Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/02/2016

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ MEDIA PLAYER

Questyle QP1R.

Questyle QP1R.

H εργαστηριακή αξιολόγηση του QP1R περιέλαβε playback σημάτων συμβατικής και υψηλής ανάλυσης (16bit/44.1kHz και 24bit/96kHz) και μετρήσεις τόσο μέσω της εξόδου line όσο και μέσω της εξόδου των ακουστικών (με αντίστοιχα τεχνητά φορτία 32/600Ω), όπως περιγράφεται κάθε φορά στα αντίστοιχα σχόλια.
H συσκευή “δείχνει τα δόντια” της από την πρώτη μέτρηση, αυτήν της αναπαραγωγής σήματος πολύ χαμηλής στάθμης. Η επίδοση του QP1R εδώ είναι μια από τις καλύτερες που έχουμε μετρήσει εδώ και αρκετά χρόνια και μπορεί να συγκριθεί άμεσα μόνο με την αντίστοιχη του Tascam DA-3000, ενός επαγγελματικού master recorder, το οποίο βασίζεται, επίσης σε ανάγνωση μνήμης για το playback. Η σχετική κυματομορφή περιλαμβάνει μικρά ποσοστά υψίσυχνου θορύβου και πολύ περιορισμένα ίχνη παραμόρφωσης, δείγμα ότι έχουμε να κάνουμε μια μια πολύ καλή υλοποίηση.
Η απόκριση συχνότητας (line out, σήμα 24/96) είναι πρακτικώς επίπεδη με μηδενική απόκλιση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και ήπιες -αναμενόμενες- τάσεις αποκοπής κοντά στο όριο των 40kHz. Μοναδικό εύρημα εδώ, η μικρή διαφορά στον ρυθμό αποκοπής μεταξύ των καναλιών, η οποία ωστόσο είναι στην περιοχή του 0.1dB και δεν εγείρει ανησυχίες. Η ομοιότητα των δύο καναλιών είναι παραδειγματική.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή σήματος πολύ χαμηλής στάθμης (1kHz/-80dBFS, line out).

Απόκριση συχνότητας (0dBr: 1kHz/-20dBFS, 24bit/96kHz, line out).

Τα φάσμα του σήματος εξόδου (έξοδος ακουστικών) με σήμα 1kHz, στη ρύθμιση υψηλού κέρδους και σε φορτίο 32 Ohm περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών από τις οποίες ισχυρότερη είναι η τρίτη, ενώ μετά την έκτη αρμονική χάνονται στον συνολικό θόρυβο της συσκευής, κάτω από τα -120dBr. Συνολικά, το σύνολο της παραμόρφωσης παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Στην ίδια ρύθμιση κέρδους αλλά με φορτίο 600Ω η συμπεριφορά είναι πανομοιότυπη με μοναδική, άξια λόγου, διαφοροποίηση την περαιτέρω μείωση της στάθμης της δεύτερης αρμονικής.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 16bit/44.1kHz, 32Ω)

Φάσμα σήματος εξόδου για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: -20dBFS, 16bit/44.1kHz, 600Ω)

Γενικώς, φαίνεται ότι το QP1R είναι μια συσκευή με χαμηλές παραμορφώσεις και θόρυβο. Το σχετικό διάγραμμα βρίσκεται στην περιοχή του 0.003% σε όλο το φάσμα της μέτρησης χωρίς ορατές τάσεις για αύξηση στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων.
Σε συνάρτηση με την στάθμη (έξοδος line), η συμπεριφορά είναι η αναμενόμενη, με την παραμόρφωση να αυξάνει καθώς το σήμα εξασθενεί. Ωστόσο, ακόμη και στα -80dBFS η παραμόρφωση παραμένει στην περιοχή των -20dB, επίδοση που θα πρέπει να θεωρηθεί πολύ καλή και επιβεβαιώνει τα ευρήματα στο πεδίο του χρόνου τα οποία σχολιάστηκαν στην αρχή αυτής της σελίδας.

Thumbnail Thumbnail

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα (-20dBFS, 24bit/96kHz, line out).

Μεταβολή του συνόλου αρμονικής παραμόρφωσης και θορύβου (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη (1kHz, 24bit/96kHz, line out).

Οι καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου επιβεβαιώνονται και από το φάσμα του θορύβου στην έξοδο (line out). Από εδώ, απουσιάζει κάθε ίχνος από hum στα 50/100Hz (τα καλά της χρήσης μπαταρίας) αλλά και υψίσυχνοι θόρυβοι μέχρι τα 96kHz, αποτέλεσμα, πιθανότατα της καλής μηχανικής κατασκευής.
Τέλος, η διαμόρφωση του σήματος από τον θόρυβο βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα καθώς στο σχετικό διάγραμμα δεν διακρίνονται διακριτά προϊόντα διαμόρφωσης από χαμηλές συχνότητες. Στην βάση της θεμελιώδους υπάρχουν υποψίες θορύβου πολύ χαμηλής συχνότητας, της τάξης των μερικών Hz, πιθανώς αποτέλεσμα του jitter που εισάγει η συσκευή. Ωστόσο, η στάθμη είναι πολύ χαμηλή (κάτω από τα -120dBu) για να θεωρηθούν τα ευρήματα άξια λόγου.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (0dBr: 1kHz/-20dBFS, line out).

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.995,50Hz, 24bit/96kHz, -5dBFS, line out.