Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/11/2011

flag
english
abstract

MEDIA PLAYER-ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Bladelius Embla/Ask

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του Embla περιέλαβε τις συνήθεις μετρήσεις από ψηφιακή είσοδο (χρησιμοποιήσαμε την ομοαξονική S/PDIF με clock στα 96kHz) αλλά δεν παραλείψαμε να αξιολογήσουμε και τις επιδόσεις του ως μετατροπέα AD. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε μια είσοδο line. Όπου κρίθηκε απαραίτητο περιλάβαμε τις αντίστοιχες μετρήσεις σε ένα κοινό διάγραμμα. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων είχαμε επιλέξει την ενεργοποίηση του upsampling στα 192kHz (επιλογή που φαίνεται να είναι και η default για την εταιρία). Οι στατικές μετρήσεις του Embla έδειξαν μια, γενικώς, αθόρυβη συσκευή με πολύ χαμηλές παραμορφώσεις. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα -115dBFS (CCIR-RMS) με τον θόρυβο από την τροφοδοσία να είναι αισθητά χαμηλότερος, στα -128dBFS. H παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε στην περιοχή των -100dB.
Το Embla εμφανίστηκε αρκετά ανεκτικό στο jitter του σήματος εισόδου με τα σχετικά διαγράμματα να δείχνουν ιδιαίτερα ομαλή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα του θορύβου. Όλες οι μετρήσεις κυμάνθηκαν γύρω από τα -90dB, τιμή η οποία μπορεί να θεωρηθεί καλή. Ικανοποιητικά συμπεριφέρθηκε η συσκευή στη δοκιμή γραμμικότητας. Το σχετικό διάγραμμα κατέβηκε μέχρι τα -115dB, επίδοση που θεωρείται τυπική.

Thumbnail Thumbnail

Κείμενο_ΛεζΑνοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (ματζέντα), Fs/4 (πορτοκαλί)άντας

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Η απόκριση συχνότητας δεν αφήνει περιθώρια για κριτική. Είναι πρακτικώς επίπεδη στο σύνολο του φάσματος και οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι μηδαμινές. Το διάγραμμα της μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με τη συχνότητα επιβεβαιώνει την γενική αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με μια συσκευή που έχει καλές επιδόσεις στον τομέα. Το Embla παραμένει κάτω από το 0.006% στο σύνολο του φάσματος χωρίς καμία άξια λόγου αλλαγή συμπεριφοράς στις υψηλές συχνότητες. Η μέτρηση σε ρυθμό AD-DA (δηλαδή μέσω της αναλογικής εισόδου) οδήγησε, όπως αναμενόταν άλλωστε, σε υψηλότερη τιμή, κοντά στο 0.015% αλλά με παρόμοια, σταθερή και χωρίς προβλήματα, συμπεριφορά.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF (πράσινη καμπύλη) και Line 1 (κόκκινη καμπύλη).

Ο τρόπος που μεταβάλλεται η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη είναι ο κλασικός. To Embla κινήθηκε κάτω από το 1% ακόμη και για σήματα πολύ χαμηλής στάθμης (κοντά στα -70dBFS) ενώ η παραμόρφωση ξέφυγε από το όριο του 3% κοντά στα -75dBFS. Σε σήματα υψηλής στάθμης (πάνω από τα -5dBFS) οι τιμές που πήραμε ήταν πολύ χαμηλές, κοντά και κάτω από το 0.001%, ένδειξη ότι το αναλογικό τμήμα στην έξοδο, μπορεί να χειριστεί σήματα μεγάλου πλάτους χωρίς πρόβλημα. Το αντίστοιχο διάγραμμα σε ρυθμό AD-DA ακολουθεί την ίδια πορεία (με λίγο υψηλότερες τιμές) και περιλαμβάνει ένα σημείο καμπής το οποίο ακολουθείται από έντονη επιδείνωση της συμπεριφοράς, υποθέτουμε λόγω υπερφόρτωσης του σταδίου εισόδου του μετατροπέα a/d. Το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο εμφανίζει ορατά υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης σε πολύ μικρή απόσταση από την θεμελιώδη συχνότητα και είναι ίσως ένα από τα λίγα σημεία στα οποία μπορεί κανείς να κάνει κριτική στο ψηφιακό κομμάτι του Embla. Με δεδομένο τον πολύ χαμηλό θόρυβο από την τροφοδοσία, δεν αποκλείεται η συμπεριφορά αυτή να οφείλεται σε jitter ή σε κάποια άλλη πηγή που δεν μπορέσαμε, πάντως να προσδιορίσουμε.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF και Line 1 (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995kHz/0dBu, 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Το διάγραμμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι επιβεβαιώνει την στατική μέτρηση η οποία άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Το Embla φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αθόρυβο κινούμενο συστηματικά κάτω από τα -120dBFS στη συγκεκριμένη μέτρηση με ελαφρώς ανοδικές τάσεις στις υψηλές συχνότητες. Σε πολύ καλό επίπεδο κινήθηκε, τέλος, η διαφωνία των καναλιών. Η στάθμη της διαρροής παρέμεινε κάτω από τα -80dB ακόμη και στις υψηλές συχνότητες, ενώ στην χαμηλή και μεσαία περιοχή κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ -100dB και -90dB. Σε ρυθμό AD-DA, η διαφωνία κινήθηκε σε κάπως υψηλότερα επίπεδα, αλλά με παρόμοια συμπεριφορά στο φάσμα. Κοντά στο άνω όριο είδαμε τιμές μεταξύ -70dB και -60dB, ενώ η μεσαία και χαμηλότερη περιοχή κινήθηκε γύρω στα -70dB.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF και Line 1 (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Οι μετρήσεις του Ask αφορούν το στάδιο εξόδου push-pull το οποίο, κατά τεκμήριο, είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσει περισσότερο ο μέσος χρήστης του ενισχυτή. Ο τελικός απέδωσε 170Wrms σε φορτίο 8Ω και ξεπέρασε τα 290Wrms σε φορτίο 4Ω, μια αύξηση 70% η οποία δείχνει έναν ενισχυτή με αρκετές δυνατότητες οδήγησης δύσκολων φορτίων. Η δυνατότητα αυτή συνοδεύεται και από έναν υψηλό συντελεστή απόσβεσης, ο οποίος υπολογίστηκε στο 1250 τιμή εξαιρετική η οποία δημιουργεί την βάση για πολύ καλή συμπεριφορά με μεταβαλλόμενα φορτία και καλή απόσβεση. Κινούμενος στην λογική που είδαμε και στο Embla, o Ask είναι ένας ενισχυτής με χαμηλές παραμορφώσεις (0.005% thd+N και 0.003% imd για ισχύ 60Wrms/8Ω) και χαμηλό θόρυβο (-88dBr(A) με αναφορά ισχύ 1Wrms/8Ω).
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη (δώστε προσοχή στην πολύ μεγάλη ανάλυση του κατακόρυφου άξονα, στο σχετικό διάγραμμα) και διαφοροποιείται ελάχιστα κατά τη μέτρηση με σύνθετο φορτίο εμφανίζοντας μια πτώση ελάχιστων δεκάτων του dB στην περιοχή πάνω από τα 2kHz, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ανάξια λόγου. Το διάγραμμα της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει σταθερή συμπεριφορά (κάτω από το 0.01%) στο σύνολο σχεδόν του φάσματος. Η μικρή διαφορά των δύο καναλιών πάνω από τα 10kHz πιθανόν οφείλεται σε μικροδιαφορές στην πόλωση στη συγκεκριμένη συσκευή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 60Wrms/8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), 60Wrms σε σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα).

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 60Wrms/8Ω.

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ, επιβεβαιώνει τις χαμηλές τιμές τόσο της ίδιας της παραμόρφωσης όσο και του θορύβου. Ακόμη και με αναφορά το 1mWrms το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου παραμένει κάτω από το 1%, επίδοση που κρίνεται ως πολύ καλή. Τα όρια έναρξης της υπερφόρτωσης του σταδίου εξόδου βρίσκονται στα 134Wrms για φορτίο 8Ω και στα 268Wrms για φορτίο 4Ω. Από τα σημεία αυτά η συμπεριφορά επιδεινώνεται σημαντικά, αλλά -με βάση το ψυχολογικό όριο του 3%- o ενισχυτής αγγίζει τα 200Wrms/8Ω και ξεπερνά τα 300Wrms/4Ω. Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα εισόδου 1kHz και αναφορά ισχύ 60Wrms/8Ω περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών σε χαμηλή στάθμη -κάτω από τα -100dBr – με εξαίρεση την επικρατούσα τρίτη η οποία έχει στάθμη ελάχιστα υψηλότερη αυτής της στάθμης. Σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του Ask στο θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ καλή. Κάτω από φορτίο, το διάγραμμα περιλαμβάνει ελάχιστο hum (κάτω από τα -120dB) στα 50Hz και ανάλογο θόρυβο από την ανόρθωση στα 100Hz.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 60Wrms/8Ω.

To διάγραμμα θορύβου (χωρίς φορτίο) δείχνει ένα εξαιρετικά ήσυχο κύκλωμα. Ο θόρυβος από το δίκτυο δεν είναι ορατός και ο θόρυβος από την ανόρθωση παραμένει, επίσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το σώμα του θορύβου κινείται γύρω από τα -140dBr, επίδοση εξαιρετική, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ισχύς αναφοράς, στην συγκεκριμένη μέτρηση είναι το 1Wrms/8Ω. Τέλος, το στάδιο εξόδου του Ask αποδείχθηκε πολύ γρήγορο και με ομαλή απόκριση. Με τετραγωνικό σήμα και πλήρη ισχύ στην έξοδο (με φορτίο 8Ω) o χρόνος ανόδου ήταν 1.46μS (τιμή η οποία αντιστοιχεί σε ένα εύρος συχνοτήτων κοντά στα 250kHz, επιβεβαιώνοντας του ισχυρισμούς του κατασκευαστή) και ο ρυθμός ανύψωσης ήταν 35.2V/μS, επίσης μια πολύ καλή τιμή. Η κυματομορφή της εξόδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ομαλή χωρίς την παραμικρή υποψία μεταβατικών φαινομένων.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα. 1KHz σε πλήρη ισχύ (8Ω). Οριζόντιος άξονας: 1μS/DIV.