Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 22/11/2011

flag
english
abstract

USB DAC / ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Antelope Audio Zodiac + / Voltikus

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του Zodiac + περιέλαβε μετρήσεις με σήμα 24/96 στην ομοαξονική είσοδο S/PDIF και στη θύρα USB καθώς επίσης και συγκριτικές μετρήσεις των επιδόσεων με και χωρίς το Voltikus. Στα διαγράμματα που ακολουθούν, όπου έχει κριθεί απαραίτητο παρατίθενται ταυτοχρόνως τα σχετικά αποτελέσματα προς σύγκριση.
Ο μετατροπέας αποδείχθηκε αρκετά καλός ως προς την ανοχή που επέδειξε για σήματα τα οποία έχουν jitter. Οι αντίστοιχες μετρήσεις κινήθηκαν γενικώς κοντά στα -90dB με τις επιδόσεις να γίνονται αρκετά καλύτερες στις υψηλές συχνότητες (για σήμα Fs/4 η μέτρηση ήταν κοντά στα -105dB). Ενδιαφέρον, όσο και ανεξήγητο προς το παρόν, είναι το γεγονός ότι με το εξωτερικό τροφοδοτικό ο Zodiac + απέκτησε ελάχιστα μικρότερη ανοχή στο εισερχόμενο jitter εμφανίζοντας συστηματικά υψηλότερες τιμές παραμόρφωσης (ελάχιστα μεν, ορατά δε). Η απόλυτα σταθερή συμπεριφορά του στο φάσμα του σήματος jitter θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί στα θετικά σημεία της συμπεριφοράς του όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Σε θέματα γραμμικότητας της στάθμης, ο μετατροπέας κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα, όντας ένας από τους καλύτερους που έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα. Κατέβηκε άνετα στα -130dBr με το μικρό τροφοδοτικό, βελτιώθηκε αισθητά ως προς την στάθμη του θορύβου με το Voltikus και έφτασε τα -120dBr από την θύρα USB, τιμή επίσης από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει με αυτή τη μέθοδο σύνδεσης.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, είσοδοι S/PDIF με και χωρίς το τροφοδοτικό Voltikus, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη/κυανή καμπύλη), 997Hz (κίτρινο/ματζέντα), Fs/4 (κόκκινη/ροζ)

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz, είσοδοι S/PDIF και USB με το Voltikus (πράσινη/πορτοκαλί καμπύλη) και S/PDIF με το απλό τροφοδοτικό (κόκκινη καμπύλη).

Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη με πολύ ήπια τάση αποκοπής στις πολύ χαμηλές συχνότητες και παρόμοια συμπεριφορά στις υψηλές. Οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι μικρότερες από το 0.1dB για το σύνολο του φάσματος. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση εδώ είναι η ελαφρώς διαφορετική κλίση που εμφανίζουν τα δύο κανάλια, πάνω από τα 5-6kHz με το αριστερό να είναι ελαφρώς πιο “βιαστικό”, εύρημα που θα πρέπει να αποδοθεί μάλλον στο συγκεκριμένο κομμάτι που δοκιμάσαμε. Η μέτρηση της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει, καταρχήν, μια συσκευή με χαμηλές παραμορφώσεις που δεν ξεπερνούν το 0.004% με το Voltikus και το 0.005% με το απλό τροφοδοτικό για σήμα στάθμης -20dBFS. Η ύπαρξη ρυθμιστικού στάθμης (το οποίο -σύμφωνα με την σχετική προδιαγραφή τίθεται στη θέση 0dB κατά τη μέτρηση) όμως, αποκαλύπτει ότι το στάδιο εξόδου του Zodiac + μπορεί να υπερφορτωθεί σχετικώς εύκολα, φαινόμενο που οδηγεί, όπως είναι φυσικό, σε υψηλές παραμορφώσεις. Έτσι εξηγείται η εξαιρετικά έντονη κορύφωση των σχετικών τιμών κάτω από τα 100Hz, όταν το σήμα εισόδου έχει στάθμη -1dBFS (δηλαδή πολύ κοντά στο ψηφιακό όριο του συστήματος). Το εύρημα δεν έχει μεγάλη αξία όσον αφορά την ποιότητα της συσκευής, αλλά περισσότερο πρακτική αξία: Ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει την χρήση του ρυθμιστικού στάθμης ώστε να αποφύγει την υπερφόρτωση.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 44.1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF με και χωρίς το Voltikus. Στάθμες: -1dBFS (πράσινη/κυανή καμπύλη) και -20dBFS (κόκκινη/ματζέντα)

