Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/09/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Πλατό/Βραχίονας/Κεφαλή

Dual Primus Maximus/Ortofon Quintet Bronze

Dual Primus Maximus/Ortofon Quintet Bronze

Η ποιότητα περιστροφής που προσφέρει το Primus Maximus είναι από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει, με τις στιγμιαίες αποκλίσεις στην ταχύτητα να μην ξεπερνούν ±2,5Hz, επίδοση που οδηγεί σε ένα αρκετά χαμηλό wow & flutter, στην περιοχή του 0.034% (ζυγισμένο, IEC) και του 0.060% (ζυγισμένο, NAB). Αρκετό ενδιαφέρον έχει το σχετικό διάγραμμα (συχνότητα Vs χρόνος) καθώς το προφίλ των μεταβολών είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σε μετρήσεις συστημάτων με ιμάντα και προσεγγίζει, μορφολογικά, αρκετά αυτό του Cambridge Audio Alva TT, το οποίο είναι επίσης μια σχεδίαση άμεσης οδήγησης.
Στο πεδίο της συχνότητας, μπορεί να διακρίνει κάποιος τρεις σχετικώς ισχυρές συνιστώσες, στα 1,5, 5,6 και 8,8Ηz, με τις στάθμες να μειώνονται γρήγορα πάνω από τα 10Hz και να πέφτουν αισθητά κάτω από τα -100dΒ.
Η ακρίβεια περιστροφής, με τις ρυθμίσεις να έχουν γίνει με στροβοσκοπικό δίσκο (δηλαδή με το μάτι) είναι καλή, στο 0,22% και είναι βέβαιο ότι με λίγη παραπάνω υπομονή το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει καλύτερο.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση Wow & Flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5s), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση Wow & Flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το φάσμα του rumble δείχνει μια ήσυχη κατασκευή, με την κορύφωση στα 9Hz περίπου να οφείλεται, κατά πάσαν πιθανότητα, στον συντονισμό του συστήματος βραχίονα/κεφαλής και τα υπόλοιπα ευρήματα να βρίσκονται σε χαμηλές στάθμες (όπως και ο θόρυβος των 50Hz που “μαζεύει” η συσκευή από το περιβάλλον.
Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble είναι, επίσης, σχετικώς περιορισμένα, αφήνοντας υποσχέσεις για μια απόδοση που δεν επηρεάζεται από μηχανικούς θορύβους.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Το φάσμα για σήμα 1kHz είναι “κλασικό” Ortofon, με μια ισχυρή δεύτερη αρμονική, η οποία βρίσκεται λίγο κάτω από τα -50dBr, με την τρίτη αρμονική να βρίσκεται στα -60dBr και τα υπόλοιπα ευρήματα να μειώνονται γρήγορα κάτω από τα -70dBr.
Η απόκριση συχνότητας του συστήματος με την συγκεκριμένη κεφαλή είναι αξιοσημείωτα επίπεδη, ιδιαίτερα στην περιοχή των ανώτερων χαμηλών και των μεσαίων συχνοτήτων με έναν ελάχιστο τονισμό στην περιοχή των χαμηλών, κάτω από τα 200Hz περίπου. Πολύ καλή είναι, επίσης, η ισορροπία μεταξύ των δύο καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Η αντοχή του Primus Maximus σε ακουστική ανάδραση (μέσω του αέρα και του δαπέδου) είναι πολύ καλή, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν διαθέτει κάποιο είδος ανάρτησης αλλά απλώς μια σειρά από ελαστικές στηρίξεις. Στο σχετικό διάγραμμα μπορεί να δει κανείς ότι, καταρχήν, το επίπεδο του συνολικού θορύβου είναι πολύ χαμηλό και, στην συνέχεια, ότι η επίδραση εξωτερικών σημάτων είναι ορατή αλλά επίσης σε χαμηλές στάθμες. Το σύστημα δείχνει την μεγαλύτερη ευαισθησία του στις περιοχές μεταξύ 20Hz και 40Hz, λίγο πάνω από τα 100Hz καθώς και στην περιοχή 250Hz-1100Hz. Είναι αυτονόητο ότι ένα πλατό αυτού του επιπέδου τιμής θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια καλή επιφάνεια.
Η μεταβατική απόκριση του συστήματος κεφαλής/βραχίονα είναι πολύ κοντά στο ιδεώδες. Το σχετικό διάγραμμα χαρακτηρίζεται από την απουσία ορατών ιδιοσυντονισμών με την απόσβεση να γίνεται ομαλά.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove.

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 20ms/div.