Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/04/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΗΧΕΙΟ

Bluetone C25 Home Monitor

Bluetone C25 Home Monitor

Η ανηχοϊκή μέτρηση της ευαισθησίας του ηχείου ακολουθεί κατά πόδας την μέτρηση που είχαμε δει και στην περίπτωση του Kirki 25 Discovery, κάτι σχετικώς αναμενόμενο με δεδομένο το γεγονός ότι τα δύο ηχεία χρησιμοποιούν τα ίδια μεγάφωνα. Η απόκριση του ηχείου παραμένει μέσα σε ένα διάστημα +/-2dB για ένα μεγάλο μέρος του φάσματος, πάνω από τα 400Hz και μέχρι, περίπου, τα 5kHz, όπου εμφανίζονται αποκλίσεις, σχετικά μεγάλου εύρους σε συχνότητα αλλά χαμηλής τιμής σε dB. Από τα 5kHz κάνει την εμφάνισή της μια τάση έμφασης η οποία πάντως δεν ξεπερνά τα 4dB (με αναφορά την μέση ευαισθησία). H χρήση του προστατευτικού πλέγματος φαίνεται να έχει μια μικρή επίδραση (της τάξης του dB, κατά κύριο λόγο εξασθένηση) αλλά δεν φαίνεται να συντρέχει λόγος να χρησιμοποιεί κανείς το ηχείο χωρίς αυτό, παρά μόνον αν θέλει το απόλυτο, από πλευράς επιδόσεων.
Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση (με splicing near field/far field στα 400Hz) δίνει την εικόνα ενός ηχείου το οποίο είναι αρκετά ισορροπημένο, με μια ήπια και πιθανόν ευπρόσδεκτη έμφαση στην περιοχή των 100Hz (περίπου +2.4dB στα 110Hz), μικρές αποκλίσεις στην περιοχή των μεσαίων (όπως φάνηκε και στο διάγραμμα της ανηχοϊκής μέτρησης) και ζωηρή ανώτερη περιοχή (κατά τη συνήθεια της Bluetone). Με βάση το συγκεκριμένο διάγραμμα, η μέση ευαισθησία του ηχείου υπολογίστηκε στα 89.6dBSPL/2.83Vrms/m. Τα σημεία -3dB βρίσκονται στα 58Hz χαμηλά και στα 22.8kHz στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων, ενώ οι πιο πρακτικές τιμές των -6dB αντιστοιχούν στα 47Hz και στα 24.7kHz. Αρκετό ενδιαφέρον έχει η σύγκριση της ψευδοανηχοϊκής απόκρισης επί του άξονα και της απόκρισης που προκύπτει ως μέσος όρος μετρήσεων εντός και εκτός άξονα. Η μέση απόκριση διαφοροποιείται κατά κύριο λόγο στο επίπεδο της ευαισθησίας στις υψηλές συχνότητες, διατηρώντας την γενική μορφή της, μια επίδοση που κρίνεται πάντοτε ως θετική και αφήνει υποσχέσεις για σχετικώς ομοιογενή ακτινοβολία στον χώρο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 400Hz), με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (Listening Window, πράσινη καμπύλη).

Η Bluetone δίνει, παραδοσιακά, σημασία την συμπεριφορά των ηχείων της στο επίπεδο της εμπέδησης και το C25 HM δεν αποτελεί εξαίρεση. Με ελάχιστη τιμή τα 4.4Ω (στα 200Hz περίπου) δεν θα δυσκολέψει ιδιαίτερα τον ενισχυτή (θα πρέπει να τα πηγαίνει καλά με τα τετράωμα ηχεία, πάντως) ο οποίος, επίσης, θα “δει” στην έξοδό του ένα φορτίο με καλή συμπεριφορά σε θέματα φάσης, με τις διακυμάνσεις της τελευταίας να βρίσκονται μέσα στην περιοχή +32/-42 μοιρών. Στα θετικά θα πρέπει να καταλογιστεί, επίσης, η μικρή διακύμανση του μέτρου της αντίστασης σε συνάρτηση με την συχνότητα, η μέγιστη τιμή της οποίας ξεπερνά ελάχιστα τα 18Ω, συμπεριφορά που κάνει το ηχείο φιλικό για ενισχυτές με μέτριο ή και χαμηλό συντελεστή απόσβεσης (στα “χαρτιά”, ένας ενισχυτής με συντελεστή απόσβεσης 10 θα παρουσιάσει απόκλιση περί το 1dB στην περιοχή των 80Hz με αναφορά την στάθμη στα 200Hz).
Η βηματική απόκριση του ηχείου αποκαλύπτει ένα σύστημα που δεν είναι, μεν, απολύτως χρονικά ευθυγραμμισμένο έχει όμως πολύ μικρή χρονική διαφορά μεταξύ των δύο μονάδων και η μετάβαση από το τουίτερ στο μιντ/γούφερ γίνεται ομαλά και χωρίς ορατά προβλήματα. Η απόσβεση είναι αρκετά ομαλή με μικρή κυμάτωση.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση

Το διάγραμμα των αποσβεννυμένων φασμάτων εμφανίζει μια σειρά συντονισμών με αρκετά μεγάλο χρόνο απόσβεσης (που ξεπερνά τα 2.7mS) και επικεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ 1500Hz και 3kHz. Το ηχείο, πάνω από την περιοχή αυτή εμφανίζεται γρήγορο με σημαντικότερους συντονισμούς στα 4kHz (1.8mS) και στα 5kHz (2.2mS). Οι συντονισμοί που είναι εμφανείς πάνω από τα 10kHz αποσβένονται αρκετά γρήγορα (με χρόνους για πτώση κάτω από τα -25dBr) στην περιοχή του 1mS.
H πολική απόκριση του ηχείου στο οριζόντιο επίπεδο δείχνει ότι το C25 HM είναι ένα ηχείο που συμπεριφέρεται ομοιογενώς εκτός άξονα, αν και η στάθμη των υψηλών συχνοτήτων μειώνονται πολύ γρήγορα σε συνάρτηση με την γωνία. Έτσι, για αποκλίσεις -3dB η γωνία ακρόασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 μοίρες, γεγονός που επιβάλλει την κλίση των ηχείων προς τον ακροατή. Οι λοβοί στο διάγραμμα εμφανίζουν κάποια ίχνη beaming από αρκετά χαμηλά (ήδη από τα 4kHz) αλλά αυτά βρίσκονται σε γωνίες που δεν αντιστοιχούν σε λογικές θέσεις ακρόασης. Πάντως, το ηχείο φαίνεται να είναι κατάλληλο για ακροάσεις από σχετικά μικρή απόσταση, με τον ακροατή να μην βρίσκεται βαθιά μέσα στο πεδίο αντήχησης, επιλογή λογική με δεδομένο το μέγεθός του.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Η πολική απόκριση στο κατακόρυφο επίπεδο (με τις αρνητικές γωνίες να αντιστοιχούν σε θέσεις πάνω από τον άξονα του ηχείου) κινείται σε παρόμοια λογική. Το ηχείο, καλόν είναι να ακούγεται επί του άξονα και λίγο πάνω από αυτόν (υπολογίστε ότι ως “άξονας” εδώ θεωρείται η ευθεία που διέρχεται κάθετα από την περιοχή μεταξύ τουίτερ και γούφερ), επομένως θα πρέπει να επιλέξει κανείς ένα ζεύγος βάσεων στο σωστό ύψος.

Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)