Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 19/10/2021

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

DAC-Προενισχυτής-Ενισχυτής Ακουστικών/Τελικός Ενισχυτής

Lehmann Audio Linear USB II/Stamp

Lehmann Audio Linear USB II/Stamp

Ο προενισχυτής του Linear USB II χρειάστηκε 132mVrms για έξοδο 1Vrms (κέρδος 17,6dB) και με την τυποποιημένη στάθμη των 316mVrms στην είσοδο απέδωσε 2,4Vrms, τιμές απολύτως λογικές. Τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι σημαντικά, καθώς στο όριο του ψαλιδισμού η έξοδος έφτασε στα 9,4Vrms με είσοδο 1,2Vrms. Γενικώς, οι τιμές παραμόρφωσης του προενισχυτή κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς μετρήσαμε THD+N κοντά στο 0,008% για σήματα 1kHz και 10kHz και THD στην περιοχή του 0,001%, ενώ και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε μεταξύ 0,001 και 0,002%, επιδόσεις που κρίνονται ως εξαιρετικές. Ανάλογη συμπεριφορά επέδειξε η συσκευή και στις στατικές μετρήσεις θορύβου, ξεπερνώντας τα -87dBr(A) (με αναφορά το 1Vrms στην έξοδο). Η επίδραση του θορύβου από την τροφοδοσία ήταν, επίσης, πολύ χαμηλή, στα 6,3μVrms. Η δυναμική περιοχή προσδιορίστηκε λίγο πάνω από τα 100dB. Η διαφωνία των καναλιών κρίνεται ως πολύ καλή, στα -80dBr, με αναφορά τα 10kHz/1Vrms στην έξοδο, ενώ το τράκινγκ του Alps ήταν, ως συνήθως, πολύ καλό, ειδικά για εξασθενήσεις κοντά στο μέσον της διαδρομής του (0,08dB).
Το φάσμα της εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και στάθμη αναφοράς το 1Vrms, είναι ιδιαίτερα καθαρό, με τις αρμονικές να βρίσκονται αισθητά κάτω από τα -100dBr -η ισχυρότερη δεύτερη- και κάτω από τα -120dBr οι υπόλοιπες.
Αναλόγως καλό είναι και το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης, με τις συνιστώσες τρίτης τάξης να βρίσκονται κάτω από τα -100dBr και της πέμπτης κάτω από τα -130dBr ενώ η δεύτερη τάξη (1kHz) βρίσκεται εμφανώς κάτω από τα -120dBr, επιδόσεις που θα πρέπει να θεωρηθούν ως εξαιρετικές.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης. Σήμα 19kHz/20kHz, 1:1, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Το φάσμα του θορύβου χωρίς σήμα στην είσοδο επιβεβαιώνει τις πολύ καλές στατικές μετρήσεις με το τροφοδοτικό να έχει μικρή επίδραση μέχρι το 1kHz περίπου (κάτω από τα -110dBr με αναφορά το 1Vrms) και τις παρεμβολές από υψίσυχνους θορύβους (πάνω από τα 30kHz) να βρίσκονται γύρω και κάτω από τα -100dBr.
Το σύνολο της αρμονικής παραμόρφωσης και του θορύβου σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν δείχνει αξιοσημείωτες μεταβολές στο εύρος της μέτρησης, με τις τιμές να κυμαίνονται όπως θα περίμενε κανείς. Για σήματα χαμηλής στάθμης, ο προενισχυτής κινήθηκε στην περιοχή του 0.03%, ενώ για σήματα κοντά στην στάθμη αναφοράς (1Vrms) κοντά στο 0,004%.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1kHz/0,3% THD+N. Στάθμες -1dBr (πράσινη καμπύλη), -4dBr (κόκκινη), -7dBr (πορτοκαλί), -10dBr (ιώδης).

Η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη ακολούθησε την πεπατημένη. Με βάση το διάγραμμα, η βέλτιστη περιοχή λειτουργίας του προενισχυτή βρίσκεται μεταξύ 1Vrms και 3,5Vrms, με τις τιμές να ανεβαίνουν σταδιακά μέχρι την υπερφόρτωση η οποία εμφανίζεται λίγο πάνω από τα 9Vrms.
Ο ενισχυτής ακουστικών, απέδωσε 113mWrms σε φορτίο 32Ω και 143mWrms σε φορτίο 600Ω (ρυθμισμένος στα +18dB) με παραμορφώσεις που παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και με χαμηλό φορτίο (32Ω), καθώς μετρήσαμε THD και THD+N στην περιοχή του 0,03% και IMD στην περιοχή του 0,04%. Με φορτίο 600Ω, οι επιδόσεις αυτές βελτιώθηκαν αισθητά με τον ενισχυτή να κινείται στην περιοχή του 0,009-0,01% (THD, THD+N) και στην περιοχή του 0,04% (IMD/SMPTE). Ο θόρυβος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, με τιμές γύρω στα -88dBr(A), ενώ η διαφωνία των καναλιών μπορεί να θεωρηθεί ως τυπικώς καλή, στα -62dB.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και φορτίο 32Ω, περιλαμβάνει μια ισχυρή τρίτη αρμονική στα -65dBr με την υπόλοιπη ακολουθία να βαίνει γρήγορα μειούμενη.

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου. Σήμα 1kHz, THD (πράσινη καμπύλη), THD+N (κόκκινη).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/32Ω.

Με φορτίο 600Ω η “υπογραφή” των αρμονικών παρέμεινε η ίδια, αλλά οι στάθμες τους έπεσαν σημαντικά με την ισχυρότερη τρίτη αρμονική να βρίσκεται στα -80dBr.
H μεταβολή της παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα δεν έδειξε κάποια τάση μεταβολής μέχρι τα 10kHz. Η ισχύς εξόδου, προφανώς, παίζει ρόλο και στα 32Ω o ενισχυτής κινήθηκε στην περιοχή του 0,15% κοντά στο όριο της μέγιστης ισχύος με τις τιμές να πέφτουν σημαντικά καθώς οι απαιτήσεις μειώνονται.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/600Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 32Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (μπλε).

Ακόμη καλύτερη συμπεριφορά είδαμε με φορτίο 600Ω, όπου οι αντίστοιχες τιμές ήταν, περίπου, μια τάξη χαμηλότερες.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ αποκαλύπτει μια ομαλή αύξηση της παραμόρφωσης πάνω από τα 10mWrms με τις τιμές να παραμένουν χαμηλές, κάτω από το 0,01% και το 0,1%, για ένα αρκετά μεγάλο εύρος της λειτουργίας στα 600Ω και τα 32Ω αντιστοίχως.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εισόδου. Αναφορά 0dBr: στάθμη για την μέγιστη ισχύ στα 600Ω, -9dBr (πράσινη καμπύλη), -7dBr (κόκκινη), -5dBr (πορτοκαλί), -3dBr (ιώδης), -1dB (μπλε).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 600Ω (πράσινη καμπύλη) και 32Ω (κόκκινη καμπύλη).

