Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 05/11/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

USB/SPDIF CONVERTER

Cayin UC-1A

Thumbnail

Η εργαστηριακή εκτίμηση του UC-1A περιέλαβε σήματα 44.1kHz και 96kHz. Η συσκευή έδειξε σημαντική ανοχή σε εισερχόμενα σήματα με jitter, κάτι που φαίνεται τόσο στη δέσμη των καμπυλών που αντιστοιχεί σε μέτρηση στα 44.1kHz, όπου η παραμόρφωση κινήθηκε στην περιοχή των -90dΒ όσο και στη δέσμη των καμπυλών που αντιστοιχεί σε μέτρηση στα 96kHz όπου η συμπεριφορά ήταν ακόμη καλύτερη με τις αντίστοιχες τιμές να βρίσκονται κάτω από τα -130dB. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ο μετατροπέας της Cayin θα αισθανθεί άνετα σε ένα σύστημα με μέτριας ποιότητας streaming (μέτριας σε θέματα clocking, εννοείται), κάτι που δικαιώνει τις επιλογές της εταιρίας και εξασφαλίζει στον χρήστη καλές συνθήκες αρχικής ανάκτησης του σήματος. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, εξαρτάται από τον μετατροπέα που θα ακολουθήσει.
Και κάτω από αυτό το πρίσμα, όμως, ο UC-1A είναι μια συσκευή που δεν φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα. Αυτό φαίνεται καθαρά από το διάγραμμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο, όπου η γενική στάθμη φαίνεται να είναι εξαιρετικά χαμηλή και τα υποπροϊόντα διαμόρφωσης ορατά μεν (σε πολύ χαμηλές συχνότητες) αλλά, επίσης, σε πολύ χαμηλή στάθμη. Με βάση το σχετικό διάγραμμα, το jitter που εισάγει ο μετατροπέας φαίνεται να είναι πολύ χαμηλό, επομένως ακόμη και αν ο DAC που ακολουθεί δεν προσφέρει σημαντικές δυνατότητες καταστολής, δεν θα πρέπει να υπάρξει πρόβλημα (παρά μόνον αν χρησιμοποιηθεί ένα πραγματικά κακό καλώδιο σύνδεσης...)

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 44.1kHz/96kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη/μοβ καμπύλη), 997Hz (κόκκινη/ιώδης), Fs/4 (πορτοκαλί/ροζ)

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz, 24bit/96kHz.

Τα διαγράμματα οφθαλμού (eye pattern) για sample rate 96kHz δείχνουν ένα σύστημα επαρκές για την συγκεκριμένη συχνότητα, με μέτριο χρόνο ανόδου (όπως φαίνεται από τον παλμό στο preamble), χωρίς θόρυβο υψηλής συχνότητας, το οποίο παραμένει μέσα στα όρια λειτουργίας του πρωτοκόλλου και δεν αφήνει περιθώρια για σοβαρή αρνητική κριτική.

Thumbnail Thumbnail

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Sample rate 96kHz, 68-77 UIs

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Sample rate 96kHz, 74-76 UIs