Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/06/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Μετατροπέας D/A - Ενισχυτής Ακουστικών - Εξωτερικό τροφοδοτικό

Audiobyte Hydra Vox/Zap

Audiobyte Hydra Vox/Zap

Η εργαστηριακή αξιολόγηση των Vox/Zap έγινε μέσω της ομοαξονικής εισόδου με σήματα 24-bit/96kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Το ψηφιακό interface του μετατροπέα προσφέρει σημαντική καταστολή του εισερχόμενου jitter. Η σχετική καμπύλη κινείται για μεγαλύτερο μέρος του εύρους μέτρησης, γύρω από τα -55dB, επίδοση από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει, με μικρές τάσεις μείωσης της αποτελεσματικότητας στην περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων καθώς και στις υψηλές συχνότητες. Ακόμη και σε αυτές τις περιοχές, πάντως, ο Vox προσφέρει ένα πολύ καλό -45dB.
Η καταστολή του jitter φαίνεται και από τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τον DAC. Οι σχετικές καμπύλες βρίσκονται, όλες, κάτω από τα -90dB, με τις καμπύλες στις χαμηλές και τις μεσαίες συχνότητες να βρίσκονται στα -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή jitter σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 10kHz, jitter 80nS p-p.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Ο ίδιος ο μετατροπέας φαίνεται να εισάγει μικρές ποσότητες jitter. Ο σχετικός υπολογισμός περιλαμβάνει τιμές μεταξύ 40ps και 110ps στην περιοχή των χαμηλών και πολύ χαμηλών συχνοτήτων.
Η γραμμικότητα του μετατροπέα είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει. Οι σχετικές καμπύλες διατηρούν την ιδανική μορφή τους (με ελάχιστες αποκλίσεις) μέχρι τα -120dBFS, επίδοση η οποία είναι πραγματικά σπάνια και αφήνει σοβαρές υποσχέσεις για την ηχητική απόδοση της συσκευής.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα υπολογισμού του τεκμαρτού jitter. Σήμα 24kHz, -5dBFS.

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF, 96kHz.

Γενικά, ο Vox είναι ένας μετατροπέας με πολύ χαμηλές παραμορφώσεις, δείγμα ενός καλοσχεδιασμένου αναλογικού σταδίου. Σε συνάρτηση με την συχνότητα, τόσο η αρμονική παραμόρφωση (THD) όσο και το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) κινούνται κάτω από τα -100dB σε όλο το φάσμα της μέτρησης, με την THD να διατηρείται κάτω από τα -105dB.
Σε συνάρτηση με την στάθμη, η συμπεριφορά είναι η αναμενόμενη. Οι παραμορφώσεις αυξάνονται καθώς η στάθμη μειώνεται με την THD+N να φθάνει στην περιοχή των -42dB για σήματα -60dBFS και την THD περίπου 10dB χαμηλότερα για την ίδια στάθμη. Οι αντίστοιχες μετρήσεις κοντά στα 0dBFS είναι -100dB και -105dB αντιστοίχως χωρίς σημαντικά ίχνη αυξητικής τάσης, δείγμα ότι το αναλογικό στάδιο δεν νοιώθει “άβολα” κοντά στο άνω όριο στάθμης του DAC.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS. THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, THD+N (ροζ καμπύλη), THD (μοβ).

Η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη επιβεβαιώνει την καλή συμπεριφορά της συσκευής. Οι σχετικές καμπύλες δεν δείχνουν αξιόλογες τάσεις μεταβολής, είτε στις χαμηλές, είτε στις υψηλές συχνότητες. Όπως θα περίμενε κανείς, η THD+N σε υψηλές στάθμες (-1dBFS) είναι πολύ χαμηλή, γύρω και κάτω από το 0.001%, ενώ σε σήματα χαμηλής στάθμης (-20dBFS) αυξάνεται και φθάνει γύρω στο 0.006%.
Τα φίλτρα του Vox δεν κρύβουν εκπλήξεις ως προς τις συχνότητες αποκοπής και τις κλήσεις τους. Το γραμμικό φίλτρο προσφέρει πολύ ομαλή ζώνη αποκοπής και μεγάλες εξασθενήσεις πάνω από την συχνότητα αποκοπής.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί), 96kHz (ιώδης καμπύλη), 192kHz (μπλε).

