Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/02/2012

flag
english
abstract

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Danish Audio Design DAC-10/CAP-10

Thumbnail

Danish Audio Technology DAC-10

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Μετατροπέας d/a
Είσοδοι: 3x ομοαξονική (RCA), 1x οπτική (Toslink)
Έξοδοι: 1x single ended (RCA), 1x balanced (XLR)
Ρυθμός δειγματοληψίας: 192kHz
Άλλες δυνατότητες: Πρόσθετη χωρητικότητα τροφοδοσίας (CAP-10), δυνατότητα τροφοδοσίας Logitech Squeezebox.
Τιμή - Πληροφορίες
Danish Audio Technology DAC-10: 2.300,- ευρώ (βασική έκδοση DAC-10, 900,- ευρώ (CAP-10), 400,- ευρώ (balanced έξοδοι), 400,- ευρώ (πακέτο τεσσάρων ψηφιακών εισόδων, τροφοδοσία Squeezebox). DAC-10 με λαμπάτο στάδιο εξόδου: 5.500,- ευρώ, DAC-10 με λαμπάτο στάδιο εξόδου και CAP-10: 6.400,- ευρώ.
Πληροφορίες: ΜF Audio, τηλ.: 210-724.4147, web: http://www.mfaudio.gr/, http://www.danishaudiodesign.com/