Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/02/2012

flag
english
abstract

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Danish Audio Design DAC-10/CAP-10

Thumbnail

O DAC 10 μετρήθηκε μέσω της ομοαξονικής εισόδου S/PDIF με σήματα 96kHz. Το στάδιο εισόδου της συσκευής αποδείχθηκε σχετικώς ευαίσθητο σε σήματα με jitter καθώς κινήθηκε λίγο πάνω από το μέσο όρο στις σχετικές μετρήσεις παραμόρφωσης και, το κυριότερο, εμφάνισε σημαντική μεταβολή σε συνάρτηση με την συχνότητα στις τιμές, ειδικά για σήματα των οποίων η συχνότητα ήταν στο ? του sample rate (24kHz για σήματα 96kHz) όπως φαίνεται και στις αντίστοιχες καμπύλες. Τα ευρήματα αυτά μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι ο μετατροπέας μπορεί να αποδειχθεί ευαίσθητος στην ποιότητα του τρανσπόρτ στο μέτρο που αυτό είναι πιθανόν να εισάγει jitter στο σήμα. Αντιθέτως, ο μετατροπέας αποδείχτηκε ένας από τους καλύτερους στο κομμάτι της γραμμικότητας της στάθμης από όσους έχουμε μετρήσει μέχρι σήμερα, κατεβαίνοντας με χαρακτηριστική άνεση κάτω από τα -130dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (κίτρινη)

Διάγραμμα γραμμικότητας κέρδους σε συνάρτηση με την στάθμη του σήματος. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF .

Η απόκριση συχνότητας ήταν πρακτικώς επίπεδη στον φάσμα με ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών οι οποίες βρέθηκαν κάτω από το 0.1dB. Ο θόρυβος της συσκευής είναι γενικώς πολύ χαμηλός. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα -115dBFS CCIR RMS για σήματα 96kHz με τον θόρυβο από το τροφοδοτικό να βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα (-127dBFS) αποτέλεσμα που δικαιώνει την επιλογή της DAD να φροντίσει ιδιαίτερα τις συνθήκες τροφοδοσίας του DAC 10. Η καλή συμπεριφορά σε θέματα θορύβου φαίνεται και από το φασματικό του περιεχόμενο. Στο σχετικό διάγραμμα φαίνεται ότι ο θόρυβος στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων (περιλαμβανόμενου και του hum) κυμαίνεται μεταξύ -140dBFS και -130dBFS με ελάχιστες τάσης αύξησης στις υψηλές συχνότητες. Στα 20kHz είναι λίγο ισχυρότερος των -130dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών, 0dBr: 1kHz/-20dBFS, σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

To φάσμα διαμόρφωσης του σήματος από θόρυβο εμφανίζει κάποια μικρής έκτασης διαμόρφωση γύρω από την θεμελιώδη συχνότητα (0.4999 του θεωρητικώς χρήσιμου φάσματος) αλλά η στάθμη βρίσκεται κοντά στα -120dBFS. Η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα κινήθηκε, επίσης, σε αξιοσημείωτα χαμηλά επίπεδα. Κοντά στο όριο της στάθμης (-1dBFS) ο DAC 10 κινήθηκε μεταξύ 0.0006% και 0.0015%, με αυξητικές τάσεις όσο η συχνότητα ανεβαίνει, επίδοση η οποία είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει μέχρι σήμερα και δείχνει ότι το αναλογικό στάδιο εξόδου είναι καλοσχεδιασμένο και μπορεί να διαχειριστεί σήματα μεγάλης στάθμης χωρίς πρόβλημα. Σε χαμηλότερες στάθμες (-20dBFS) οι τιμές ανεβαίνουν (προφανώς λόγω του θορύβου) σχεδόν κατά μια τάξη μεγέθους αλλά παραμένουν και πάλι πολύ χαμηλές, μεταξύ 0.002% και 0.003% χωρίς μάλιστα αξιόλογες μεταβολές σε σχέση με τη συχνότητα του σήματος.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23,998kHz/0dBu, 96kHz, είσοδοι S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη)

Ο χαμηλός θόρυβος του DAC-10 φαίνεται και στο διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Εδώ, π μετατροπέας δείχνει χαρακτηριστική άνεση στις πολύ χαμηλές στάθμες ξεπερνώντας ελάχιστα το 3% thd+N στα -80dBFS επίδοση η οποία κρίνεται πολύ καλή. H διαφωνία των καναλιών κινήθηκε, τέλος, σε πολύ καλά επίπεδα με την διαρροή του ενός καναλιού στο άλλο στις υψηλές συχνότητες να είναι καλύτερη των -90dB, επίδοση που δείχνει καλό σχεδιασμό στη διαδρομή του σήματος στα τυπωμένα κυκλώματα και εξηγείται, εν μέρει και από την απουσία καλωδιώσεων σήματος.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την στάθμη. Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.

Διαφωνία καναλιών (crosstalk). Σήμα 96kHz, είσοδος S/PDIF.