Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/12/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

USB DAC

Nexus Acoustics Xaitas RD-500

Nexus Acoustics Xaitas RD-500

Η διαδικασία εργαστηριακής αξιολόγησης του RD-500 περιέλαβε μετρήσεις μέσω της εισόδου S/PDIF με sample rate 24-bit/96kHz (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά).
Το ψηφιακό interface της συσκευής δεν προσφέρει κάποια μέθοδο καταστολής του εισερχόμενου jitter, κάτι που είναι εμφανές από το σχετικό διάγραμμα όπου η καμπύλη βρίσκεται σταθερά γύρω από τα 0dB. Ως εκ τούτου, οι επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ανοχή σε jitter είναι τυπικώς καλές με τις καμπύλες για τις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες να βρίσκονται γύρω από τα -75dB και την καμπύλη για τις υψηλές, λίγο χαμηλότερα, αλλά με χαρακτηριστική τάση αύξησης πάνω από τα 2kHz περίπου.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 60nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Η ίδια η συσκευή εισάγει μικρά ποσοστά jitter με τις τιμές να βρίσκονται μεταξύ 28 και 56ps (p-p) στις χαμηλές συχνότητες.
Η γραμμικότητα του μετατροπέα είναι πολύ καλή, με τις σχετικές καμπύλες να φτάνουν χωρίς σοβαρές αλλοιώσεις μέχρι τα -105dBFS περίπου και το κατώφλι του θορύβου να βρίσκεται εμφανώς κάτω από τα -120dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα υπολογισμού του τεκμαρτού jitter. Σήμα 24kHz, -5dBFS.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Ο μετατροπέας της Cirrus προσφέρει την δυνατότητα επιλογής του ψηφιακού φίλτρου και η Nexus έχει προ-επιλέξει το “αργό”, κάτι που φαίνεται από την σχετική απόκριση και την χαρακτηριστική συμπεριφορά στην περιοχή αποκοπής. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει καλύτερη συμπεριφορά στο πεδίο του χρόνου και, πράγματι, η απόκριση του RD-500 σε κρουστικά σήματα δεν χαρακτηρίζεται από pre-ringing (το σχετικό διάγραμμα δεν δημοσιεύεται).
Η επιλογή του αργού φίλτρου πάντως, δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιδόσεις του θορύβου από την αναδίπλωση υψίσυχνων συνιστωσών. Στο σχετικό διάγραμμα, οι καμπύλες βρίσκονται στην περιοχή των -75dBFS μια πολύ ικανοποιητική επίδοση, αν λάβει κάποιος υπόψιν του το μάλλον “ζωηρό” stop-band του φίλτρου που χρησιμοποιείται.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου.

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Η μεταβολή των παραμορφώσεων σε συνάρτηση με την στάθμη της εξόδου δείχνει ένα καλοσχεδιασμένο στάδιο εξόδου. Παρά το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με λυχνία, η άνοδος της παραμόρφωσης καθώς η στάθμη πλησιάζει τα 0dBFS είναι μόλις εμφανής και στα 0dBFS η τιμή είναι κάτω από τα -70dB. Με την ευκαιρία, η συσκευή της δοκιμής ξεπέρασε τα 8Vrms/0dBFS, μια επίδοση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την οδήγηση του προενισχυτή, ο οποίος θα ταλαιπωρηθεί αν δεν έχει καλά περιθώρια υπερφόρτωσης. Στις χαμηλές στάθμες, ο RD-500 ήταν απρόβλεπτα καλός. Μετρήσαμε -30dB (THD+N) και -50dB (THD) στο όριο των -60dBFS.
Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος της μέτρησης, οι τιμές βρίσκονται στην περιοχή των -70dB, με ήπιες τάσεις αύξησης στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων αλλά και κοντά στα 10kHz, όπου μετρήσαμε -60dB.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ, κόκκινη καμπύλη), THD (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (μοβ), THD (ροζ).

Το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε μια μια ήσυχη κατασκευή. Στην καλύτερη περίπτωση, ο θόρυβος κινείται μεταξύ -100 και -120dBFS με το ένα κανάλι να είναι λίγο πιο θορυβώδες στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων, πιθανώς λόγω της γειτνίασης με τους μετασχηματιστές τροφοδοσίας.
Την εντύπωση περί χαμηλού θορύβου επιβεβαιώνει και το σχετικό φάσμα, όπου το σύνολο των ευρημάτων βρίσκεται κάτω από τα -100dBFS με ελάχιστα ευρήματα στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων.

Thumbnail Thumbnail

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

Φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο (wideband).

Η διαμόρφωση του σήματος εξόδου από θόρυβο χαμηλών συχνοτήτων είναι επίσης μάλλον περιορισμένη. Στο σχετικό φάσμα φαίνεται ο “συνήθης ύποπτος”, δηλαδή το τροφοδοτικό με συνιστώσες που βρίσκονται σε πολύ χαμηλές στάθμες (κάτω από τα -110dBFS).
Τέλος, η διαφωνία μεταξύ των δύο καναλιών κινήθηκε σε καλά επίπεδα, κοντά στα -90dB για την περιοχή των χαμηλών/μεσαίων συχνοτήτων, με τάσεις αύξηση της διαρροής του σήματος πάνω από τα 4kHz. Στο όριο της μέτρησης (20kHz) μετρήσαμε -60dB.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Διαφωνία καναλιών.