Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 30/11/2010

flag
english
abstract

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

ΕΜΜ Labs DAC2

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του DAC2 βασίστηκε στην κοινά αποδεκτή σύσταση AES-17 και περιέλαβε μετρήσεις με το βασικό sample rate (44.1kHz) και, όπου κρίθηκε απαραίτητο, με sample rate 88.2kHz. Η είσοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομοαξονική και οι έξοδοι οι single ended ρυθμισμένες σε χαμηλή ευαισθησία. Το διάγραμμα ανοχής σε jitter δείχνει μια πολύ καλή σχεδίαση του συγκεκριμένου τμήματος. Αν και τα απόλυτα νούμερα δεν είναι κορυφαία (κοντά στα -98dB) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η καμπύλη είναι εξαιρετικά επίπεδη στο σύνολο του φάσματος της μέτρησης και, ακόμη σημαντικότερο το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρακτική διαφοροποίηση με την αλλαγή του sample rate, ένα γεγονός που συναντούμε για πρώτη φορά. Η γραμμικότητα του DAC2 κινήθηκε σε πολύ καλά επίπεδα με την έξοδο να φτάνει άνετα τα -120dBr στα 44.1kHz και λίγο παραπάνω από τα -90dBr στα 88.2kHz.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη). Σήμα: -3dBFS, 0.25Fs, ημιτονοειδές jitter 40nS

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη)

Η απόκριση συχνότητας της συσκευής είναι πρακτικώς επίπεδη με απόκλιση στις υψηλές συχνότητες που μετά βίας φτάνει το 0.1dBr (πρακτικώς αμελητέα) και ομοιότητα μεταξύ των καναλιών που κρίνεται εξαιρετική. Η παραμόρφωση για σήμα -20dBFS παρέμεινε σταθερή για το σύνολο του φάσματος, στα 0.008% για σήματα 44.1kHz και αυξήθηκε λίγο,φτάνοντας στο 0.01% για σήματα 88.2kHz, ενώ καλή εμφανίστηκε και η συμπεριφορά της συσκευής σε θέματα παραμόρφωσης και θορύβου σε πολύ χαμηλές στάθμες καθώς είδαμε μόλις 1% για σήμα -80dBFS, τιμή που αυξήθηκε στο 3% όταν το bitrate ανέβηκε στα 88.2kHz.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, 44.1kHz

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στάθμη: -20dBFS

Η εντύπωση που μας δημιουργήθηκε με βάση τα όσα είδαμε στο εσωτερικό της συσκευής και στον τρόπο με τον οποίο είναι θωρακισμένη επιβεβαιώθηκε και από τις μετρήσεις καθώς ο DAC2 ήταν από τους πλέον αθόρυβους μετατροπείς που έχουμε μετρήσει με τον συνολικό θόρυβο να βρίσκεται πολύ κοντά στα -130dBFS (CCIR-RMS) και τον θόρυβο από την τροφοδοσία στα -129dBFS. Το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο δείχνει ελάχιστα ίχνη και με δυσκολία μπορεί κανείς να ξεχωρίσει δύο λοβούς στα +/-25Hz εκατέρωθεν της θεμελιώδους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση βρίσκονται σε πολύ χαμηλή στάθμη (μικρότερη των -120dBu).

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα: 997Hz, 44.1kHz. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη).

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 9.999kHz/0dBu.

Το φάσμα του θορύβου επιβεβαιώνει τις στατικές μετρήσεις και δείχνει μια ήπια αυξητική τάση προς τις υψηλές συχνότητες, παραμένοντας κάτω από τα -120dBFS για σήματα 44.1kHz και κάτω από τα -110dB για σήματα 88.2kHz. Τέλος, ο διαχωρισμός των καναλιών είναι εξαιρετικός, καθώς παραμένει στα -100dB περίπου για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (στις υψηλές συχνότητες διακρίνεται από μια, αναμενόμενη, αυξητική τάση, φθάνοντας τα -90dB).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 44.1kHz (πράσινη καμπύλη), 88.2kHz (κόκκινη καμπύλη)

Διαφωνία καναλιών (crosstalk) σε συνάρτηση με την συχνότητα.