Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 14/02/2012

flag
english
abstract

USB DAC

Electrocompaniet PD-1/EMS-1

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του PD-1 περιέλαβε σήματα 24bit/96kHz σε μια από τις εισόδους S/PDIF της συσκευής. Ο μετατροπέας είναι καλός στην διαχείριση ψηφιακών σημάτων που περιέχουν jitter, επιδεικνύοντας την τυπική συμπεριφορά για σήματα χαμηλής και μεσαίας συχνότητας (500Ηz και 997Hz αντιστοίχως) όπου το σχετικό διάγραμμα της παραμόρφωσης βρίσκεται κάτω από τα -90dB. Με σήμα υψηλής συχνότητας (24kHz) η επίδοση είναι λίγο χειρότερη καθώς η μέτρηση βρίσκεται πάνω από τα -90dB. Οι καμπύλες δείχνουν πολύ καλή σταθερότητα σε συνάρτηση με την συχνότητα του σήματος jitter, συμπεριφορά που πρέπει να λογίζεται ως θετική. Ο μετατροπέας επέδειξε πολύ καλή γραμμικότητα ως προς την στάθμη κατεβαίνοντας χωρίς πρόβλημα κάτω από τα -130dBFS (από τις καλύτερες μετρήσεις που έχουμε δει). Τα δύο κανάλια εμφανίζουν μικρές μόνο διαφορές και αυτές κάτω από τα -100dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (κίτρινη).

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Η απόκριση συχνότητας εμφανίζει αμελητέες αποκλίσεις από την ευθεία σε ολόκληρο το φάσμα και η ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών του μετατροπέα είναι παραδειγματική παραμένοντας σημαντικά κάτω από το 0.1dB.
H αρμονική παραμόρφωση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, παραμένοντας κοντά στο 0.004% για το σύνολο του φάσματος, όταν η στάθμη αναφοράς ήταν -20dBFS και λίγο χαμηλότερα, στα 0.003% για στάθμη κοντά στο όριο του ψηφιακού συστήματος (-1dBFS). Στην τελευταία περίπτωση, πάντως έκανε την εμφάνισή της μια αυξητική τάση, πάω από τα 1500Hz περίπου με την τιμή της παραμόρφωσης να φτάνει τα 0.008% στα 20kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη είναι, επίσης, κλασικό με την καμπύλη να έχει αρνητική κλίση μέχρι περίπου τα -5dBFS οπότε στην μέτρηση δείχνει να επικρατεί η αυξανόμενη σε συνάρτηση με την στάθμη αρμονική παραμόρφωση του σταδίου εξόδου. Ο μετατροπέας ξεπέρασε ελάχιστα το 5% thd+N για στάθμες -80dBFS. Το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο εμφανίζεται ιδιαίτερα καθαρό. Το σύνολο των υποπροϊόντων της ενδοδιαμόρφωσης (τα οποία είναι ορατά εκατέρωθεν της θεμελιώδους) παραμένει κάτω από τα -120dBu (ή βρίσκεται ελάχιστα πιο πάνω) και φαίνεται να οφείλεται σε θόρυβο από το τροφοδοτικό.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23,996kHz/0dBu, 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Ο PD-1 εμφανίστηκε καλός σε θέματα θορύβου με το σχετικό φάσμα να βρίσκεται γενικώς κάτω από τα -130dBFS στην περιοχή μέχρι τα 1000Hz και να ανεβαίνει σταδιακά, αλλά ήπια στις υψηλές συχνότητες, χωρίς να ξεπερνά τα -120dBFS σε καμία περίπτωση για συχνότητες μέχρι 20kHz. Αλλά και η παρουσία υποπροϊόντων από τη συχνότητα δειγματοληψίας στο φάσμα είναι αρκετά περιορισμένη. Το σχετικό διάγραμμα είναι ομαλό και, ως προς την στάθμη, βρίσκεται κάτω από τα -110dB. Ανάλογα καλή εικόνα αποκομίζει κανείς και από τις στατικές μετρήσεις. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα -115dBFS (CCIR-RMS) ενώ η συμμετοχή του τροφοδοτικού μέσω του hum είναι, επίσης, πολύ μικρή, στα -129dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Καταστολή υποπροϊόντων αλίασης.

Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα με την διαρροή του ενός καναλιού στο άλλο να βρίσκεται μεταξύ -130 και 100dB στις συχνότητες μέχρι 1000Hz και να ανεβαίνει μέχρι τα -85dB στις υψηλές και πολύ υψηλές συχνότητες.

Thumbnail

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.