Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/11/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

GROUP TEST

Definitive Technology BP7004

Definitive Technology BP7004

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το BP7004 (του οποίου, ειρήσθω εν παρόδω, η παραγωγή έχει σταματήσει) αποτελεί μια ιδιαίτερη παρουσία στην δοκιμή αυτή. Πρόκειται για ένα ενεργό ηχείο, στο κομμάτι των χαμηλών συχνοτήτων το οποίο χρησιμοποιεί δύο παθητικούς ακτινοβολητές 10 ιντσών ως φόρτιση και, επίσης, είναι δίπολο καθώς διαθέτει ένα ζεύγος τουίτερ/μιντ γούφερ σε κάθε πλευρά. Οι υψηλές συχνότητες αποδίδονται από δύο τουίτερ ίντσας με θόλο από αλουμίνιο και οι μεσαίες από ισάριθμα μιντ/γούφερ 5.25 ιντσών. Για τις χαμηλές συχνότητες χρησιμοποιείται ένα γούφερ δέκα ιντσών που οδηγείται από έναν ενισχυτή τάξης D ισχύος 300W με την στάθμη να είναι ρυθμιζόμενη γύρω από μια default τιμή. Για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το BP7004 σε σύστημα οικιακού κινηματογράφου υπάρχει ακόμη, σε κάθε ηχείο, είσοδος LFE.
Η καμπίνα του ηχείου ακολουθεί την εν γένει ριζοσπαστική λογική του καθώς είναι κρυμμένη πίσω από ύφασμα το οποίο ο χρήστης δεν έχει την δυνατότητα να αφαιρέσει εύκολα (ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι δεν προβλέπεται να αφαιρέσει...). To αισθητικό αποτέλεσμα είναι ένα αρκετά ψηλό (λίγο πάνω από μέτρο) ηχείο χωρίς ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ασφαλώς ενδιαφέρον ως πρόταση. Η στήριξη γίνεται μέσω τεσσάρων ακίδων και οι ακροδέκτες σύνδεσης με τον ενισχυτή είναι τυπικής ποιότητας.

Μετρήσεις

Η απόκριση συχνότητας του BP7004 είναι αρκετά ομαλή με μικρές διακυμάνσεις στην περιοχή μεταξύ 1kHz και 4kHz περίπου (με εύρος +/-2dBr περίπου) και πολύ ομοιογενή περιοχή υψηλών συχνοτήτων με ήπια αποκοπή, χωρίς συντονισμούς από το τουίτερ. Χαμηλά, το ηχείο εμφανίζει μια τάση έμφασης με +4.3dB στα 64Hz και γρήγορη αποκοπή χαμηλά. Ακόμη και έτσι, πάντως είναι το δεύτερο ηχείο σε έκταση χαμηλά της δοκιμής, με απόκριση που κυμαίνεται (για εξασθένηση -3dB) μεταξύ 38Hz και 20.8kHz. Η συμπεριφορά του εκτός άξονα είναι ομαλή με σταδιακή πτώση της ευαισθησίας η οποία ξεκινά από αρκετά χαμηλά (λίγο κάτω από το 1kHz) και εξελίσσεται με τρόπο που φαίνεται να εξασφαλίζει καλή ποιότητα και για θέσεις εκτός της ιδανικής. Η ευαισθησία του ηχείου υπολογίστηκε στα 86.6dBSPL, κοντά τον μέσο όρο της δοκιμής αυτής.
Η ανηχοϊκή μέτρηση αποκάλυψε μια σειρά συντονισμών στις υψηλές συχνότητες με μέτριο Q (4.9kHz, Q=8.2, πλάτος 2.8dBr και 5.5kHz, Q=9.2, πλάτος 2.7dBr) και με υψηλότερο Q (δηλαδή οξύτερους) στα 8.6kHz (Q=17.2, πλάτος 2.7dBr) και στα 12kHz (Q=12.7, πλάτος 2.2dBr). Το ίδιο διάγραμμα αποκαλύπτει και έναν ισχυρό συντονισμού του μεταλλικού θόλου του τουίτερ γύρω από τα 30kHz του οποίου η στάθμη είναι πολύ χαμηλή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο όρος “ανηχοϊκή μέτρηση” περιλαμβάνει επίσης και την αποκοπή (επομένως μη υπολογισμό) της οπίσθιας ακτινοβολίας του ηχείου κατά την μέτρηση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (Listening Window, πράσινη καμπύλη).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m, με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα των μεγαφώνων (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως)

Διαφοροποίηση υπάρχει επίσης και στις μετρήσεις εμπέδησης. Το Definitive Technology είναι ενεργό στο κομμάτι που αφορά τις πολύ χαμηλές συχνότητες, επομένως δεν υπάρχει πρόσβαση στον κλάδο αυτό (που περιλαμβάνει φίλτρο και μονάδες). Το σχετικό διάγραμμα αφορά τον συνδυασμό τουίτερ και μιντ, με την ελάχιστη αντίσταση να πέφτει μέχρι τα 5.5Ω και να χαρακτηρίζεται από μεγάλη διακύμανση, πιθανότατα λόγω της επέμβασης κάποιου φίλτρου στην είσοδο του ηχείου (διέλευσης υψηλών συχνοτήτων). To φίλτρο αυτό είναι, επίσης υπεύθυνο για την μεγάλη διακύμανση της φάσης στις πολύ χαμηλές συχνότητες αλλά, ούτως ή άλλως, αυτά έχουν μικρή σημασία αφού το σύστημα μιντ/τουίτερ φαίνεται να ξεκινά την λειτουργία του πάνω από τα 150Hz.
Το BP7004 χαρακτηρίζεται από μια σειρά έντονων συντονισμών με σχετικώς μεγάλους χρόνους απόσβεσης, όπως αποκαλύπτεται και στο σχετικό διάγραμμα. Ο εντονότερος συντονισμός φαίνεται να εντοπίζεται στα 2.8kΗz, με χρόνο απόσβεσης μεγαλύτερο των 2.2mS που διαρκεί το παράθυρο της ανηχοϊκής μέτρησης, ενώ σημαντικοί συντονισμοί διακρίνονται στα 4.5kHz, στα 9kHz και στα 16kHz με χρόνους απόσβεσης 2.1, 2 και 1.9mS αντιστοίχως.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Η βηματική απόκριση του ηχείου είναι μάλλον μέτρια. Η μετάβαση από το τουίτερ στο μιντ και από το μιντ στο γούφερ γίνεται με εμφανείς αλλαγές στην μορφή της απόκρισης και η χρόνοι ανόδου κινούνται μάλλον προς την αργή πλευρά με την χρονική διαφορά μεταξύ τουίτερ και γούφερ να είναι από τις μεγάλες της δοκιμής, στα 0.352mS. Ο χρόνος απόσβεσης φαίνεται να είναι αρκετά μικρός αλλά η καμπύλη περιλαμβάνει κάποιες, σχετικώς έντονες, διακυμάνσεις.
Η πολική απόκριση του BP7004 παρατίθεται εδώ για εκπαιδευτικούς λόγους και όχι για λόγους κριτικής. Ο λόγος είναι ότι κατά την διαδικασία μέτρησης (με το ηχείο στην τράπεζα περιστροφής) είναι πρακτικώς αδύνατον να αφεθούν έξω από την μέτρηση οι ανακλάσεις που δημιουργεί η οπίσθια ακτινοβολία (ούτως ή άλλως, ειδικά στην πολική απόκριση αυτό δεν είναι ρεαλιστικό αφού στην πραγματικότητα το ηχείο είναι διπολικό) το αποτέλεσμα είναι μια σειρά έντονων διακυμάνσεων η οποίες φαίνονται στις αντίστοιχες καμπύλες αλλά δεν είναι χαρακτηριστικές του ηχείου. Το μόνο που μπορεί να προκύψει με σχετική ασφάλεια είναι το γεγονός ότι η γωνία -6dB στις πολύ υψηλές συχνότητες είναι 42.5 μοίρες κάτι που επιβάλει το toe-in του ηχείου αν θέλει κανείς να πάρει το καλύτερο δυνατόν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Το ηχείο της Definitive φαίνεται να έχει καμπίνα με χαμηλούς συντονισμούς. Αυτοί που διακρίνονται ως σημαντικοί στο σχετικό διάγραμμα βρίσκονται στα 446Hz, 784Hz, 2.4kHz και 6.3kHz και αντιστοιχούν σε σχετικώς χαμηλές επιταχύνσεις με βάση τα μέτρα της συνολικής δοκιμής, 4.5, 9.4, 10.2 και 4.4dBm/sec2.

Thumbnail

Επιταχύνσεις της μπάφλας του ηχείου. 0dBm/sec2: 1μm/sec2

Definitive Technology BP7004

Ακουστικές Εντυπώσεις

Όπως θα περίμενε κανείς, δύο είναι τα στοιχεία που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τον γενικό χαρακτήρα του BP7004. Το πρώτο αφορά τον διπολικό του χαρακτήρα και το δεύτερο το ενεργό σύστημα που χρησιμοποιείται στις χαμηλές/πολύ χαμηλές συχνότητες. Σε ο,τι αφορά το πρώτο, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο ηχείο δεν είναι σχεδιασμένο με το μυαλό στην ακρίβεια του εστιασμού και τον χαρακτήρα του μόνιτορ. Αντιθέτως, δημιουργεί μια εικόνα μεγάλη σε πλάτος, συχνά επιβλητική που γεμίζει τον χώρο και κερδίζει εύκολα τις εντυπώσεις, με αντίτιμο την κάπως ασαφή τοποθέτηση των μεμονωμένων ηχητικών πηγών και το μέτριο βάθος, χαρακτηριστικά που βγαίνουν κάποια στιγμή στην επιφάνεια και θα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τις απαιτήσεις του κάθε ακροατή, όπως επίσης θα πρέπει να αξιολογηθεί και το γεγονός ότι η θέση του ηχείου στον χώρο επηρεάζει αρκετά την συμπεριφορά του, επομένως υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις στο θέμα αυτό.
Όσον αφορά το κομμάτι των χαμηλών συχνοτήτων, τα δύο δεκάιντσα γούφερ, οι τέσσερις δεκάιντσοι παθητικοί ακτινοβολητές και οι δύο τελικοί των 300W δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια... Το BP7004 είναι μακράν το πιο εντυπωσιακό και ένα από πιο πλήρη ηχεία της δοκιμής αυτής χαμηλά, συνδυάζοντας έκταση, όγκο, ταχύτητα και δυνατότητες στάθμης. Το ηχείο αισθάνεται άνετα με τους ακραίους συνθετικούς ήχους ενός σάουντρακ, θα περιγράψει επαρκώς τις λεπτομέρειες ενός μεμονωμένου οργάνου και θα μεταφέρει εύκολα την αίσθηση του μεγέθους της συμφωνικής ορχήστρας, ενίοτε με μια τάση υπερβολής η οποία, όμως, μπορεί να τιθασευτεί από το σχετικό ρυθμιστικό στην πίσω πλευρά που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με περίσκεψη και εγκράτεια, αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι πολύ μέτρια.
Η μεσαία περιοχή κινείται στην συνολική λογική του ηχείου: Είναι εντυπωσιακή σε μέγεθος (ειδικά οι οργανικές ομάδες και οι χορωδίες) επιβάλλεται στον χώρο χωρίς να κουράζει αλλά είναι μέτρια σε λεπτομέρεια τόσο στις θέσεις όσο και στην περιγραφή της κίνησης. Σε κάθε περίπτωση το Definitive Technology δεν θα κουράσει ποτέ και θα παραμείνει φιλικό και ευχάριστο ακόμη και σε υψηλές στάθμες.
Ψηλά, το ηχείο ακούστηκε λίγο αργό (σε σχέση με την αναφορά αλλά και τα υπόλοιπα ηχεία της δοκιμής αυτής) με λεπτό σώμα και μέτρια αίσθηση σε θέματα αρμονικού πλούτου, χαρακτηριστικά που συντείνουν σε έναν κάπως σκοτεινό χαρακτήρα που δεν ενοχλεί, ίσως, αλλά δεν ενθουσιάζει κιόλας.

Τελικώς...

... το BP7004 πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια σχετική προσοχή ώστε να μην αδικηθεί καθώς ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ηχείων με φάκελλο χρήσης που περιλαμβάνει και εφαρμογές οικιακού κινηματογράφου. Το ενεργό κομμάτι των χαμηλών συχνοτήτων τού προσφέρει εξαιρετική άνεση στην περιοχή αυτή και ο διπολικός του χαρακτήρας θα δημιουργήσει ένα πλούσιο και ενδιαφέρον ηχητικό πεδίο. Με βάση αυτά, φαίνεται να είναι κατάλληλο για να καλύψει ηχητικά έναν μεγάλο χώρο αλλά όχι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση όπου η ακρίβεια και η ουδετερότητα αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες παράμετροι.

Τιμή: € 1.490,-

info: Directed Greece, τηλ.: 2310-477.190, http://www.directed.gr/, http://www.definitivetech.com/

Definitive Technology BP7004
Definitive Technology BP7004