Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 10/04/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

Δέκτης FM/USB DAC

Audio Analogue Cherubini VT

Thumbnail

Για τις ανάγκες της εργαστηριακής εκτίμησης του Cherubini VT χρησιμοποιήθηκε η θύρα USB με το μέγιστο επιτρεπόμενο sample rate, στα 48kHz. Η ανοχή του ψηφιακού μέρους της συσκευής σε σήμα με jitter αποδείχθηκε ικανοποιητική, με το interface να συμπεριφέρεται καλύτερα αν τα δεδομένα αντιστοιχούν σε υψηλή συχνότητα (η καμπύλη για συχνότητα Fs/4 βρίσκεται κάτω από τα -80dB). Η συμπεριφορά, πάντως παραμένει σταθερή για όλες τις συχνότητες του σήματος jitter. H γραμμικότητα του κέρδους είναι τυπικώς καλή, καθώς η έξοδος παραμένει μέσα στα όρια που απαιτεί η προδιαγραφή για σήματα κοντά στα -110dBFs.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 48kHz, είσοδος USB, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί).

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 48kHz, είσοδος USB.

Η απόκριση συχνότητας της συσκευής είναι απολύτως ομαλή στο pass band με τάσεις ήπιας αποκοπής στα άκρα του φάσματος. Η στάθμη βρίσκεται στο -1dBr στα 20Hz ενώ στο άνω όριο, όπως αυτό υπαγορεύεται από το sample rate (24kHz) η μείωση στη στάθμη είναι -2dBr. Η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών είναι πολύ καλή, στην περιοχή του 0.1dB. Το σύνολο αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου κινείται σε σχετικώς υψηλά επίπεδα, γεγονός που εξηγείται, πιθανότατα, από την λυχνία στο στάδιο εξόδου. Επιχείρημα υπέρ αυτής της θέσης είναι οι υψηλότερες τιμές που μετρήσαμε με σήμα υψηλής στάθμης (-1dBFS), στην περιοχή 0.1-0.2% δείγμα ότι το buffer δείχνει τάσεις υπερφόρτωσης καθώς πλησιάζουμε την μέγιστη στάθμη εξόδου (η οποία μετρήθηκε στο 1.74Vrms). Αντιθέτως, για χαμηλότερες στάθμες (-20dBFS) η παραμόρφωση βρίσκεται σχεδόν μια τάξη μεγέθους χαμηλότερα (0.03-0.04%).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 48kHz, είσοδος USB.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 48kHz, είσοδος USB. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη)

H συμπεριφορά που παρατηρήθηκε στο διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα φαίνεται (εμμέσως) και στην περίπτωση του διαγράμματος μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Εδώ, η σχετική καμπύλη δεν ακολουθεί την αναμενόμενη κλίση πάνω από τα -20dBFS, στοιχείο που αφήνει περιθώρια να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει κάποιος άλλος μηχανισμός παραμόρφωσης που επικρατεί πάνω από την στάθμη αυτή. Χαμηλά, ο Cherubini VT έχει τυπικά καλή συμπεριφορά με το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου να φτάνει το 3% κάτω από τα -70dBFS και το 5% κάτω από τα 75dBFS. To φάσμα της διαμόρφωσης του σήματος από τον θόρυβο περιλαμβάνει μια σειρά λοβών ενδοδιαμόρφωσης πολύ κοντά στη θεμελιώδη (οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στο συνολικό jitter της συσκευής) αλλά η στάθμη τους βρίσκεται κάτω από τα -100dBu. Στο ίδιο διάγραμμα διακρίνονται δύο ακόμη υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, σε μεγαλύτερη απόσταση από την θεμελιώδη. Η απόσταση αυτή είναι πολλαπλάσιο της συχνότητας τροφοδοσίας (150Hz), επομένως το συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να αποδοθεί στον θόρυβο του τροφοδοτικού, ο οποίος πάντως είναι αρκετά χαμηλός. Τόσο η στάθμη των συγκεκριμένων συνιστωσών (κοντά στα -110dBu) όσο και η σχετική στατική μέτρηση (-114dBFS) υποστηρίζουν την άποψη αυτή.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 48kHz, είσοδος USB.

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 11,977kHz/0dBu, 48kHz, είσοδος USB.

Συνολικά, σε θέματα θορύβου ο Cherubini είναι τυπικά καλός. Το σχετικό φάσμα βρίσκεται συνολικά κάτω από τα -100dBFS, με τον θόρυβο στις χαμηλές συχνότητες να κινείται γύρω από τα -120dBFS και τον θόρυβο πάνω από τα 2kHz να έχει τις (συνήθεις) αυξητικές τάσεις, φθάνοντας λίγο πάνω από τα -110dB στα 20kHz. Σε ανάλογο επίπεδο (δηλαδή τυπικά καλό), τέλος, κινήθηκε η συσκευή και σε ότι αφορά την καταστολή των προϊόντων αλίασης (δηλαδή της επίδρασης της υψηλής συχνότητας του sample rate στο ακουστικό φάσμα). Οι στάθμες στο σχετικό φάσμα βρίσκονται κάτω από τα -100dBFS και η συμπεριφορά σε συνάρτηση με την συχνότητα σταθερή.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 48kHz, είσοδος USB.

Καταστολή υποπροϊόντων αλίασης, Σήμα 48kHz, είσοδος USB.