Με όριο παραμόρφωσης το 0,3% (THD+N) ο Stamp απέδωσε 7Wrms σε φορτίο 8Ω και 10Wrms σε φορτίο 4Ω, τιμές οι οποίες είναι αναμενόμενες με δεδομένη την αρχιτεκτονική της συσκευής. Με συντελεστή απόσβεσης πάνω από 40, το στάδιο ισχύος υπόσχεται καλή συμπεριφορά με ηχεία των οποίων το μέτρο της εμπέδησης μεταβάλλεται σημαντικά.
Οι παραμορφώσεις του ενισχυτή διατηρήθηκαν σε αρκετά χαμηλά επίπεδα (σήμα 1kHz, 1/3 της μέγιστης ισχύος) με την THD+N να βρίσκεται στο 0,06% και την THD στο 0,02% για φορτίο 8Ω, τιμές που ανέβηκαν όταν το φορτίο έγινε 4Ω στην περιοχή του 0,2% και του 0,1% αντιστοίχως. Ο ενισχυτής φάνηκε, επίσης, να έχει μια τάση αύξησης των τιμών της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα, καθώς στα 10kHz (8Ω) οι τιμές ανέβηκαν στο 0,35% περίπου.
Ο θόρυβος του Stamp παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. καθώς μετρήσαμε -83,3dBr(A) με στάθμη αναφοράς το 1Wrms/8Ω. Ο θόρυβος από την τροφοδοσία παρέμεινε κάτω από το 1mVrms (626μVrms, χωρίς σήμα στην είσοδο).
Η απόκριση συχνότητας δικαίωσε τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή, παραμένοντας μέσα στο διάστημα ±1dB μέσα στο φάσμα των 20kHz, με εμφανή μια αύξηση του κέρδους στις πολύ υψηλές συχνότητες. Με σύνθετο φορτίο οι αποκλίσεις παρέμειναν μικρές, επιβεβαιώνοντας τον καλό συντελεστή απόσβεσης, ενώ η ομοιότητα των καναλιών κρίνεται ως εξαιρετική, με διαφορές σημαντικά μικρότερες του 0.1dBr.
To φάσμα του σήματος εξόδου, με σήμα 1kHz στην είσοδο και φορτίο 8Ω, περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών, από τις οποίες ισχυρότερη είναι η δεύτερη (λίγο κάτω από τα -75dBr) και σχετικώς ομαλή αλληλουχία ανώτερων αρμονικών.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ιώδης).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Με φορτίο 4Ω, ο ενισχυτής είναι λίγο πιο... ζωηρός, με την δεύτερη αρμονική να φτάνει τα -60dBr και τις υπόλοιπες αρμονικές να κινούνται στην περιοχή μεταξύ -70dBr και -80dBr. Είναι αρκετά ενδιαφέρον (και θετικό) το γεγονός ότι ο υψίσυχνος θόρυβος της συσκευής παραμένει γύρω και κάτω από τα -90dBr.
Τα διαγράμματα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα επιβεβαιώνουν τις στατικές μετρήσεις σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Με φορτίο 8Ω, ο ενισχυτής κινείται στην περιοχή του 0,09% (για απόδοση του 1/3 της μέγιστης ισχύος) και στην περιοχή του 0,15% (για απόδοση 1W) μέχρι το 1kHz περίπου και από εκεί μπορεί να διακρίνει κανείς μια αυξητική τάση. Στο όριο της μέτρησης (20kHz) οι αντίστοιχες τιμές βρίσκονται στην περιοχή του 1%.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/4Ω.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/8Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3 Pmax/8Ω (κόκκινη).

Με φορτίο 4Ω, η συμπεριφορά αλλάζει, κυρίως σε ότι αφορά την περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων όπου (λογικά) βλέπουμε υψηλότερες τιμές, στην περιοχή του 0,2%. Και εδώ υπάρχει η τάση αύξησης που είδαμε στα 8Ω, αλλά οι μέγιστες τιμές δεν αλλάζουν σημαντικά, παραμένουν κοντά στο 1% (και ίσως λίγο χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των 8Ω).
Τέλος, η μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ δεν κρύβει εκπλήξεις. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι δύο καμπύλες που πήραμε είναι, σχεδόν, πανομοιότυπες με αυτές που δίνει η ίδια η Tripath για το ολοκληρωμένο της και η προβολή τους για τιμές παραμόρφωσης πολύ πάνω από το όριο του 0,3% επιβεβαιώνουν τις επιδόσεις που δίνει η Lehmann για τον Stamp (βασισμένη, προφανώς, στα δεδομένα της Tripath τα οποία αναφέρουν 13W/8Ω και 22W/4Ω για THD+N 10%).

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Wrms/4Ω (πράσινη καμπύλη), 1/3 Pmax/4Ω (κόκκινη).

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Σήμα 1kHz, φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).