποκοπή στις πολύ χαμηλές συχνότητες (-0.1dBr/10Ηz) και ήπια τάση αποκοπής ψηλά (-0.25dBr/20kHz). Με σύνθετο φορτίο η συμπεριφορά αλλάζει αλλά ο συντελεστής απόσβεσης είναι επαρκής ώστε οι διακυμάνσεις να είναι της τάξης των δεκάτων του dB, όταν σε πολλά λαμπάτα κυκλώματα η αντίστοιχη μέτρηση εκφράζεται σε dB (οι διαφορές είναι, δηλαδή, μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερες), επίδοση που δικαιώνει στην πράξη την τοπολογία του Walker. Το φάσμα του σήματος εξόδου στο 1/3 της ισχύος δείχνει ένα αρκετά ζωηρό αλλά πειθαρχημένο στάδιο εξόδου. Υπάρχει σαφής τάση μονότονης μείωσης της στάθμης των αρμονικών (με τις άρτιες να είναι οριακά ισχυρότερες των περιττών) και με το σύνολο του φάσματος τους να βρίσκεται κάτω από τα -70dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 25Wrms σε φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και σε σύνθετο φορτίο (κόκκινη καμπύλη)

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 25Wrms/8Ω.

Το φάσμα του θορύβου περιλαμβάνει ορατές συνιστώσες από το τροφοδοτικό (50 και 100Hz) καθώς επίσης και υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσής τους, αλλά οι στάθμες όλων αυτών είναι γενικώς πολύ χαμηλές (κάτω από τα -75dBr) με αναφορά την στάθμη που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω. Η αρμονική παραμόρφωση έχει σαφείς αυξητικές τάσεις σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στις χαμηλές συχνότητες παραμένει συστηματικά κάτω από το 0.07% αλλά πάνω από το 1kHz οι τιμές ανεβαίνουν αρκετά, χωρίς πάντως να ξεπεράσουν το 0.9% μέσα στα συμβατικά όρια του φάσματος.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 25Wrms/8Ω.

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου έχει δύο πλευρές. Η συμπεριφορά του ενισχυτή σε χαμηλές τιμές ισχύος είναι αρκετά σταθερή με τις καλύτερες επιδόσεις να βρίσκονται γύρω από τα 20Wrms (0.03%). Πάνω από την τιμή αυτή υπάρχει μια σαφής αυξητική τάση με την παραμόρφωση να ξεπερνά ελάχιστα το 0.1% στα 70Wrms. Από το σημείο αυτό εμφανίζεται ταχύτατα η υπερφόρτωση με το 3% να αντιστοιχεί σε ισχύ λίγο χαμηλότερη των 80Wrms. Παρόμοια είναι συμπεριφορά του σταδίου εξόδου όταν το φορτίο είναι 4Ω με την διαφορά ότι οι παραμορφώσεις είναι συστηματικά υψηλότερες και την αρχή της υπερφόρτωσης να εμφανίζεται λίγο κάτω από τα 30Wrms. H απόκριση του ενισχυτή σε τετραγωνικό σήμα, τέλος, είναι ικανοποιητική για το είδος του σταδίου εξόδου. Ο χρόνος ανόδου μετρήθηκε στα 4.56μS (τιμή η οποία συμβατικά αντιστοιχεί σε ένα εύρος λίγο μεγαλύτερο των 75kHz) ενώ ο ρυθμός ανύψωσης προσδιορίστηκε στα 6.8V/μS.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω.