Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 16/12/2014

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

SUPER TWEETER

Townshend Maximum

Thumbnail

Townshend Maximum

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Super Tweeter
Μονάδα: Ribbon Αλουμινίου, 5x25mm, μαγνητικό σύστημα από νεοδύμιο
Απόκριση συχνότητας: 6kHz-90kHz
Μέγιστη ευαισθησία: 89dB/2.8V/1m
Εμπέδηση: 11-20Ω
Φίλτρο: Διέλευσης υψηλών, πρώτης τάξης
Πρόσληψη ισχύος: 400W (μουσική, χωρίς ψαλιδισμό), 500W (DIN/IEC 268)
Άλλες δυνατότητες: Ρύθμιση της ευαισθησίας σε έξι βήματα (74-89dB)
Διαστάσεις: 50x30x100 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 0.5kg
Τιμή - Πληροφορίες
Townshend Maximum: €780.- (χωρίς ΦΠΑ)
Πληροφορίες: Velvet Audio, τηλ.: 210-922.4368, web: http://www.velvetaudiohiend.com/, http://www.townshendaudio.com/