Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ/ΚΕΦΑΛΗ

VPI Traveler/Shelter 301 II

Thumbnail

Οι επιδόσεις του Traveler σε ο,τι αφορά την ποιότητα περιστροφής του πλατό κινήθηκαν κοντά στις δημοσιευμένες τιμές για το wow&flutter, καθώς μετρήσαμε 0.04% (ζυγισμένο κατά NAB) και 0.07% (ζυγισμένο κατά IEC), με την ταχύτητα να αποκλίνει προς υψηλότερη τιμή κατά 0.43%.
Η ανάλυση του W&F στο πεδίο του χρόνου δείχνει ένα σύστημα με ήπια συμπεριφορά του οποίου η στιγμιαία διακύμανση βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή +6/-8Hz.
Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας περιλαμβάνει μια σαφή αιχμή στην περιοχή των 10Hz (η οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως “flutter” αλλά και αρκετό περιεχόμενο στην περιοχή 2-4Hz (wow). Και στις δύο περιπτώσεις, η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, κάτω από τα -75dB.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow&flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow&flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Από την ανάλυση του φάσματος του rumble, φαίνεται ότι η συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονας-κεφαλή βρίσκεται, περίπου, στα 8Hz ενώ σε γενικές γραμμές οι μηχανικοί θόρυβοι δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους (διακρίνεται μια ήπια αιχμή γύρω από τα 20Hz). Το συνολικό hum του συστήματος είναι μετρίως χαμηλό στα -50dBr.
Η ενδοδιαμόρφωση εξαιτίας του rumble είναι ορατή μεν αλλά με συνιστώσες που βρίσκονται κάτω από τα -70dBr, εύρημα που συνηγορεί με το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ήσυχο μηχανικό σύστημα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σύνθετοι μηχανισμοί καταστολής των κραδασμών.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας του συστήματος (κεφαλής, πλατό και προενισχυτή phono) είναι αρκετά ισορροπημένη με μια τάση έμφασης στις χαμηλές συχνότητες (περί τα 3.5dBr) και εύρος που φτάνει τα 15Hz, χαμηλά και ξεπερνά τα 22kHz στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Πολύ καλή αποδείχθηκε και η ισορροπία των καναλιών η οποία βρίσκεται γενικά σε τιμές κάτω από το 1dB.
Η αναγνωστικότητα κινήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο όντας μια από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει. Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης βρίσκονται σε στάθμη περίπου -70dBr ενώ η πρώτη αρμονική στα -50dBr, με την ακολουθία των ανώτερων αρμονικών να συμπεριφέρεται συμβατικά, επιδεικνύοντας την φθίνουσα συμπεριφορά που θα περίμενε κανείς. Πάνω από την τρίτη αρμονική, το σύνολο του φάσματος βρίσκεται κάτω από τα -80dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

H μέτρηση της ευαισθησίας σε ακουστική ανάδραση αποκάλυψε μια καλή συμπεριφορά, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την απλή κατασκευή του Traveler. Η έκθεση του πλατό σε ισχυρό θόρυβο οδήγησε σε ήπια διέγερση κάποιων συντονισμών, στα 70Hz και στα 80Hz, πολύ χαμηλά και στην περιοχή μεταξύ 400-600Hz. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η αύξηση της στάθμης κινήθηκε στην περιοχή των 15dBr και η συνολική στάθμη (βοηθούσης και της αποέμφασης που εφαρμόζει ο προενισχυτής, φυσικά) βρίσκεται κάτω από τα -60dBr για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (πάνω από 20Hz περίπου).
Η κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονας-κεφαλή δείχνει ένα σύστημα χωρίς προβλήματα χρωματισμών και μεταβατικής συμπεριφοράς, με ομαλή αλλά κάπως αργή απόσβεση. Η συχνότητα συντονισμού που προκύπτει από το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι 8.7Hz, πολύ κοντά σε αυτήν που προκύπτει από την ανάλυση του rumble. Με βάση τα ευρήματα αυτά, το ταίριασμα βραχίονα/κεφαλής στο υπό δοκιμή Traveler ήταν καλό. Με βάση τα δεδομένα μάζας και ενδοτικότητας που δίνονται για το βραχίονα και την κεφαλή, πάντως, η θεωρητική συχνότητα συντονισμού υπολογίζεται αρκετά υψηλότερα, στα 12Hz περίπου, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει, πάντως, στην πράξη.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 50mS/div.