Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/12/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

PCM/DSD SOLID STATE MASTER RECORDER/ADC/DAC

Tascam DA-3000

Thumbnail

Tascam DA-3000

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Εγγραφέας PCM/DSD, ADC/DAC
Μέσον εγγραφής: Μνήμη CF/SD
Δειγματοληψία (ADC): 44.1kHz-192kHz, 16/24bit (PCM), 64x/128x (DSD)
SRC: Ναι, για εγγραφή μέσω των ψηφιακών εισόδων
Sample rates (DAC): 44.1kHz-192kHz, 16/24bit (PCM), 64x/128x (DSD)
Είδος αρχείων: WAV (PCM), DSF/DSDIFF (DSD)
Αναλογικές είσοδοι: Single ended (RCA) 1x, Balanced (XLR) 1x
Ψηφιακές είσοδοι: S/PDIF (RCA) 1x, AES/EBU (XLR) 1x, SDIF-3/DSD (BNC) 1x
Αναλογικές έξοδοι: Single ended (RCA) 1x, Balanced (XLR) 1x
Ψηφιακές έξοδοι: S/PDIF (RCA) 1x, AES/EBU (XLR) 1x, SDIF-3/DSD (BNC) 1x
Θύρα USB: v1.1 (Keyboard) 1x, v2.0 (Flash drives για μεταφορά/playback) 1x
Άλλες δυνατότητες: Εισαγωγή δεικτών (marks), δυνατότητα αυτόματης/χειροκίνητης εισαγωγής τρακ, έξοδος ακουστικών, είσοδος/έξοδος Word Clock
Διαστάσεις: 483x45x305 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 4.2kg
Τιμή - Πληροφορίες
Tascam DA-3000: € 1.076,-
Πληροφορίες: ΕΛΙΝΑ ΑΒΕ, τηλ.: 210-883.0311, web: http://www.elina.gr/, http://tascam.com/