Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/07/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Κεφαλή κινητού μαγνήτη

Goldring E3

Goldring E3

Η εργαστηριακή αξιολόγηση της Ε3 έγινε με την κεφαλή τοποθετημένη στο αναλογικό σύστημα αναφοράς (Linn Sondek LP12, Linn Ittok) και με προενισχυτή τον Rotel RHQ-10 “Michi”.
Η απόκριση συχνότητας επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή με την κεφαλή να έχει πολύ μικρές διακυμάνσεις στην περιοχή 20Hz-20kHz και την ισορροπία των καναλιών της να βρίσκεται στην περιοχή του 1dB (κάτω από την τιμή που αναφέρεται στα τυπικά χαρακτηριστικά). Στα ευρήματα, αξίζει να περιληφθεί ένας -αναμενόμενος- τονισμός των συχνοτήτων κάτω από τα 20Hz (όπου αρχίζει να παίζει ρόλο η μηχανική συμπεριφορά του συστήματος βραχίονας/κεφαλή) και μια ορατή αλλά ήπια μείωση της ευαισθησίας στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων μεταξύ 5kHz-8kHz.
Η ικανότητα ιχνηλάτησης στις χαμηλές συχνότητες (333Hz) κρίνεται ως καλή, με τον σχετικό τόνο να περιβάλλεται από θόρυβο στάθμης λίγο πάνω από τα -50dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, -20dB. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 10cm/sec rms.

Αναγνωστικότητα για διαμόρφωση ίχνους 50μm. Σήμα 333Hz (128-123mm από το κέντρο του δίσκου). Στάθμη αναφοράς: 1kHz. 11,3cm/sec peak. Εύρος: 80Hz).

H ίδια μέτρηση (αλλά με μεγαλύτερο εύρος απεικόνισης) δείχνει ότι οι ισχυρότερες συνιστώσες ενδοδιαμόρφωσης βρίσκονται στην περιοχή των -60dBr, ενώ οι αρμονικές ξεκινούν από τα -50dBr (δεύτερη) και βαίνουν μειούμενες, με την τέταρτη αρμονική να έχει πέσει εμφανώς κάτω από τα -60dBr.
Σε υψηλότερες συχνότητες (1kHz), η Ε3 διαθέτει, επίσης, πολύ καλή συμπεριφορά. Για στάθμη σήματος 0dBr, η ισχυρότερη δεύτερη αρμονική βρίσκεται στην περιοχή των -45dBr με τις υπόλοιπες αρμονικές να πέφτουν ταχύτητα κάτω από τα -60dBr (η τρίτη) και στην περιοχή γύρω και κάτω από τα -80dBr για τις αρμονικές ανώτερων τάξεων...

Thumbnail Thumbnail

Αναγνωστικότητα για διαμόρφωση ίχνους 50μm. Σήμα 333Hz (128-123mm από το κέντρο του δίσκου). Στάθμη αναφοράς: 1kHz. 11,3cm/sec peak. Εύρος: 1800Hz).

Φάσμα 1kHz/Κάθετη διαμόρφωση. Στάθμη 0dB. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 10cm/sec rms.

...ενώ σε υψηλότερες στάθμες (+2dBr και +4dBr) η συμπεριφορά της κεφαλής είναι προβλέψιμη με υψηλότερες στάθμες στην δεύτερη και τρίτη αρμονική αλλά με γρήγορη μείωση των αρμονικών υψηλότερης τάξης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα 1kHz/Κάθετη διαμόρφωση. Στάθμη +2dB. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 10cm/sec rms.

Φάσμα 1kHz/Κάθετη διαμόρφωση. Στάθμη +4dB. Στάθμη αναφοράς: 1kHz, 10cm/sec rms.