Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/04/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Network player/DAC

dCS Bartók

dCS Bartók

Ο Bartók παρουσιάστηκε το 2018 και είναι η πρόταση της dCS για ένα Network player/DAC ο οποίος βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρία από τον σχεδιασμό του DAC Rossini αλλά κινείται σε μια αισθητά χαμηλότερη περιοχή τιμής. Επίσης, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι η μοναδική συσκευή της εταιρίας η οποία, προαιρετικώς, διατίθεται με ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών.
Η ουσία πίσω από τον Bartók, βεβαίως, είναι η κοινές τεχνολογίες που μοιράζεται με όλα τα μοντέλα της εταιρίας, καθώς η βασική του αρχιτεκτονική δεν διαφοροποιείται από αυτές. Έτσι, θα συναντήσουμε τόσο τον... θρυλικό custom μετατροπέα της dCS (Ring DAC) όσο και την πλατφόρμα ψηφιακής επεξεργασίας του Βρετανού κατασκευαστή, σε ένα πακέτο που προσφέρει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για ένα σύγχρονο περιβάλλον streaming, το οποίο, μάλιστα, υποστηρίζεται από λογισμικό χειρισμού που έχει σχεδιάσει η ίδια η dCS (Mosaic).
Το Bartók που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν το “μικρό” μοντέλο, δηλαδή η συσκευή χωρίς τον ενισχυτή ακουστικών, ο οποίος, πάντως, φαίνεται αρκετά ενδιαφέρων στα χαρτιά και, πρόσφατα, απέκτησε έναν σχεδιασμένο από την dCS αλγόριθμο crossfeed, ο οποίο ονομάζεται Expanse. Ας δούμε τι έχουν κάνει οι Βρετανοί...