Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/07/2012

flag
english
abstract

GROUP TEST

Sony BDV-NF720

Φωτό_Ανοίγματος

Η φθηνότερη πρόταση της δοκιμής αυτής είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 2.1 της Sony σχεδιασμένο να αποτελέσει έναν κεντρικό κόμβο multimedia. Το BDV-NF720 περιλαμβάνει μια καλοσχεδιασμένη κεντρική μονάδα η οποία φιλοξενεί ένα οδηγό οπτικών δίσκων τύπου σχισμής ο οποίος είναι συμβατός με Blu-ray, DVD και, φυσικά, συμβατικά CD, τους αποκωδικοποιητές κινηματογραφικού ήχου και τον απαραίτητο ενισχυτή για την οδήγηση των ηχείων.
Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου, μια αναλογική είσοδο, δύο εισόδους HDMI και μία έξοδο, ραδιοφωνικό δέκτη FM, καθώς και δύο θύρες USB για σύνδεση εξωτερικών πηγών. Ακόμη, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο για streaming (και ραδιοφωνικών σταθμών).
Τα ηχεία του συστήματος είναι δύο δρόμων με περίβλημα που έχει ιδιαίτερα μικρό βάθος ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν και στον τοίχο, συνοδεύονται δε και από ένα παθητικό υπογούφερ το οποίο συμπληρώνει το φάσμα χαμηλά. Τα ηχεία και το sub συνδέονται με την κεντρική μονάδα μέσω ειδικών βυσμάτων, κάτι που κάνει την διαδικασία της αρχικής εγκατάστασης πολύ απλή.

Φωτογραφία

Μετρήσεις

Το CD player του BDV-NF720 αποδείχθηκε αρκετά καλό σε σήματα χαμηλής στάθμης αν και το σχετικό διάγραμμα δείχνει ότι η έξοδος εμφανίζει θόρυβο υψηλής συχνότητας, πιθανότατα λόγω του διακοπτικού τελικού σταδίου (δεν υπάρχει line out, επομένως η σχετικές μετρήσεις έγιναν από την έξοδο των ηχείων). Η αντοχή της οπτικής εισόδου σε σήμα με jitter κρίνεται τυπικά καλή για την κατηγορία τιμής και το είδος της συσκευής. Οι επιδόσεις είναι καλύτερες στις χαμηλές και τις υψηλές συχνότητες όπου και τα αντίστοιχα διαγράμματα παραμόρφωσης βρίσκονται γύρω από τα -60dB.
Η γραμμικότητα της στάθμης, μετρημένη μέσω της ψηφιακής εισόδου είναι μέτρια, κάτι που πιθανότατα οφείλεται στον θόρυβο που παρατηρήθηκε στην έξοδο των ηχείων. Αυτό εξηγεί και την οριζοντίωση της σχετικής καμπύλης περί τα -80dBFS, τιμή που μπορεί να θεωρηθεί, απλώς, ικανοποιητική. Ο ενισχυτής απέδωσε 17.5Wrms σε φορτίο 8Ω, τιμή η οποία ανέβηκε στα 28.8Wrms για φορτίο 4Ω, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες οδήγησης, παρά την χαμηλή ονομαστική ισχύ. Το σχετικό διάγραμμα απόκρισης χαρακτηρίζεται από την αποκοπή στις χαμηλές συχνότητες (-3dB περί τα 200Hz), καθώς το φάσμα από την συχνότητα αυτή και κάτω αποδίδεται από το sub, καθώς και την απότομη αποκοπή, λίγο πάνω από τα 20kHz την οποία, υποθέτει κανείς, επιβάλλει το τελικό στάδιο. Η ομοιότητα των καναλιών είναι πολύ καλή και η αποκλίσεις που εμφανίζονται με σύνθετο φορτίο στην έξοδο μικρότερες από 1dB.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή ημίτονου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 16bit/44.1kHz

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος σε σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί και ματζέντα)

Το φάσμα της εξόδου του ενισχυτή με σήμα 1kHz στην είσοδο περιλαμβάνει μια σειρά από αρμονικές, ισχυρότερη των οποίων είναι η δεύτερη. Η στάθμη τους βαίνει, γενικώς, μειούμενη σε συνάρτηση με την συχνότητα και βρίσκονται όλες κάτω από τα -60dBr (με αναφορά το 1/3 της μέγιστης ισχύος). Η απουσία συμβατικής τροφοδοσίας εξηγεί, μάλλον, την αντίστοιχη απουσία συνιστωσών θορύβου στα 50/100Hz αλλά είναι, επίσης, σαφές ότι υπάρχει αρκετός θόρυβος πάνω από τα 20kHz. Η στατική μέτρηση ήταν -61dBr (A) με αναφορά στο 1Wrms/8Ω. Η παραμόρφωση διατηρήθηκε σε τυπικώς καλά επίπεδα (με δεδομένο το είδος της συσκευής) και στο φάσμα (που ξεκινά, στην συγκεκριμένη περίπτωση πάνω από τα 100Hz) το σχετικό διάγραμμα κυμαίνεται μεταξύ 0.2% και 0.7%.
H παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου μεταβάλλεται όπως θα περίμενε κανείς με το στάδιο ισχύος να περιλαμβάνει, προφανώς, κάποιο σύστημα προστασία που δεν επιτρέπει την έντονη υπερφόρτωση. Σε φορτίο 4Ω οι τιμές παραμόρφωσης είναι κάπως μεγαλύτερες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.

Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Η εμπέδηση των ηχείων του συστήματος είναι, προφανώς, υπολογισμένη έτσι ώστε αυτά να μην καταπονούν τον ενισχυτή στις χαμηλές συχνότητες, όπου η ελάχιστη αντίσταση είναι 5.9Ω. Η χαμηλότερη τιμή (4.7Ω) εμφανίζεται πάνω από τα 10Hz αλλά εκεί οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι σχετικώς περιορισμένες. Η διακύμανση της φάσης είναι επίσης πολύ μικρή, ειδικά στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Η απόκριση συχνότητας περιλαμβάνει μερικές διακυμάνσεις μεγάλου εύρους αλλά σε γενικές γραμμές βρίσκεται μέσα στο διάστημα +/-3dB, επίδοση που θα πρ΄πει να θεωρηθεί αξιοπρόσεκτη με βάση την τιμή του συστήματος. Χαμηλά, η αποκοπή ξεκινάαπό τα 200Hz. Στο ίδιο διάγραμμα υπάρχει και η απόκριση του υπογούφερ το οποίο φαίνεται να επεκτείνει το χρήσιμο εύρος κάτω από τα 50Hz.
Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων αποκαλύπτει ένα σύστημα ιδιαίτερα “ζωηρό” στην περιοχή των 5kHz όπου εμφανίζεται και ο ισχυρότερος συντονισμός του. Κάποιες χρονικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στις ανώτερες συχνότητες, με κυριότερο αυτόν στα 15kHz είναι, όμως, σημαντικά ασθενέστερες σε στάθμη. Τέλος, η κατευθυντικότητα του ηχείου μπορεί να χαρακτηριστεί παραδειγματική. Η απόκριση εκτός άξονα παραμένει στο διάστημα των -3dB ακόμη και για γωνίες +/-30 μοιρών, επομένως ο χρήστης δεν χρειάζεται να στρέψει τα ηχεία προς το μέρος του και η περιοχή όπου μπορεί να καθίσει κανείς για να ακούσει είναι σχετικώς ευρεία. Επιπροσθέτως, το σχετικό διάγραμμα αφήνει σοβαρές υποσχέσεις και για ένα καλό πεδίο ανακλάσεων.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες πλευρές του συστήματος της Sony είναι η εξαιρετική δυνατότητα των ηχείων να εξαφανίζονται από τον χώρο και να δημιουργούν ένα αρκετά λεπτομερές ηχητικό πεδίο με πολύ καλές δυνατότητες αναπαραγωγής των λεπτομερειών της θέσης των ηχητικών πηγών και της ακουστικής. Επιπροσθέτως, ο χρήστης γίνεται αποδέκτης ενός αρκετά ισορροπημένου χαρακτήρα στοιχείο που δεν περιμένεις να το βρεις σε μια τόσο χαμηλή τιμή και, σαφώς, συνηγορεί σε μια all around χρήση του πακέτου χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Χαμηλά, με τη βοήθεια του sub υπάρχει καλός όγκος και επαρκής έλεγχος και το σύστημα σε κερδίζει εύκολα αποδίδοντας δύσκολο πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμη και σε σχετικώς υψηλές στάθμες. Η περιοχή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων είναι αρκούντως λεπτομερής και διατηρεί την ισορροπία της σε σχέση με το υπόλοιπο φάσμα με αποτέλεσμα τα ρυθμικά μέρη να έχουν πολύ καλή παρουσία και να μην αφήνουν περιθώρια για παράπονα. Η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων έχει καλή έκταση και διαφάνεια με ήπιες τάσεις απόκλισης προς μια αίσθηση ξηρότητας η οποία συμβαδίζει με τις γρήγορες αποσβέσεις και με ένα σχετικά μέτριο σώμα. Το αποτέλεσμα είναι ένας χαρακτήρας λίγο πιο λαμπρός και οξύς από όσο, ίσως, θα θέλαμε.

Φωτογραφία

Τελικώς...

... με βάση την τιμή του το BDV-NF720 αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη καθώς προσφέρει μεγάλη ευελιξία και αρκετά καλό ήχο. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής Blu-ray (και μάλιστα 3D) και την προσεγμένη αισθητική. Πρόκειται, ασφαλώς για ένα πολύ ενδιαφέρον ολοκληρωμένο σύστημα.

Τιμές: Sony BDV-NF720: 550,- ευρώ, Σύνολο: 550,- ευρώ

info: Sony Hellas, τηλ.: 801.11.92000, http://www.sony.gr/

Φωτογραφία