Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

System Audio Aura 30

System Audio Aura 30

Το Aura 30 ανήκει και αυτό στην κατηγορία των μικρών σε ύψος ηχείων της δοκιμής αυτής, είναι, μάλιστα, αυτό με την δεύτερη στενότερη μπάφλα το πλάτος της οποίας δεν ξεπερνά τα 145 χιλιοστά. Το μικρό αυτό πλάτος επιβάλλει (όπως και στην περίπτωση του Xone) την χρήση μικρών σε διάμετρο μονάδων μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων και η προσέγγιση είναι και εδώ παρόμοια, έχουμε -δηλαδή- να κάνουμε με ένα ηχείο 2.5 δρόμων, τριών μεγαφώνων. Οι υψηλές συχνότητες αποδίδονται από ένα τουίτερ 25 χιλιοστών, ενώ η περιοχή των μεσαίων και των χαμηλών συχνοτήτων έχει ανατεθεί σε δύο μονάδες 4.5 ιντσών οι οποίες φορτίζονται από bass reflex με την οπή εκτόνωσης στο εμπρός μέρος της καμπίνας.
Η καμπίνα του ηχείου είναι καλοκατασκευασμένη με φινίρισμα από πραγματικό ξύλο. H στήριξη του ηχείου στο δάπεδο γίνεται μέσω τεσσάρων ρυθμιζόμενων ακίδων οι οποίες προσαρμόζονται σε μια απλή μικρή βάση. Στην βάση αυτή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάπεδο έχουν ενσωματωθεί και οι ακροδέκτες σύνδεσης με τον ενισχυτή οι οποίοι είναι καλής ποιότητας αλλά δεν υποστηρίζουν διπλοκαλωδίωση.

Μετρήσεις

Το Aura 30 είναι ένα σχετικώς αναίσθητο ηχείο με την ευαισθησία του να υπολογίζεται στα 85.3dBSPL με βάση το σχετικό διάγραμμα ψευδοανηχοϊκής απόκρισης. Το ίδιο διάγραμμα αποκαλύπτει μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από μια εμφανή βύθιση στην περιοχή των μεσαίων και των κατώτερων υψηλών συχνοτήτων (από τα 500Hz μέχρι τα 4kHz περίπου) η οποία πλαισιώνεται από μια μετρίως τονισμένη χαμηλή περιοχή (+3dB στα 110Hz) και μια ομοιογενή αλλά, επίσης, τονισμένη περιοχή υψηλών και ανώτερων υψηλών συχνοτήτων, πάνω από τα 5kHz. Η διαφορά στην απόκρισης επί του άξονα και εκτός είναι εμφανής αλλά εστιάζεται σε μια μείωση της ευαισθησίας (εκτός άξονα) χωρίς σημαντικές αλλαγές στην υπόλοιπη συμπεριφορά, εύρημα που αφήνει υποσχέσεις για καλή απόδοση και θέσεις ακρόασης εκτός της απολύτως ορθής. Το εύρος του ηχείου υπολογίστηκε από τα 57Hz μέχρι τα 21kHz.
H ανηχοϊκή απόκριση του ηχείου αποκαλύπτει μια σειρά από συντονισμούς με, γενικώς, μέτριο Q και μεγάλα πλάτη οι οποίοι επικεντρώνονται, με βάση το συγκεκριμένο διάγραμμα, στις συχνότητες πάνω από τα 5kHz. Οι σημαντικότεροι από αυτούς βρίσκονται στα 7, 10, 11.7 και 13.2kHz, Q ίσο με 14, 16, 6.5 και 11 και πλάτος 3.7, 3.6, 4 και 4.3dBr αντιστοίχως. Με βάσητ ο σχετικό διάγραμμα, το προστατευτικό των μεγαφώνων δείχνει να παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο σε μια μεγάλη έκταση συχνοτήτων (από τα 3kHz μέχρι και το άνω όριο του ηχείου) και καλό θα είναι να βγαίνει όταν απαιτείται η καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (Listening Window, πράσινη καμπύλη).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m, με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα των μεγαφώνων (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως)

Ως φορτίο, το ηχείο της System Audio κινείται στα τυπικά επίπεδα ενός 4ωμου ηχείου. Η ελάχιστη αντίσταση είναι, ακριβώς, 4Ω (μια από τις δύο χαμηλότερες που καταγράφηκαν στην δοκιμή αυτή) αλλά η διακύμανση της είναι πολύ μικρή (μόλις 11.4Ω), επομένως το Aura 30 θα ταιριάξει καλά με ενισχυτές που έχουν χαμηλό συντελεστή απόσβεσης, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι υπάρχει επαρκής ισχύς. Η διακύμανση της φάσης στις χαμηλές συχνότητες, επίσης, κινείται στον μέσο όρο της κατηγορίας και δεν εμπνέει ανησυχίες.
Το Aura 30 είναι ένα αρκετά αργό σύστημα σε ότι αφορά στην απόσβεση των συντονισμών, κάτι που γίνεται εμφανές από το αντίστοιχο διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων. Εδώ υπάρχει σημαντική σειρά από συντονισμούς με αρκετά μεγάλους χρόνους απόσβεσης. Οι σημαντικότεροι από αυτούς βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ 1kHz και 3kHz, με χρόνους απόσβεσης που βρίσκονται κοντά στα 2mS ενώ στην περιοχή των ανώτερων συχνοτήτων μπορεί κανείς να διακρίνει συντονισμούς στα 6.1, 6.9, 10.3 και 12.6kHz με χρόνους απόσβεσης 1.8, 1.4, 1.6 και 1.5mS αντιστοίχως.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Η βηματική απόκριση του ηχείου αποκαλύπτει ένα σύστημα με μέτριους χρόνους ανόδου (0.038mS για του τουίτερ και 0.374mS για το γούφερ), το οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο σε ότι αφορά την χρονική διαφορά μεταξύ των μονάδων (0.336mS). Η μορφή της απόκρισης είναι αρκετά ομαλή με εμφανές το σημείο μετάβασης από το τουίτερ στο γούφερ και μικρές διακυμάνσεις κατά την φάση της απόσβεσης.
Όσον αφορά στην ακτινοβολία του στο χώρο, το Aura 30 είναι, με βάση του αριθμούς, το καλύτερο ηχείο της δοκιμής αυτής. Αυτό γίνεται εμφανές τόσο από τις καμπύλες της πολικής απόκρισης οι οποίες είναι πολύ ομαλές όσο και από την μεταβολή του δείκτη κατευθυντικότητας ο οποίος δείχνει μόνο μια μικρή ασυνέχεια στα 4kHz (ευδιάκριτη και στο σχετικό διάγραμμα). H μέση τιμή του δείκτη είναι 5dB, η καλύτερη της δοκιμής και ο λοβός εκπομπής στις υψηλές συχνότητες (16kHz) είναι εξαιρετικά ομαλός χωρίς ίχνη παραμόρφωσης και με μεγάλη γωνία -6dB (την μεγαλύτερη της δοκιμής) επίδοση που επιτρέπει την τοποθέτηση του ηχείου χωρίς αυτό να στρέφεται προς τον ακροατή.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Η καμπίνα του Aura 30 εμφάνισε μια σειρά από συντονισμούς αρκετά υψηλές επιταχύνσεις, που καλύπτουν πρακτικώς όλη την περιοχή από τα 200Hz μέχρι τα 2κHz περίπου. Από αυτούς, ισχυρότεροι φαίνεται να εμφανίζονται στα 226Hz (17.7dBm/sec2), 273Hz (20.2dBm/sec2), 1.9kHz (17.6dBm/sec2) και 2.2kHz (18.9dBm/sec2).

Thumbnail

Επιταχύνσεις της μπάφλας του ηχείου. 0dBm/sec2: 1μm/sec2

System Audio Aura 30

Ακουστικές Εντυπώσεις

Το μικρό πλάτος της μπάφλας του Aura 30 παίζει ασφαλώς τον ρόλο του στην μεγάλη ευκολία με την οποία το ηχείο εξαφανίζεται από τον χώρο. Την θέση του παίρνει μια σαφώς καθορισμένη και, ίσως, λίγο στενή σε πλάτος εικόνα η οποία εστιάζεται αρκετά πίσω από τον οριζόντιο άξονα που ενώνει τα δύο ηχεία και δημιουργεί μια αίσθηση απόστασης από τον ακροατή ο οποίος, έτσι, έχει μια εικόνα πληρότητας όσον αφορά την ηχογράφηση, χωρίς όμως να στερείται από την λεπτομέρεια στην θέση και την κλίμακα μεγέθους των μεμονωμένων ηχητικών πηγών.
Χαμηλά το ηχεία ακούγεται πειστικό, με αίσθηση πληρότητας σε ο,τι αφορά τον όγκο και ίσως μια τάση έμφασης που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει υπερβολική. Η συμπεριφορά αυτή κάνει την τοποθέτηση του σε σχέση με τους τοίχους κρίσιμη καθώς το τελευταίο που θέλει κανείς είναι μια περαιτέρω αύξηση των χαμηλών συχνοτήτων λόγω της ακουστικής του χώρου. Τα ρυθμικά μέρη περιγράφοντα με άνεση και ταχύτητα και στην περιοχή αυτή το ηχείο δεν υπερβάλλει καθόλου, αλλά αντιθέτως φαίνεται να διατηρεί τον έλεγχο ακόμη και σε αρκετά υψηλές στάθμες. Ωστόσο, απαιτείται μια σχετική προσοχή καθώς όσο πλησιάζει κανείς στο όριο, το Aura 30 θα αρχίσει να διαμαρτύρεται, κυρίως με αεροδυναμικούς θορύβους από το bass reflex. Με βάση την εντύπωση από τις ακροάσεις, το ηχείο είναι κατάλληλο για μικρούς/μεσαίους χώρους και μέση απόσταση ακρόασης.
Η μεσαία περιοχή του ηχείου χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ηπιότητας και ο ακροατής δεν θα αισθανθεί ποτέ ότι καταπιέζεται ή κουράζεται ακόμη και σε αρκετά υψηλές στάθμες. Η συμπεριφορά αυτή επιτρέπει, επίσης, στο ηχείο να είναι φιλικό προς κάποια επιθετικά ακούσματα και γενικώς ευχάριστο. Οι φωνές αποδίδονται με αρκετή λεπτομέρεια, ωστόσο η χορωδία, αν και εντυπωσιακή σε παρουσία, είναι ίσως λίγο ασαφής και ο ακροατής θα στερηθεί από κάποιες λεπτομέρειες (στο layering και την κίνηση).
Ψηλά, το ηχείο δημιουργεί την αίσθηση της έκτασης και ακούγεται ανοικτό, γρήγορο και με άφθονη λεπτομέρεια η οποία συνοδεύεται από πολύ καλή συμπεριφορά σε ήχους της περιοχής που έχουν έντονα μεταβατικά. Το τελικό αποτέλεσμα εδώ είναι φωτεινό, με αίσθηση αρμονικού πλούτου και ελάχιστα λεπτότερο από αυτό που πήραμε από τα καλύτερα (και ακριβότερα) ηχεία της δοκιμής αυτής.

Τελικώς...

... με χαρακτήρα που ρέπει σαφώς προς το ήπιο και το ευχάριστο, ειδικά στην μεσαία περιοχή, το Aura 30 χαρακτηρίζεται επίσης από μια ήπια τάση έμφασης χαμηλά, αρκετά ακριβείς υψηλές συχνότητες και είναι κάπως απόμακρο όσον αφορά στην στερεοφωνική του εικόνα, αποτελώντας έτσι μια πρόταση για κάποιον που αναζητά τον ξεκούραστο ήχο χωρίς να αξιολογεί την απόλυτη ακρίβεια ως το σημαντικότερο κριτήριο.

Τιμή: € 1.050,-

info: Orpheus Audio, τηλ.: 210-522.1524, http://www.orpheusaudio.gr/, http://www.system-audio.com/

System Audio Aura 30
System Audio Aura 30