Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/07/2010


english abstract

Πρωτοσέλιδο Aρχείο Νέων Αρθρα Τεχνολογία HowTo Δίσκοι Αναφοράς Links Contact About

LOCATION BAR►REVIEWS: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DARED I30...


REVIEW

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Dared I30

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►

Ο Ι30 απέδωσε 16Wrms σε φορτίο 8Ω με όριο παραμόρφωσης το 3% και 13Wrms σε φορτίο 4Ω με το ίδιο όριο παραμόρφωσης. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε στο 50. Η ευαισθησία του είναι 240mVrms για πλήρη ισχύ.
Η απόκριση συχνότητας με ωμικό φορτίο (με στάθμη αναφοράς την μέγιστη ισχύ) εμφανίστηκε ιδιαίτερα ομαλή χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις και με μικρή πτώση στα άκρα του ακουστού φάσματος η οποία, πάντως, δεν ξεπερνά το 1dB. Πολύ καλή παρουσιάστηκε και η ομοιότητα μεταξύ των καναλιών του ενισχυτή με διαφορές που δεν ξεπέρασαν τα 0.1dB.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω. thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτίο 8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 4Ω (κόκκινη καμπύλη) και 8Ω (πράσινη καμπύλη). Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz. 0dBr: 10Wrms/8Ω.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης με αναφορά στο 1/3 της μέγιστης ισχύος κινήθηκαν σε πολύ καλά επίπεδα καθώς μετρήσαμε 0.4% αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο και 0.3% παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης.
Η αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα εμφανίστηκε σταθερή στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (περί το 0.5% με ισχύ αναφοράς το 1/3 της μέγιστης ισχύος) με αυξητικές τάσεις στις χαμηλές συχνότητες και έντονη πτώση πάνω από τα 10kHz. Σε συνάρτηση με την ισχύ (για σήμα 1kHz) η παραμόρφωση ακολουθεί την πεπατημένη όντας ελαφρώς αυξημένη σε πολύ χαμηλές τιμές και επιδεικνύοντας σταθερή ανοδική τάση καθώς το στάδιο εξόδου φτάνει στο όριό του. Με φορτίο 4Ω οι τιμές είναι ελαφρώς υψηλότερες.

Φάσμα θορύβου με τις εισόδους βραχυκυκλωμένες. 0dBr: 10Wrms/8Ω. Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη ισχύς σε φορτίο 8Ω.
Το φάσμα του σήματος 1kHz για ισχύ 10Wrms σε φορτίο 8Ω περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες αρμονικές οι οποίες μειώνονται σταδιακά σε στάθμη, αλλά περιλαμβάνει σχετικώς έντονες συνιστώσες από το τροφοδοτικό οι οποίες βρίσκονται πάνω από τα -100dB.
Ο ενισχυτής είναι αρκετά ήσυχος. Η στατική μέτρηση έδειξε -64dBr(A) με στάθμη αναφοράς το 0.1Wrms/8Ω, τιμή ικανοποιητική ενώ το φάσμα του θορύβου με τις εισόδους του ενισχυτή βραχυκυκλωμένες επιβεβαιώνει ότι το τροφοδοτικό είναι κάπως... ανήσυχο με έντονες συνιστώσες στα 50Hz (hum) και στα 100Hz (γέφυρα ανόρθωσης) οι οποίες βρίσκονται πάνω από τα -100dBr καθώς και με αρκετά προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης που σβήνουν γρήγορα πάνω από το 1kHz.
Το στάδιο εξόδου έχει μέτριες επιδόσεις σε θέματα ταχύτητας. Ο τετραγωνικός παλμός (1kHz, στη μέγιστη ισχύ με φορτίο 8Ω) αποδόθηκε με αρκετό overshoot και τάσεις κωδωνισμού ενώ οι επιδόσεις που μετρήσαμε για το χρόνο ανόδου και το ρυθμό ανύψωσης ήταν 11μS και 1.8V/μS αντιστοίχως.
Πίνακας Μετρήσεων
Μέγιστη ισχύς (1kHz, 3% thd+N, 8Ω): 16.2Wrms
Μέγιστη ισχύς (1kHz, 3% thd+N, 4Ω): 12.5Wrms
Συντελεστής αύξησης: 0.77
Ευαισθησία (για μέγιστη ισχύ): 0.240Vrms
Συντελεστής απόσβεσης: 50
thd+N (1kHz, 1/3 Pmax, 8Ω): 0.401%
imd (SMPTE, 1/3Pmax, 8Ω):  0.321
Λόγος S/N (1kHz, 0.1Wrms, 8Ω): -63.5dBr(A)
Χρόνος ανόδου (1kHz, Pmax, 8Ω):  11.04μS
Ρυθμός ανύψωσης (1kHz, Pmax, 8Ω): 1.80V/μS

ΓΕΝΙΚΩΣ...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

ΚΟΡΥΦΗ

...ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ...

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ...►


Πρωτοσέλιδο | Αρχείο Νέων | Αρθρα | Τεχνολογία | HowTo | Δίσκοι | Links | Contact | Αbout


©Δημήτρης Σταματάκος/Ακραίες Εκδόσεις 2010
Σχετικά με το avmentor.gr (προβλήματα, παρατηρήσεις κ.λπ): webmaster@avmentor.gr Eπαφή με την σύνταξη (ύλη, σχόλια, ερωτήσεις κ.λπ): contact@avmentor.gr