Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/07/2012

flag
english
abstract

GROUP TEST

Pioneer Ν-50/Α-Α6 ΜΚ2/S-81B-LR

Φωτό_Ανοίγματος

Το σύστημα της Pioneer είναι το μοναδικό της δοκιμής αυτής το οποίο περιλαμβάνει, στη θέση της πηγής, ένα network player και ειδικά, το N-50. Την ενίσχυση έχει αναλάβει ο ολοκληρωμένος ενισχυτής A-A6 MK2, ενώ τα ηχεία είναι η έκδοση βάσης της σειράς 8, με κωδικό S-81B-LR.
Το N-50 ανήκει στην κορυφαία σειρά συσκευών Elite της Pioneer και προσφέρει δυνατότητα ασύρματης (μέσω AirPlay και προαιρετικώς μέσω WiFi) και ενσύρματης σύνδεσης για streaming αρχείων (MP-3, AAC, WMA, WAV, Ogg Vorbis και FLAC ) και ραδιοφωνικών σταθμών (μέσω vTuner) ενώ διαθέτει δυνατότητα ασύγχρονης σύνδεσης μέσω USB (32bit/192kHz) καθώς και ψηφιακές εισόδους και εξόδους S/PDIF (οπτική και ομοαξονική). O χρήστης μπορεί, ακόμη, να συνδέσει πηγές σε θύρα USB και να χειριστεί την συσκευή μέσω εφαρμογών iOS και Android.
O A-A6 MK2 είναι μια από τις συσκευές που έχουν βελτιστοποιήσει για λογαριασμό της Pioneer τα Air Studios. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο ενισχυτή με πέντε εισόδους από τις οποίες η μια phono (ΜΜ), μια έξοδο εγγραφής και έξοδο ακουστικών. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του ρυθμιστικά τόνου με δυνατότητα παράκαμψης και ένα πλήρες τηλεχειριστήριο.
Τα ηχεία του συστήματος προέρχονται (όπως και η υπόλοιπη σειρά “8”) από το αντίστοιχο γραφείο σχεδιασμού της Pioneer στην Ευρώπη και το κυριότερο χαρακτηριστικό τους (εκτός από την καμπίνα με τις καμπυλωμένες πλευρές) είναι η ομοαξονική τοποθέτηση των δύο μονάδων τους (μιντ/γούφερ 130 χιλιοστών και τουίτερ ίντσας με θόλο από τιτάνιο).

Φωτογραφία

Μετρήσεις

Σε ρόλο media player, το N-50 αποδείχθηκε αρκετά ικανό να χειριστεί σήματα πολύ χαμηλής στάθμης καθώς το αντίστοιχο διάγραμμα περιλαμβάνει σχετικώς περιορισμένο θόρυβο υψηλών συχνοτήτων και hum. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet. Αντιθέτως, δεν μας ικανοποίησε ιδιαίτερα η δυνατότητα των ψηφιακών εισόδων να διαχειρίζονται σήματα με jitter, καθώς οι αντίστοιχες παραμορφώσεις είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές. Με βάση το εύρημα αυτό, είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η θύρα USB (η οποία είναι και ασύγχρονη) εκτός αν η σύνδεση S/PDIF είναι απολύτως απαραίτητη.
Η γραμμικότητα στάθμης του ψηφιακού μέρους είναι πολύ καλή και αποκλίσεις από την χαρακτηριστική ευθεία αρχίζουν να εμφανίζονται κάτω από τα -120dBFS. Σε παρόμοιο επίπεδο κινείται και η αρμονική παραμόρφωση η οποία παραμένει στο 0.005% για σήματα στάθμης -20dBFS και βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερη στάθμη (0.002%) για σήματα κοντά στην μέγιστη στάθμη εξόδου, τουλάχιστον μέχρι το 1kHz περίπου, σημείο το οποίο σηματοδοτεί μια τάση αύξησης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στα 10kHz η μέγιστη τιμή είναι 0.006%.

Thumbnail Thumbnail

Αναπαραγωγή ημίτονου 1kHz, -80dBFS, με dithering, 16bit/44.1kHz

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη)

O ενισχυτής απέδωσε 60.5Wrms σε φορτίο 8Ω και 77Wrms σε φορτίο 4Ω. Με συντελεστή αύξησης 1.2 περίπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα κατάλληλος για οδήγηση δύσκολων ηχείων. Η απόκριση συχνότητας πάντως είναι πρακτικώς επίπεδη και με ελάχιστες διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών (μικρότερες του 0.1dB). Αντιστοίχως μικρές είναι, επίσης, οι αποκλίσεις της απόκρισης όταν ο ενισχυτής κληθεί να οδηγήσει σύνθετο φορτίο. Αυτό υποδεικνύει ένα καλοσχεδιασμένο στάδιο εξόδου με χαμηλή αντίσταση, με καλό έλεγχο του ηχείου, που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της αντίστασης, όσον αφορά στην απόκρισή του. Το φάσμα της εξόδου του ενισχυτή, με σήμα 1kHz, περιλαμβάνει αρμονικές με αρκετά χαμηλή στάθμη (όλες γύρω και κάτω από τα -100dBr) με τις πρώτες άρτιες (2η και 4η) να είναι οι ισχυρότερες. Το hum από το τροφοδοτικό βρίσκεται επίσης κάτω από τα -100dBr και το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης τα οποία οφείλονται σε αυτό. Η στατική μέτρηση του θορύβου επιβεβαιώνει τα ευρήματα αυτά, καθώς μετρήσαμε -83.2dBr (A) με στάθμη αναφοράς το 1Wrms/8Ω.
Οι παραμορφώσεις του ενισχυτή παραμένουν σε τυπικά καλά επίπεδα καθώς κυμαίνονται μεταξύ 0.003% και 0.01% και για τα δύο κανάλια, με το δεξί να εμφανίζει μια τάση αύξησης των παραμορφώσεων σε συνάρτηση με την συχνότητα η οποία δεν συναντάται στο αριστερό κανάλι. Το στάδιο ισχύος έχει την αναμενόμενη συμπεριφορά γύρω από το σημείο της υπερφόρτωσης η οποία, αν κρίνει κανείς από την κλίση των σχετικών καμπυλών για φορτία 8Ω και 4Ω έρχεται σχετικώς απότομα πάνω από κάποιες τιμές ισχύος (περί τα 50Wrms και τα 60Wrms αντιστοίχως).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω (πράσινη και κόκκινη καμπύλη), Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος σε σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί και ματζέντα)

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.

Thumbnail Thumbnail

thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: Ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος στα 8Ω.

thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Με ελάχιστη αντίσταση 6.2Ω (στα 200Hz), το S-81B-LR δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα δύσκολο ηχείο, αν και η διακύμανση της φάσης της εμπέδησης είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτές που συναντούμε συνήθως, στοιχείο που σημαίνει ότι ο ενισχυτής που θα το οδηγήσει θα καταπονηθεί κάπως θερμικά. Το εύρημα αυτό σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλή ευαισθησία του θέτουν κάποιες απαιτήσεις από τον ενισχυτή, ειδικά αν ο χώρος είναι μέτριος ή μεγάλος και απαιτούνται υψηλές στάθμες. Σε αντιστάθμισμα, το ηχείο προσφέρει καλή απόκριση (με διακυμάνσεις μικρότερες των +/-3dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται πάνω από τα 10kHz. Η αποκοπή του ηχείου χαμηλά ξεκινά από τα 100Hz και το όριο των -6dB βρίσκεται στα 70Ηz περίπου, ενώ στις υψηλές συχνότητες ο θόλος τιτανίου ανεβαίνει άνετα πάνω από τα 20kHz.
Το S-81B-LR είναι ένα αρκετά γρήγορο ηχείο με εμφανείς συντονισμούς πάνω από τα 5kHz κάτι που είναι εμφανές στο αντίστοιχο διάγραμμα. Ωστόσο οι συντονισμού αυτοί σβήνουν αρκετά γρήγορα αρχικώς και παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της μέτρησης σε αρκετά χαμηλές στάθμες. H συμπεριφορά του ηχείου εκτός άξονα μεταβάλλεται σχετικώς ομαλά, αλλά η γρήγορη πτώση στην απόκριση πάνω από τα 4kHz σε συνάρτηση με την γωνία) επιβάλλει την στροφή του ηχείου προς τον ακροατή. Η γωνία για απόκλιση -3dB είναι +/-15 μοίρες και το ηχείο γίνεται αρκετά κατευθυντικό στις πολύ υψηλές συχνότητες.

Thumbnail Thumbnail

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Το σύστημα της Pioneer είναι σε θέση να δημιουργήσει μια μεγάλη σε μέγεθος, ιδιαίτερα πειστική εικόνα με πολύ καλό βάθος. Τα ηχεία εξαφανίζονται πολύ εύκολα από τον χώρο και ο ακροατής έχει την εντύπωση ότι κάθεται σε μια μέση απόσταση από την υποθετική σκηνή η οποία εστιάζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια και επιτρέπει την μεταφορά στον χώρο ακρόασης της αισθητικής και των λεπτομερειών που περιλαμβάνει η κάθε ηχογράφηση. Το ηχείο κατεβαίνει αρκετά χαμηλά, ωστόσο μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει αρκετά συγκρατημένο. Πρόγραμμα με έντονο περιεχόμενο κοντά στο κατώτερο όριο της περιοχής χάνει λίγη από την παρουσία του, αλλά το συνολικό άκουσμα περιλαμβάνει αρκετά από τα στοιχεία που απαιτούνται για να ικανοποιηθεί ο ακροατής. Ο ρυθμός και η λεπτομέρεια των ακουστικών οργάνων της περιοχής, όπως το ακουστικό μπάσο και τα τύμπανα μεταφέρονται πολύ καλά. Η μεσαία περιοχή αποδίδεται ευχάριστα και με λεπτομέρεια και δεν μας κούρασε ποτέ κατά τη διάρκεια των ακροάσεων ακόμη και σε αρκετά υψηλές στάθμες. Ψηλά, το σύστημα ακούστηκε ήπιο και μαλακό, χαρακτήρα που τείνει να συγχωρήσει κάποιες σκληρές παραγωγές και, παράλληλα, να προσφέρει στον ακροατή πολλές ώρες ξεκούραστης ακρόασης. Την ίδια στιγμή, δεν δίνει το δικαίωμα στον απαιτητικό να διαμαρτυρηθεί για απουσία λεπτομέρειας. Υπάρχει σαφής αίσθηση έκτασης και η ανώτερη περιοχή αποδίδεται με αέρα, κάπως εμφατικό σώμα (ιδιότητα που τείνει να κάνει το συνολικό άκουσμα ευχάριστο) και καλή απόσβεση.

Φωτογραφία

Τελικώς...

... πρόκειται για ένα πολύ καλό σύστημα σε πολύ λογική τιμή, ειδικά για όποιον έχει αποφασίσει να ξεμπερδεύει με τους δίσκους και να επενδύσει σε άυλα media. Προσφέρει πολλές δυνατότητες και το ηχείο που το συνοδεύει είναι άκρως ενδιαφέρον τόσο αισθητικά όσο και τεχνικά. Το γεγονός ότι ο ενισχυτής είναι σχετικά μικρός σε ισχύ, το περιορίζει σε μικρούς χώρους και μικρές αποστάσεις ακρόασης, αλλά αν αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνται, έχουμε να κάνουμε με μια πολύ καλή αγορά.

Τιμές: Pioneer N-50: 599,- ευρώ, Pioneer A-A6MK2: 499,- ευρώ, Pioneer S-81B-LR: 899,- ευρώ, Σύνολο: 1.997,- ευρώ

info: Intersys A.E. Τηλ.: 210-955.4000, http://www.intersys.gr/, http://www.pioneer-eur.com/

Φωτογραφία