Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/05/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Burmester 113

Thumbnail

Όλες οι μετρήσεις του 113 έγιναν μέσω της ομοαξονικής εισόδου, με σήματα 24bit/96kHz και το upsampler ρυθμισμένο στα 192kHz, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η έξοδος που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις μετρήσεις ήταν η single ended.
Το ψηφιακό interface του μετατροπέα αποδείχθηκε ανθεκτικό σε σήματα με αυξημένο jitter. Τα σχετικά διαγράμματα κινήθηκαν γύρω και κάτω από τα -100dB, επίδοση η οποία κρίνεται πολύ καλή και δείχνει μια συσκευή η οποία θα ανεχθεί ένα μέτριο τρανσπόρτ ή/και καλώδια μεταφοράς σήματος.
Καλή δουλειά φαίνεται να κάνει το interface και στην καταστολή του εισερχόμενου jitter. Είναι άγνωστο αν αυτό οφείλεται στο τσιπ που χρησιμοποιείται στην είσοδο ή στο SRC που ακολουθεί, αλλά η σχετική καμπύλη κινείται γύρω από τα -50dB σε όλο το φάσμα της μέτρησης, τιμή η οποία επίσης είναι πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Το jitter που εισάγει η ίδια η συσκευή κινείται σε τυπικά χαμηλό επίπεδο. Οι τιμές που υπολογίστηκαν ήταν 52pS στα 100Hz και κάτω από τα 20pS σε υψηλότερες συχνότητες.
Η απόκριση συχνότητας του μετατροπέα κινήθηκε σε κορυφαία επίπεδα με εξαιρετικά μικρές αποκλίσεις (πολύ μικρότερες του 0.1dB) στο φάσμα και εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS. Sidebands: +/-1.5kHz

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit)

Το φίλτρο της συσκευής δεν μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη και είναι τυπικό από πλευράς λειτουργίας, αν και υπάρχει αρκετή ορατή κυμάτωση στη ζώνη αποκοπής η οποία, πάντως, βρίσκεται σε πολύ χαμηλές στάθμες.
Η αποτελεσματικότητα του φαίνεται να είναι πολύ καλή κρίνοντας από το διάγραμμα καταστολής προϊόντων δειγματοληψίας το οποίο κινείται κάτω από τα -100dBFS για το σύνολο του φάσματος της μέτρησης.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε).

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

Η γραμμικότητα στάθμης του 113 κινείται σε μέτρια επίπεδα με την καμπύλη να διατηρεί την ιδανική μορφή της μέχρι τα -90dBFS περίπου. Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει μια ήπια αλλά εμφανής απόκλιση η οποία γίνεται πιο σοβαρή πάνω από τα -100dBFS.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια ομαλή συμπεριφορά. Για σήμα -60dBFS η παραμόρφωση βρίσκεται κάτω από τα -45dBFS αν η μέτρηση περιλαμβάνει και τον θόρυβο (thd+Ν) και κάτω από τα -50dBFS σε αντίθετη περίπτωση, επίδοση η οποία κρίνεται, επίσης, πολύ καλή.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, thd+N (ιώδης), thd (μοβ καμπύλη).

Η καλή συμπεριφορά του μετατροπέα σε θέματα παραμόρφωσης φαίνεται και από το διάγραμμα μεταβολής της σε συνάρτηση με την συχνότητα. Για ασθενή σήματα (-20dB) οι τιμές που πήραμε κινήθηκαν κοντά στο 0.005%, ενώ κοντά στο όριο της μέγιστης στάθμης (-1dB) η παραμόρφωση ήταν ακόμη χαμηλότερη, κάτω από 0.002%, δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα καλοσχεδιασμένο στάδιο εξόδου που μπορεί να διαχειριστεί σήματα κοντά στα 0dBFS χωρίς προβλήματα.
Ο θόρυβος της συσκευής κινήθηκε σε τυπικά καλά επίπεδα. Το σχετικό διάγραμμα περιλαμβάνει αιχμές στις συχνότητες του hum (50/100Hz) και βρίσκεται κάτω από τα -120dBFS στο μεγαλύτερο μέρος των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων. Στις πολύ υψηλές συχνότητες η μέτρηση κινήθηκε κοντά στα -110dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF.

To διάγραμμα του θορύβου (wide band) επιβεβαιώνει ότι ο μετατροπέας της Burmester δεν έχει προβλήματα στον τομέα αυτό ούτε στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων. Και σε αυτό το διάγραμμα, ο μηχανισμός στον οποίο οφείλονται τα διάφορα ευρήματα φαίνεται να είναι το τροφοδοτικό. Η στατική μέτρηση των συνιστωσών τροφοδοσίας έδειξε κάτι λιγότερο από -111dBFS, δηλαδή περί τα 5μVrms.
Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι το φάσμα ενδοδιαμόρφωσης είναι αρκετά καθαρό περιλαμβάνοντας κάποιες εμφανείς συνιστώσες πολύ κοντά στην θεμελιώδη, δείγμα ότι πρόκειται για διαμόρφωση από χαμηλές συχνότητες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band).

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης (wide band), σήμα συχνότητας 24kHz.

Το παραπάνω εύρημα γίνεται πιο σαφές στην μέτρηση narrow band, γύρω από την θεμελιώδη, όπου -πράγματι- φαίνεται μια μεγάλη σειρά από λοβούς ενδοδιαμόρφωσης, στα -120dBu, κάποιες από τις οποίες οφείλονται στην τροφοδοσία και κάποιες σε άλλες αιτίες, πιθανόν σε jitter.
Τέλος, η καλή ποιότητα κατασκευής αντανακλάται με σαφήνεια στη διαφωνία των καναλιών, η οποία παραμένει σταθερά κάτω από τα -100dB.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz/0dBu, 24bit/96kHz.

Διαφωνία καναλιών.