Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2009


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ XTZ ROOM ANALYZER...

SITE MAP


REVIEW

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ

XTZ Room Analyzer

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Καθώς το Room Analyzer δεν παρεμβάλλεται στο δρόμο του σήματος, δεν υπάρχει τρόπος να πραγματοποιηθούν μετρήσεις, άλλωστε δεν υπάρχει και νόημα. Αυτό που έχει κάποια αξία, πάντως, είναι να δούμε πως συγκρίνεται με έναν “μεγάλο” αναλυτή, όπως είναι το Clio της Αudiomatica και αν τα αποτελέσματα που εξάγονται με τα δύο όργανα έχουν κάποιο βαθμό σύμπτωσης. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποίησα μια μέτρηση απόκρισης του χώρου με σήμα διέγερσης MLS, ένα session RTA, με τη γεννήτρια του Clio  καθώς και ένα session RTA χρησιμοποιώντας ως εξωτερική γεννήτρια θορύβου την γεννήτρια του Room Analyzer. Σε όλες τις περιπτώσεις το αντικείμενο της μέτρησης ήταν η συμπεριφορά του συστήματος με και χωρίς την ψηφιακή ισοστάθμιση της ακουστικής που προσφέρει το Copland DRC 205, το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό.

Απόκριση χώρου (δύο ηχεία στη θέση ακρόασης), αναλυτής Clio σήμα MLS. Μαύρη καμπύλη flat, κόκκινη ισοσταθμισμένη μέσω του Copland DRC 205. Απόκριση χώρου (δύο ηχεία στη θέση ακρόασης), Room Analyzer, σήμα chirp. Συνεχής καμπύλη flat, διακεκομμένη ισοσταθμισμένη μέσω του Copland DRC 205.

RTA (δύο ηχεία στη θέση ακρόασης), αναλυτής/γεννήτρια σήματος Clio. Πράσινη καμπύλη flat, κόκκινη ισοσταθμισμένη μέσω του Copland DRC 205. RTA (δύο ηχεία στη θέση ακρόασης), Room Analyzer, σήμα λευκός θόρυβος. Πράσινη καμπύλη flat, κίτρινη ισοσταθμισμένη μέσω του Copland DRC 205.
Όπως μπορείτε να δείτε και στα αντίστοιχα διαγράμματα, τα αποτελέσματα με το Room Analyzer ήταν αρκετά κοντά σε αυτά του Clio. Η μέτρηση της απόκρισης δείχνει καθαρά την ύπαρξη δύο στάσιμων κυμάτων στις πολύ χαμηλές συχνότητες και διαφοροποιήται (όπως θα περίμενε κανείς) στις λεπτομέρειες καθώς η συχνότητα ανεβαίνει. Τα διαγράμματα RTA, επίσης,  ταυτίζονται επαρκώς, ώστε να μπορεί κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του Room Analyzer είναι και αξιόπιστα και χρήσιμα (στην σύγκριση λάβετε υπόψιν σας ότι η βαθμονόμηση του άξονα της συχνότητας διαφέρει από σύστημα σε σύστημα. Στο Clio είναι λογαριθμική ενώ στο Room Analyzer είναι γραμμική). Σε γενικές γραμμές, το Room Analyzer εμφανίζεται με κάπως μικρότερη ανάλυση (το Clio απεικονίζει περισσότερες λεπτομέρειες). Αυτό, εν μέρει, θα μπορούσε να αποδοθεί στο σήμα λευκού θορύβου που χρησιμοποιήται. Καταλήγω στο συμπέρασμα αυτό, επειδή η μέτρηση του Clio η οποία χρησιμοποιεί το σήμα του Room Analyzer παρουσιάζει περίπου το ίδιο φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, με βάση την τιμή του το εργαλείο της XTZ αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικό.

RTA (δύο ηχεία στη θέση ακρόασης), αναλυτής Clio, γεννήτρια Room Analyzer, σήμα λευκός θόρυβος. Πράσινη καμπύλη flat, κόκκινη ισοσταθμισμένη μέσω του Copland DRC 205.

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2009
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr