Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/02/2012

flag
english
abstract

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Lavardin IT

Thumbnail

Ο ΙΤ απέδωσε, με παραμόρφωση 3%, 44.5Wrms σε φορτίο 8Ω και 60Wrms σε φορτίο 4Ω. Η επίδοση αυτή οδηγεί σε έναν συντελεστή αύξησης της ισχύος 1.36, μια τιμή σχετικώς μικρή που απαιτεί προσοχή από την πλευρά του χρήστη ως προς τα ηχεία που θα χρησιμοποιήσει. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε στο 67.8, και κρίνεται αρκετά ικανοποιητικός. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης είναι αρκετά χαμηλές καθώς με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος μετρήσαμε 0.015% και 0.024% thd+N για φορτία 8Ω και 4Ω αντιστοίχως, ενώ η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης μετρήθηκε στο 0.004%. Η στατική μέτρηση του θορύβου ήταν, επίσης, καλή, στα -79.5dBr(A) με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω.
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή με ωμικό φορτίο δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ο IT είναι ιδιαίτερα εκτεταμένος χαμηλά, με απόκλιση μικρότερη του 0.1dB στα 10Hz και εμφανίζει μια ήπια αλλά σαφή αποκοπή στις υψηλές συχνότητες η οποία γίνεται ορατή κοντά στα 10kHz και φτάνει στο 1.2dB περίπου στα 20kHz. H ομοιότητα μεταξύ των δύο καναλιών είναι εξαιρετική, κάτω από το 0.1dB. Με σύνθετο φορτίο στην έξοδο, η συμπεριφορά του σταδίου εξόδου μεταβάλλεται ορατά αλλά ελάχιστα. Εμφανίζεται μια μικρή πτώση (περί τα 0.2dB) πάνω από τα 2kHz ενώ η χαρακτηριστική αποκοπή ψηλά παραμένει η ίδια. Η μεταβολή λίγο κάτω από τα 100Hz είναι, επίσης πολύ μικρή.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Ισχύς αναφοράς: 15Wrms/8Ω.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Ισχύς αναφοράς: 15Wrms σε σύνθετο φορτίο.

Το φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα εισόδου 1kHz περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές ισχυρότερη των οποίων είναι η δεύτερη (-90dBr). Καθώς οι συνιστώσες της παραμόρφωσης πέφτουν σχετικώς γρήγορα κάτω από τα -100dBr, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι άρτιας τάξης είναι συστηματικά ισχυρότερες αυτών της περιττής. Το διάγραμμα περιλαμβάνει επίσης σημαντική συνεισφορά του τροφοδοτικού σε θέματα θορύβου, κάτι που φαίνεται καλύτερα στο φάσμα με τις εισόδους βραχυκυκλωμένες. Εδώ, αν και οι βασικές συνιστώσες του hum (50Hz και 100Hz) παραμένουν κάτω από τα -100dBr (με ισχύ αναφοράς το 1Wrms/8Ω), δημιουργούν μια σειρά από προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης τα οποία αγγίζουν, σε κάποιες περιπτώσεις, τα -90dBr.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 15Wrms/8Ω.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Το διάγραμμα μεταβολής της αρμονικής παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει ένα κύκλωμα με συμβατική συμπεριφορά. Η παραμόρφωση κυμαίνεται μεταξύ 0.01% και 0.02% στις χαμηλές και μεσαίες συχνότητες και επιδεικνύει ανοδικές τάσεις στις περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Στα 20kHz φτάνει το 0.06%. Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου ακολουθεί, επίσης, την πεπατημένη. Η υπερφόρτωση ξεκινά λίγο κάτω από τα 40Wrms όταν το φορτίο είναι 8Ω και λίγο κάτω από τα 50Wrms όταν το φορτίο είναι 4Ω

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 15Wrms/8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Η μέτρηση της ταχύτητας του σταδίου εξόδου (με τετραγωνικό σήμα, φορτίο 8Ω και μέγιστη στάθμη εξόδου) καταλήγει σε χρόνο ανόδου 14μS, τιμή αρκετά υψηλή η οποία αντιστοιχεί τυπικά σε εύρος κοντά στα 24kHz (κάτι που επιβεβαιώνεται και από την τάση αποκοπής στις υψηλές συχνότητες η οποία φαίνεται στην απόκριση. Ο ρυθμός ανύψωσης μετρήθηκε στα 4.1V/μS. Η μεταβατική συμπεριφορά του ενισχυτή, όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα, είναι ομαλή με ελάχιστο overshoot και χωρίς κωδωνισμό.

Thumbnail

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω.