Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/01/2011

flag
english
abstract

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Burmester 100 Phono

Thumbnail

Οι μετρήσεις του 100 Phono περιέλαβαν ξεχωριστή αξιολόγηση του μετατροπέα a/d και του σταδίου προενίσχυσης phono. Για την πρώτη, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις από την σύσταση AES-17 (αναλογική είσοδος/ψηφιακή έξοδος) ενώ για την δεύτερη, τα πράγματα ήταν πιο συμβατικά και χρησιμοποιήσαμε την αναλογική είσοδο και την αναλογική έξοδο της συσκευής, όπως και σε έναν συνήθη προενισχυτή phono. Όσον αφορά τον μετατροπέα a/d η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη με ελάχιστες αποκλίσεις στη ζώνη διέλευσης οι οποίες δεν ξεπερνούν το 0.1dB. Στις χαμηλές συχνότητες είδαμε αποκοπή 1dB στα 20Ηz και 0.5dB στα 20kHz. Η ομοιότητα των καναλιών είναι πολύ καλή με τη μέγιστη απόκλιση να μην ξεπερνά τα 0.2dB.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη: -20dBFS

Οι παραμορφώσεις του μετατροπέα κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα (με την μέγιστη τιμή για σήμα στάθμης -20dBFS να φτάνει τα 0.8%) αλλά παρέμειναν σταθερές (περί το 0.5%) σε ολόκληρο το φάσμα. Καλές επιδόσεις είδαμε σε θέματα θορύβου με την στατική μέτρηση να βρίσκεται στην περιοχή των -75dBFS και το φάσμα να εμφανίζει μια έντονη πτωτική τάση προς τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Το διάγραμμα του θορύβου λόγω διαμόρφωσης περιλαμβάνει μια σειρά από ευδιάκριτες συνιστώσες, ο οποίες -πάντως- βρίσκονται όλες κάτω από τα -80dBFS. Η διαφωνία των καναλιών είναι, επίσης, καλή.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι.

Όσον αφορά στον ίδιο τον προενισχυτή phono, τώρα, η απόκριση συχνότητας ήταν (και εδώ) πρακτικώς επίπεδη σε όλο το φάσμα με αποκλίσεις που δεν ξεπέρασαν το 0.1dB (στην περιοχή 2-10kHz) και με πολύ καλή συμπεριφορά στο pass band όπου τα σημεία αποκοπής -1dB ήταν στα 10Hz (χαμηλά) και στα 30kHz (ψηλά). Η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών ήταν πολύ καλή με μέγιστη απόκλιση που δεν ξεπέρασε τα 0.2dB. Στο ίδιο διάγραμμα μπορεί κανείς να δει και την επίδραση του φίλτρου υποηχητικών συχνοτήτων το οποίο -όπως αναμένεται- κάνει την αποκοπή κοντά στα 10Hz πολύ πιο απότομη.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise).

Διαχωρισμός καναλιών.

Η αποέμφαση RIAA προσεγγίζεται με εξαιρετική ακρίβεια στις δύο από τις τρεις χρονικές σταθερές (318μS και 75μS) και η Burmester έχει επιλέξει μια σχετικώς μεγάλη αποκοπή στην περιοχή κάτω από τα 100Hz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ καναλιών, 0dB: 1kHz/1Vrms

Καμπύλη αποέμφασης RIAA, 0dB: 1kHz/1Vrms

Η παραμόρφωση κυμάνθηκε σε καλά επίπεδα (λίγο κάτω από το 0.2%) με καλή συμπεριφορά σε συνάρτηση με την συχνότητα και τυπική συμπεριφορά σε συνάρτηση με τη στάθμη, πέφτοντας κάτω από το 0.02% για στάθμη εξόδου λίγο μικρότερη των 2Vrms και με αυξητικές τάσεις από το σημείο αυτό και μετά.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη εξόδου 1Vrms

Παραμόρφωση (thd+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Συχνότητα: 1kHz.

Το φάσμα με σήμα εισόδου 1kHz δεν περιλαμβάνει οπτικώς αναγνωρίσιμες αρμονικές και παραμένει κάτω από τα -100dBr. Ο θόρυβος από την τροφοδοσία είναι χαμηλός με τα 50Hz να βρίσκονται στα -80dBr και τα υποπροϊόντα του hum σε ανώτερες συχνότητες να πέφτουν σταδιακά κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος 1kHz. 0dB: 1kHz/1Vrms

Φάσμα θορύβου. 0dB: 1kHz/1Vrms