Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 12/07/2022

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Audio Server/Streamer/DAC

Innuos ZENmini Mk3

Innuos ZENmini Mk3

Δεν θα ήταν κακή ιδέα να ξεκινήσουμε με μερικές εξηγήσεις: Τις περισσότερες φορές μέσα από αυτές τις σελίδες δοκιμάζουμε συσκευές που ονομάζουμε streamers, network players και media players. Είναι συσκευές που μπορούν να “τραβήξουν” αρχεία από το οικιακό δίκτυο και το διαδίκτυο και να αποδώσουν στην έξοδο τους σήμα audio, σε ψηφιακή ή/και αναλογική μορφή.
Η περιγραφή αυτή υπονοεί ότι τα αρχεία, αυτό που ονομάζουμε μουσική βιβλιοθήκη, βρίσκεται κάπου αλλού. Σε υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, NAS ή οποιονδήποτε πόρο του δικτύου μπορεί να “δει” η συσκευή μας. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι η δημιουργία της βιβλιοθήκης τόσο στο επίπεδο των data όσο και των metadata γίνεται επίσης κάπου αλλού. Αυτό το “αλλού” είναι ένας audio server. Μια τέτοια συσκευή περιλαμβάνει όχι μόνο τους χώρους αποθήκευσης, αλλά τρέχει επίσης το λογισμικό του server καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά που απαιτούνται. Περιλαμβάνει επίσης, κάποιες φορές, την υποδομή που απαιτείται για το CD ripping, ώστε οι δίσκοι να εισαχθούν στα μέσα αποθήκευσης του server και αναζητεί τα metadata τους στο διαδίκτυο (ή προσφέρει το front end που απαιτείται για γίνει αυτή η δουλειά από τον ίδιο το χρήστη).
Με βάση αυτές τις περιγραφές, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι ένας audio server μπορεί να είναι ταυτόχρονα και streamer και network/media player, ενώ το αντίθετο δεν συμβαίνει: Ένα εξειδικευμένο network player δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο του audio server.
Αυτή ακριβώς η, κάπως θεωρητική, περιγραφή του audio server, περιγράφει σε γενικές γραμμές και το ZENmini Mk3. Πρόκειται για το μικρότερο μοντέλο της Innuos και ανήκει στην σειρά ZEN μαζί με τα ZEN Mk3 και τα ΖΕΝmini Mk3 και μπορεί να συνοδεύεται, προαιρετικώς, από το εξωτερικό, γραμμικό, τροφοδοτικό LPSU το οποίο, κατά την εταιρία, βελτιώνει τις συνθήκες τροφοδοσίας της συσκευής σε σχέση με το κλασικό, διακοπτικό πακ που την συνοδεύει. Σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσετε και την ύπαρξη ενός εσωτερικού μετατροπέα d/a, έτσι ώστε η συσκευή να είναι αυτόνομη και να μην απαιτεί εξωτερικό DAC. Ας δούμε τις λεπτομέρειες...