Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 18/06/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Zesto Audio Andros PS1

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του Andros PS1 περιέλαβε μετρήσεις τόσο από την είσοδο κινητού μαγνήτη όσο και από την είσοδο κινητού πηνίου. Στην δεύτερη περίπτωση, επιλέξαμε MC/Low με αντίσταση 400Ω μέσω single ended σύνδεσης.
Ο προενισχυτής απαιτεί 1.6mVrms στην είσοδο κινητού μαγνήτη και 0.290mVrms στην είσοδο κινητού πηνίου για να αποδώσει 240mVrms στην έξοδο, τιμές που αντιστοιχούν σε κέρδος 43.5dB και 58.4dB, επιβεβαιώνοντας σε γενικές γραμμές το κέρδος που αναφέρει ο κατασκευαστής. Τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι σημαντικά, καθώς απαιτούνται 22mVrms στην είσοδο κινητού μαγνήτη και 4.1mVrms στην είσοδο κινητού πηνίου προκειμένου να εμφανιστεί ψαλιδισμός στην έξοδο, κάτι που συμβαίνει στην περιοχή των 3.3Vrms περίπου. Η προσοχή στην κατασκευή του PS1 φαίνεται και στη μέτρηση του crosstalk η οποία είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό με -83dBr περίπου.
Η καμπύλη αποέμφασης δείχνει ένα κύκλωμα με καλή ακρίβεια όσον αφορά στην υλοποίηση των χρονικών σταθερών που καθορίζουν την ισοστάθμιση RIAA, καθώς η μέγιστη απόκλιση κινείται στην περιοχή των 0.2dB (0.23dB/318μS), επίδοση αρκετά καλύτερη από την τυπική τιμή του +/-0.5dB που δίνει ο κατασκευαστής. Το ίδιο διάγραμμα δείχνει μια διαφορά στο κέρδος μεταξύ των δυο καναλιών, κατά περίπου 1.4dB σε ολόκληρο το φάσμα της μέτρησης. Η Zesto αναφέρει ότι, πράγματι, μπορεί να υπάρξει μια τέτοια διαφορά και προτρέπει τον χρήστη να “περιστρέψει” τις λυχνίες από θέση σε θέση προκειμένου να την μειώσει στο ελάχιστο.
Το φάσμα του σήματος εξόδου ακολουθεί, μπορεί να πει κανείς, την πεπατημένη: Υπάρχει μια ισχυρή δεύτερη αρμονική με στάθμη λίγο χαμηλότερη των -55dBr και από το σημείο αυτό τα πράγματα εμφανίζονται πολύ ήσυχα. Βοηθούσης της αποέμφασης, οι αρμονικές εξαφανίζονται πολύ γρήγορα κάτω από τα -100dBr. Καθώς η μέτρηση περιλαμβάνει σήμα 1kHz στο μετρούμενο κανάλι και 1.5kHz στο παρακείμενο, η συνιστώσα στο 1.5kHz είναι αναμενόμενη και επιβεβαιώνει τη στατική μέτρηση της διαφωνίας των καναλιών, καθώς έχει στάθμη γύρω στα -80dBr.

Thumbnail Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz

Φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz/1.5kHz στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz

To φάσμα του θορύβου από την τροφοδοσία περιλαμβάνει συνιστώσες στα 50Hz και τα 100Hz καθώς και μια σειρά από προϊόντα ενδοδιαμόρφωσής τους. Συνολικά, κινείται κάτω από τα -60dBr. Γενικώς, ο Andros PS1 φαίνεται να είναι ένας ήσυχος προενισχυτής. Η στατική μέτρηση του θορύβου ήταν -58dBr(A) για την είσοδο κινητού μαγνήτη και -43dBr(A) για την είσοδο κινητού πηνίου, με στάθμη αναφοράς τα 240mVrms, επίδοση που μεταφράζεται σε 0.3mVrms και 1.6mVrms αντιστοίχως, με την πρώτη τιμή να βρίσκεται κοντά σε αυτή που δίνει ο κατασκευαστής (-75dBu αντιστοιχούν σε περίπου 0.13mVrms).
Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται μεταξύ 0.5% και 0.9% στην περιοχή των χαμηλών μεσαίων συχνοτήτων και σταθεροποιείται στο 1% στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, πάνω από το 1kHz. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης (στο 1kHz με στάθμη εξόδου 240mVrms) ήταν 0.185% (THD) και 0.012% (IMD/SMPTE) τιμές που κρίνονται πολύ καλές για το είδος της συσκευής. Σημειώστε ότι η διαφορά μεταξύ του διαγράμματος και της στατικής μέτρησης στην αρμονική παραμόρφωση οφείλεται στο ότι η δεύτερη δεν περιλαμβάνει τον θόρυβο της συσκευής.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη εξόδου 240mVrms

Τέλος, το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει ότι η βέλτιστη συμπεριφορά του προενισχυτή επιτυγχάνεται για στάθμες εξόδου μεταξύ 300mVrms και 900mVrms. Πάνω από το σημείο αυτό η παραμόρφωση αυξάνει ομαλά μέχρι το όριο του 3% (που εντοπίζεται λίγο πάνω από τα 3Vrms) ενώ σε χαμηλότερες στάθμες ο θόρυβος αρχίζει να παίζει κι αυτός τον ρόλο του.

Thumbnail

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Συχνότητα 1kHz.