Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/09/2010

flag
english
abstract

ΗΧΕΙΟ ΒΑΣΗΣ

Rosso Fiorentino Fiesole

Rosso Fiorentino Fiesole

Η ανηχοϊκή απόκριση του ηχείου επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή σχετικώς με την ευαισθησία η οποία φθάνει τα 86.5dBSPL/W/m κοντά στα 2kHz και κινείται, γενικώς γύρω από τα 85dBSPL στο μεγαλύτερο μέρος του εύρους λειτουργίας του ηχείου. Οι διακυμάνσεις της απόκρισης είναι αρκετά μικρές (μέσα σε μια περιοχή 5,5dB περίπου) και η πτώση στις υψηλές συχνότητας είναι σταδιακή. Η ομοιότητα των δύο ηχείων του ζεύγους ήταν παραδειγματική (περί το 1dB). Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση δείχνει ένα ηχείο με ομαλή αποκοπή στις χαμηλές συχνότητες με το σημείο των 80Hz να βρίσκεται περίπου 20dB κάτω από την περιοχή διέλευσης.

Διάγραμμα Διάγραμμα

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) και σύγκριση της απόκρισης των δύο ηχείων του ζεύγους. Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 1m.

Σύγκριση απόκρισης στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκρισης σε γωνίες 5, 10, 15 και 20 μοιρών (γκρι, πράσινη, πορτοκαλί και μπλε καμπύλες αντιστοίχως) σε οριζόντιο επίπεδο. Ανηχοϊκή μέτρηση.

Διάγραμμα Διάγραμμα

Σύγκριση απόκρισης στον άξονα (κόκκινη καμπύλη) και απόκρισης σε γωνίες -5, -10, 5 και 10 μοιρών (γκρι, πορτοκαλί, πράσινη, και μπλε καμπύλες αντιστοίχως) σε κατακόρυφο επίπεδο. Ανηχοϊκή μέτρηση.

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοικής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Το Fiesole αποδείχθηκε ένα ηχείο που δεν θα δυσκολέψει κατά την τοποθέτησή του: Η μέτρηση της απόκρισης σε διαφορετικές γωνίες ως προς τον οριζόντιο (0-20 μοίρες) και τον κατακόρυφο (+/-10 μοίρες) άξονα έφερε στην επιφάνεια έναν χαρακτήρα που δεν μεταβάλλεται ιδιαίτερα ως προς την στάθμη και τον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός επιβεβαιώνεται και από τα αντίστοιχα πολικά διαγράμματα. Το ηχείο παρουσιάζει πολύ ομαλή συμπεριφορά στον οριζόντιο άξονα (με τον λοβό να στενεύει, λογικά, στις υψηλές συχνότητες) και δεν αφήνει υποψίες για προβλήματα στον κατακόρυφο. Αυτό σημαίνει ότι το φάσμα των ανακλάσεων από τα όρια του χώρου θα είναι πλήρες και η ακρόαση ακόμη και στο far field μια ευχάριστη και ρεαλιστική εμπειρία.

Διάγραμμα Διάγραμμα

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μωβ καμπύλη)

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο κατακόρυφο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (πράσινη καμπύλη), 2kHz (κόκκινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μωβ καμπύλη)

Διάγραμμα Διάγραμμα

Μέτρο της εμπέδησης

Φάση της εμπέδησης

Το διάγραμμα της εμπέδησης επιβεβαιώνει την ελάχιστη τιμή αντίστασης που δίνει ο κατασκευαστής (5Ω στα 250Hz περίπου) αλλά όχι την τυπική τιμή των 8Ω (μάλλον θα μπορούσε να το πει κανείς 6ωμο). Η φάση του ηχείου κυμαίνεται περίπου μεταξύ +/-55 μοιρών με την συμπεριφορά να παραμένει κοντά στην ωμική για μεγάλο μέρος του φάσματος αλλά να τείνει προς την χωρητική κοντά στην περιοχή της ελάχιστης αντίστασης (20-50Hz) κάτι σημαίνει ότι ο ενισχυτής που οδηγεί το ηχείο θα πρέπει να έχει καλή ψύξη, αν απαιτούνται υψηλές στάθμες.

Διάγραμμα Διάγραμμα

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ψευδοανηχοική μέτρηση στον ακουστικό άξονα, με χρωματική κωδικοποίηση του πλάτους.

Βηματική απόκριση

Διάγραμμα

Στάθμη επιταχύνσεων μετρημένων στο σημείο μεταξύ τουίτερ και γούφερ (10mV/m/S2)

Στο διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων κάνουν την εμφάνισή τους καθυστερήσεις στην απόσβεση περί τα 2kHz και τα 6kHz, αλλά το Fiesole συμπεριφέρεται πολύ καλά στις και πολύ υψηλές συχνότητες όντας γρήγορο και καθαρό. Η βηματική απόκριση δείχνει ένα σύστημα με καλά χρονικά χαρακτηριστικά και γρήγορη απόσβεση. Οι μετρήσεις επιτάχυνσης της μπάφλας κινήθηκαν στα συνήθη, χαμηλά, επίπεδα που αναμένει κανείς από ένα μικρό ηχείο (δηλαδή κοντά στα -50dBm/s2) με μοναδική άξια λόγου παρατήρηση την συμπεριφορά της πρόσθετης επιφάνειας η οποία φαίνεται να προσθέτει “κάτι” με ρυθμούς ταλάντωσης κοντά στα 2.3kHz, τα 3.8kHz και τα 4.8kHz.