Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/07/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Κεφαλή κινητού μαγνήτη

Goldring E3

Goldring E3

Goldring E3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Κεφαλή.
Γεννήτρια: Κινητού μαγνήτη.
Ακίδα/στέλεχος: Υπερελλειπτική (0,3x0,7mils)/Αλουμίνιο.
Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz.
Ισορροπία καναλιών: 1,5dB (1kHz).
Διαχωρισμός καναλιών: >20dB (1kHz).
Ευαισθησία: 3,5mV (1kHz, 5cm/sec).
Μάζα-Ενδοτικότητα: 6,9gr-20μm/μΝ.
Συνιστώμενο φορτίο: 47kΩ/100-200pF.
Δύναμη ανάγνωσης: 1,5-2,5gr.
Τιμή - Πληροφορίες
Goldring E3: €129,-
Πληροφορίες: WaveMotion, τηλ.: 210-924.4505, web: https://www.wavemotion.gr/, https://www.goldring.co.uk/