Στο πεδίο της συχνότητας, τα τρία διαφορετικά φίλτρα έχουν πολύ μικρές διαφορές με κυριότερη την κάπως μικρότερη εξασθένηση του φίλτρου ελάχιστης φάσης.
Ωστόσο, στο πεδίο του χρόνου, οι διαφορές είναι περισσότερο ορατές. Το γραμμικό φίλτρο συμπεριφέρεται με τον συνήθη τρόπο, εμφανίζοντας pre-ringing...

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. Sample rate 24-bit/96kHz, Γραμμικής φάσης (πορτοκαλί), ελάχιστης φάσης (ιώδης καμπύλη), υβριδικό (μπλε).

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, φίλτρο γραμμικής φάσης (σήμα 24-bit/96kHz).

... ενώ το φίλτρο ελάχιστης φάσης δεν παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό καθόλου, με το τίμημα ότι το post-ringing έχει σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια.
Το υβριδικό φίλτρο πλησιάζει πολύ το γραμμικό φίλτρο και φαίνεται να έχει λίγο μεγαλύτερο χρόνο απόσβεσης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, φίλτρο ελάχιστης φάσης (σήμα 24-bit/96kHz).

Απόκριση στο πεδίο του χρόνου, υβριδικό φίλτρο (σήμα 24-bit/96kHz).

Και τα τρία φίλτρα, πάντως, δεν δείχνουν να επιβαρύνουν το ακουστικό φάσμα με θόρυβο ο οποίος προέρχεται από την αναδίπλωση της συχνότητας δειγματοληψίας. Το σχετικό διάγραμμα δείχνει ότι η καταστολή (για το γραμμικό φίλτρο) βρίσκεται στα -100dBFS, μια πολύ καλή επίδοση, η οποία δεν αλλάζει όταν χρησιμοποιηθούν τα άλλα δύο φίλτρα.
Ο Vox είναι μια συσκευή με χαμηλό θόρυβο. Η μέτρηση σε αδρανές κανάλι βρίσκεται στα -120dBFS μέχρι τα 2kHz περίπου και δεν ξεπερνά τα -110dBFS στο όριο της μέτρησης...

Thumbnail Thumbnail

Καταστολή υποπροϊόντων δειγματοληψίας.

Θόρυβος σε αδρανές κανάλι.

... ενώ το φάσμα θορύβου και παρεμβολών υποδηλώνει ένα πρακτικώς... ανύπαρκτο τροφοδοτικό (δεν υπάρχει τίποτε πάνω από τα -120dBFS, εύρημα που συνάδει με την μέτρηση της συμμετοχής του θορύβου τροφοδοσίας στην έξοδο, η οποία βρίσκεται στα 3,5μVrms και ανάξια λόγου ευρήματα στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων που βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -130dBFS.
Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο πολύ χαμηλών συχνοτήτων δείχνει -καταρχήν- ότι το τροφοδοτικό δεν έχει κάποια σοβαρή επίδραση και περιλαμβάνει δύο συνιστώσες στην περιοχή των 13Hz, οι οποίες θα μπορούσαν να οφείλονται σε jitter.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών.

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 96kHz.

Τέλος, όπως κάθε συσκευή που σέβεται τον εαυτό της, ο Vox έχει πολύ χαμηλή διαφωνία καναλιών, με τις σχετικές καμπύλες να βρίσκονται στην περιοχή των -110dB και να μην ξεπερνούν τα -100dB, στο όριο της μέτρησης (20kHz).

Thumbnail

Διαφωνία καναλιών.