Το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε σχέση με την στάθμη δείχνει να επιβεβαιώνει την παρατήρηση της προηγούμενης παραγράφου σε ο,τι αφορά το ρυθμιστικό στάθμης. Ο μετατροπέας είναι από τους κορυφαίους σε πολύ χαμηλές στάθμες σήματος φτάνοντας τα -80dBFS με συνολική παραμόρφωση που βρίσκεται κάτω από το 3%. Καθώς η στάθμη του σήματος στην έξοδο ξεπερνά τα -20dBFS η τιμή της παραμόρφωσης αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά μέχρι το σημείο της υπερφόρτωσης το οποίο βρίσκεται κοντά στα -5dBFS. Το διάγραμμα ενδοδιαμόρφωσης από θόρυβο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές δείχνει μια συσκευή με αρκετά χαμηλό θόρυβο (περί τα -150dBu) και ορατά υποπροϊόντα ενδοδιαμόρφωσης αλλά σε πολύ χαμηλές στάθμες (κάτω από τα -120dBu). Η χρήση του Voltikus βελτιώνει αρκετά την κατάσταση μειώνοντας εμφανώς τόσο τον γενικό θόρυβο όσο και κάποιες από τις συνιστώσες ενδοδιαμόρφωσης. Η μέτρηση μέσω της θύρας USB εμφάνισε υψηλότερο γενικό θόρυβο (κοντά στα -130dBu) αλλά ελάχιστη ενδοδιαμόρφωση, με άλλα λόγια ο Zodiac + φαίνεται να να αποτελεί μια πολύ καλή λύση αν ενδιαφέρεται κανείς ειδικά για χρήση μέσω USB.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23,998kHz/0dBu, 96kHz, είσοδοι S/PDIF και USB (πράσινη/πορτοκαλί καμπύλη), S/PDIF χωρίς το Voltikus (κόκκινη καμπύλη)

Το φάσμα του θορύβου επιβεβαιώνει την αρχική εντύπωσή μας ότι ο μετατροπέας είναι αθόρυβος. Διατηρήθηκε συστηματικά κάτω από τα -120dBFS, εμφανίζοντας την τυπική συμπεριφορά με αυξητικές τάσεις καθώς η συχνότητα αυξάνεται αλλά επιπροσθέτως ανέδειξε ότι το Voltikus “κάνει δουλειά”: Η διαφορά μεταξύ απλού τροφοδοτικού και Voltikus είναι πάνω από 10dB στο σύνολο, σχεδόν, του φάσματος με το hum να μην είναι ορατό στην δεύτερη περίπτωση. Παρόμοια συμπεριφορά είδαμε και στις στατικές μετρήσεις όπου οι διαφορές μεταξύ των τροφοδοτικών ήταν περί τα 5dBFS στην μέτρηση του λόγου S/N και 3dB στην ειδική μέτρηση για τον θόρυβο από την τροφοδοσία. Τέλος, η διαφωνία μεταξύ των καναλιών κινήθηκε επίσης σε πολύ καλά επίπεδα με το τροφοδοτικό να παίζει, κι εδώ, σημαντικό ρόλο. Η διαρροή του ενός καναλιού στο άλλο κυμάνθηκε στα -100dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος με το απλό τροφοδοτικό και μεταξύ -110dB και 100dB με το Voltikus.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF με και χωρίς το Voltikus (πράσινη/κόκκινη καμπύλη).

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF με και χωρίς το Voltikus (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), μέτρηση στο αριστερό κανάλι.