Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 07/10/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

ΗΧΕΙΟ

Geometric Harmony Centi

Thumbnail

Η καμπύλη ευαισθησίας του ηχείου (για συχνότητες πάνω από τα 400Hz, όπως προκύπτει από την ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m, επί του ακουστικού άξονα) χαρακτηρίζεται από μια σειρά διακυμάνσεων με σχετικώς μεγάλο εύρος σε συχνότητα στις περιοχές μέχρι τα 3kHz περίπου, σημαντικά μικρότερες σε εύρος διακυμάνσεις στην περιοχή από τα 3kHz μέχρι τα 5kHz και πρακτικώς επίπεδη συμπεριφορά πολύ ψηλά και μέχρι την άνω συχνότητα αποκοπής. Το συνολικό εύρος μέσα στο οποίο κυμαίνονται οι αποκλίσεις δεν ξεπερνά τα ±4.5dB, τιμή η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως καλή για την κατηγορία. Η συνολική απόκριση του ηχείου, όπως προκύπτει από την σύνθεση της ανηχοϊκής μέτρησης και της μέτρησης near field στις χαμηλές συχνότητες, αποκαλύπτει ένα ηχείο με καλή ισορροπία, το κυριότερο γνώρισμα του οποίου είναι μια βύθιση στην περιοχή 2-5kHz (-4.4dB). Η μέση ευαισθησία, όπως υπολογίστηκε από την συγκεκριμένη καμπύλη είναι 87dBSPL/2.83Vrms/m και με βάση αυτήν, τα σημεία αποκοπής του Centi είναι 49.6Hz και 20.4kHz για -3dB και 40Ηz/23.4kHz για -6dB, στην περιοχή των χαμηλών και των υψηλών αντιστοίχως. Η Geometric Harmony έχει επιλέξει μια μάλλον συντηρητική προσέγγιση στο voicing χαμηλά, με την περιοχή γύρω από τα 100Hz να βρίσκεται 2.8dB πάνω από την μέση ευαισθησία.
H καμπύλη της μέσης απόκρισης, όπως προκύπτει από τον μέσο όρο μετρήσεων επί του άξονα και εκτός άξονα, προσφέρει μια πρώτη εντύπωση για το πώς ακτινοβολεί το ηχείο στον χώρο, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι θετική: Η σταδιακή, ομαλή, πτώση στις υψηλές συχνότητες (σε σχέση με την αντίστοιχη καμπύλη επί του άξονα) δείχνει ότι το Centi δεν κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις, ακόμη και αν κάποιος το ακούσει σε θέση ελαφρώς διαφορετική της ιδανικής (ακόμη και στον κατακόρυφο άξονα).

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ψευδοανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 400Hz).

Συνολικό διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (πράσινη καμπύλη).

Η συμπεριφορά του ηχείου ως φορτίο φαίνεται να είναι καλή. Το μέτρο της εμπέδησης παίρνει την ελάχιστη τιμή του (4Ω) στα 250Hz ενώ στο σημείο συντονισμού του bass reflex (46Hz) βρίσκεται στα 4.8Ω και η μεταβολή της φάσης κινείται μέσα στα συνήθη όρια (36° στα 25Hz και -39° στα 93Hz είναι οι μέγιστες αποκλίσεις). Οι επιδόσεις αυτές σε συνδυασμό με την ευαισθησία του, κάνουν το Centi κατάλληλο για οδήγηση από έναν στοιχειωδώς καλό ενισχυτή ο οποίος δεν θα θερμανθεί ιδιαίτερα.
Ένα σημείο άξιο προσοχής στην καμπύλη του μέτρου της εμπέδησης είναι ένα τοπικό μέγιστο στα 180Ηz περίπου. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη κάποιου στάσιμου κύματος στο εσωτερικό της καμπίνας, καθώς ο σχετικός υπολογισμός “προδίδει” μια αντίστοιχη διάσταση 940mm, πολύ κοντά στο ύψος του ηχείου.
Η βηματική απόκριση του Centi είναι αρκετά ομαλή. Η μετάβαση από το τουίτερ στα γούφερ έχει ελάχιστες ανωμαλίες και η απόσβεση δεν φαίνεται να έχει αξιοσημείωτα προβλήματα, ενώ δεν γίνεται εμφανής και κάποιος ιδιαίτερος συντονισμός.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Βηματική απόκριση.

Στο διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων, πάντως, μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις χαρακτηριστικούς συντονισμούς, στα 2.8kHz (2.6mS), 4.5kHz (2.4mS) και 6kHz (2.7mS). Ψηλά το ηχείο φαίνεται καθαρό και επαρκώς γρήγορο σε ότι αφορά την απόσβεση.
Η συμπεριφορά του Centi εκτός άξονα είναι, όπως αρχικώς είχε υποτεθεί, πολύ καλή. Στην περιοχή των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων η ακτινοβολία του είναι ιδιαίτερα ομοιογενής, με την γωνία των -6dB να βρίσκεται στις ±60°. Στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων, το ηχείο λογικά “στενεύει” και η καμπύλη για τα 16kHz δείχνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί toe-in αν κάποιος θέλει να πάρει την καλύτερη, κατά το δυνατόν, απόκριση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη).