Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 24/07/2012

flag
english
abstract

GROUP TEST

Mytek Stereo 192-DSD/Focal CMS50-CMS sub

Φωτό_Ανοίγματος

Το σύστημα της Focal αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση για διάφορους λόγους: Πρώτον, περιλαμβάνει τον ελάχιστο αριθμό συσκευών, με βάση τις αρχικές απαιτήσεις που τέθηκαν κατά την δοκιμή, δηλαδή έναν μετατροπέα d/a που εκτελεί και χρέη προενισχυτή και ένα ενεργό σύστημα ηχείων, δορυφόρων και υπογούφερ. Δεύτερον ο μετατροπέας αποτελεί υπόδειγμα ευελιξίας και δυνατοτήτων και, τρίτον, το συνολικό πακέτο έχει σαφείς pro καταβολές. Αναλυτικά:
Ο μετατροπέας είναι ο Mytek Stereo 192-DSD μια συσκευή η οποία μπορεί να διαχειριστεί τόσο σήματα PCM (μέχρι 24/192) όσο και σήματα DSD (μέσω θυρών Firewire και USB 2.0), ενώ παράλληλα προσφέρει μια αναλογική είσοδο και αρκετές δυνατότητες όπως η δυνατότητα πραγματοποίησης upsampling, ρύθμισης των ψηφιακών φίλτρων και χρήσης του ως master ή ως slave clock. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του δύο εισόδους S/PDIF (οπτική και Toslink), μια AES/EBU, Firewire, USB 1.1 και USB 2.0. Όλες οι είσοδοι (εκτός του USB 1.1) υποστηρίζουν streams μέχρι 24/192, με τις θύρες Firewire και USB 2.0 να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με σήματα DSD.
Τα ηχεία που συνόδευσαν τον Mytek κατά τη διάρκεια της δοκιμής ήταν τα CMS 50/CMS Sub της Focal. Το συγκεκριμένο σύστημα ανήκει στην επαγγελματική σειρά μόνιτορ του γνωστού κατασκευαστή και φαίνεται να είναι ένα αρκετά συζητημένο προϊόν στον κύκλο του pro audio. Περιλαμβάνει δορυφόρους με καμπίνα από χυτό αλουμίνιο, δύο δρόμων με ξεχωριστούς ενισχυτές τάξης ΑΒ για κάθε δρόμο. Ένα μιντ/γούφερ με κώνο 5 ιντσών από συνθετικό υλικό (Polyglass) διαχειρίζεται τις μεσαίες και χαμηλές συχνότητες και ένα τουίτερ αντεστραμμένου θόλου από κράμα αλουμινίου/μαγνησίου αποδίδει τις υψηλές. Οι δορυφόροι προσφέρουν πλήρη σειρά ρυθμίσεων (ευαισθησίας, στάθμης, αποκοπής και ισοστάθμισης) και συμπληρώνονται ως προς τις πολύ χαμηλές συχνότητες από το υπογούφερ της σειράς CMS το οποίο διαθέτει μια μονάδα 270 χιλιοστών που οδηγείται από έναν ενισχυτή 300Wrms με στάδιο εξόδου τάξης H μια παραλλαγή που έχει την εμπορική ονομασία BASH και, στην πράξη, είναι τοπολογία push-pull AB με μεταβαλλόμενη τάση τροφοδοσίας για τον έλεγχο της οποίας χρησιμοποιήται το ίδιο το σήμα σε πραγματικό χρόνο. Όπως και οι δορυφόροι, το sub είναι πλήρως ελεγχόμενο ως προς την ευαισθησία, την αποκοπή, την φάση (συνεχώς) και την απόλυτη φάση (0/180 μοίρες). Όλο το σύστημα συνδέεται μέσω balanced γραμμών μεταφοράς κάτι που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε και την αντίστοιχη δυνατότητα του Mytek.

Φωτογραφία

Μετρήσεις

Από όλα τα ψηφιακά front-end της δοκιμής αυτής ο Stereo 192-DSD είναι ο πλέον προσεγμένος (κάτι λογικό αν αναλογιστεί κανείς και την τιμή του, φυσικά). Επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η ανοχή του σε σήματα με jitter (στην ομοαξονική είσοδο) είναι πολύ καλή για σήματα χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων και ακόμη περισσότερο για σήματα υψηλών συχνοτήτων. Η επίδοση αυτή επαληθεύεται από το διάγραμμα καταστολής του jitter όπου φαίνονται τιμές κοντά στα -55dB για μεγάλο εύρος συχνοτήτων (από 30Hz μέχρι 6.5kHz περίπου). To ψηφιακό interface φαίνεται να χάνει λίγη από την αποτελεσματικότητά του κάτω από τα 30Hz και πάνω από τα 7kHz.
Η γραμμικότητα του μετατροπέα αποδείχθηκε αρκετά καλή (αλλά όχι κορυφαία) καθώς η έξοδος κατεβαίνει χωρίς προβλήματα μέχρι, περίπου, τα 110dBFS, στάθμη όπου αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο ο θόρυβος. Το διάγραμμα της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα κινείται σε αρκετά χαμηλές τιμές (0.009%) για σήματα χαμηλής στάθμης και σε λίγο υψηλότερες (γύρω στο 0.02%) για σήματα κοντά στο θεωρητικό όριο του μετατροπέα.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμες: -1dBFS (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη)

Η απόκριση συχνότητας των δορυφόρων (ρυθμισμένων σε θέση flat) έχει μικρές μόνο αποκλίσεις οι οποίες δεν ξεπερνούν τα +/-2dB σε ολόκληρο το φάσμα. Χαμηλά, το CMS50 δικαιώνει τους ισχυρισμούς της Focal κατεβαίνοντας μέχρι τα 55Hz περίπου, ενώ στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων η αποκοπή ξεκινά πάνω από τα 24kHz. Στο σχετικό διάγραμμα γίνεται εμφανής μια αύξηση της στάθμης πάνω από τα 20kHz η οποία οφείλεται σε έναν διπλό συντονισμό του τουίτερ (ο οποίος δεν φαίνεται καθαρά λόγω της εξομάλυνσης ανά τρίτο της οκτάβας που χρησιμοποιείται στα διαγράμματα). Το υπογούφερ συμπληρώνει την απόκριση των δορυφόρων χαμηλά. Στο αντίστοιχο διάγραμμα φαίνονται οι δύο αποκρίσεις (δορυφόρων και υπογούφερ) με το δεύτερο ρυθμισμένο στα 55Hz (με δεδομένο το κάτω όριο των 30Hz, αυτό εξηγεί και την πολύ στενή ζώνη διέλευσης που φαίνεται στο διάγραμμα). Κατά την μελέτη των σχετικών καμπυλών, έχετε στο μυαλό σας ότι η βαθμονόμηση του κατακόρυφου άξονα (dBSPL) δεν αφορούν την ευαισθησία του συστήματος αλλά πραγματικές στάθμες, αφού το σύστημα είναι ενεργό.
Αντίθετα με ότι, ίσως, θα περίμενε κανείς, το CMS 50 αποδείχθηκε ένα μάλλον... ζωηρό ηχείο με αρκετούς συντονισμούς, όπως φαίνεται και στο σχετικό διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων. Από αυτούς σημαντικότερος είναι αυτός στην περιοχή μεταξύ 2.5-4.5kHz καθώς και αυτός που βρίσκεται στα 10kHz. Καθυστερήσεις στην απόσβεση φαίνονται ακόμη στα 6kHz και τα 8kHz είναι όμως μικρότερης διάρκειας και η στάθμη τους πέφτει αρκετά γρήγορα. Η απόκριση του ηχείου εκτός άξονα μεταβάλλεται με ομαλό τρόπο. Για αποκλίσεις μέχρι -3dB η γωνία ακρόασης μπορεί να φτάσει μέχρι και τις +/-30 μοίρες ενώ, με εξαίρεση τις πολύ υψηλές συχνότητες (πάνω από τα 8kHz) η συμπεριφορά του ηχείου είναι αρκετά ομοιογενής (μέσα στο όριο των -6dB) για γωνίες +/-45 μοιρών. Η επίδοση αυτή κάνει το CMS 50 ένα ηχείο που δημιουργεί ένα αρκούντως ομαλό πεδίο ανακλάσεων, κατάλληλο για ακροάσεις από σχετικώς μεγάλη απόσταση.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Συνδυασμός far field/near field ψευδοανηχοϊκής μέτρησης στον ακουστικό άξονα.

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη)

Ακουστικές Εντυπώσεις

Το πρώτο στοιχείο που παρατηρεί κανείς κατά την ακρόαση των Focal είναι η αίσθηση πληρότητας που είναι σε θέση να δημιουργήσουν στον χώρο. Η αίσθηση αυτή έχει ως βασικές συνισταμένες την ουδετερότητα και την πληρότητα στο φάσμα καθώς επίσης και την πολύ καλή στερεοφωνική εικόνα τόσο στον οριζόντιο άξονα, όπου υπάρχει πολύ καλή δυνατότητα εστιασμού μεμονωμένων ηχητικών πηγών αλλά και στο βάθος όπου το σύστημα της Focal αποδείχθηκε ως ένα από τα καλύτερα του είδους που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό.
Χαμηλά, η απόδοση είναι πολύ καλή με άψογο έλεγχο και ιδιαίτερη άνεση στην αναπαραγωγή των πολύ χαμηλών συχνοτήτων οι οποίες γεμίζουν τον χώρο και κερδίζουν αμέσως την προσοχή του ακροατή. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως τάση για υπερβολή. Αντιθέτως, τα Focal αποδείχθηκαν πολύ καλά στην τήρηση των ισορροπιών και επέδειξαν πολύ καλή δυνατότητα αναπαραγωγής των μικρολεπτομερειών χωρίς να αναλώνονται σε άσκοπες υπερβολές. Ψηλά, το σύστημα έχει τον αέρα του καλού upsampling, όντας ξεκούραστο και αναλυτικό και προσφέροντας μια αίσθηση έκτασης και ισορροπίας με πολύ καλά χρονικά χαρακτηριστικά ατάκας και απόσβεσης τα οποία συνεισφέρουν σε ένα πολύ ευάκουστο και ταυτοχρόνως ουδέτερο αποτέλεσμα που δείχνει να σέβεται την κάθε ηχογράφηση.

Φωτογραφία

Τελικώς...

... έχουμε να κάνουμε με το πλέον προχωρημένο πακέτο της δοκιμής αυτής. Μίνιμαλ ως προς την σύνθεση αλλά υπερπλήρες ως προς τις δυνατότητες σύνδεσης και με ενεργά ηχεία (που απαλλάσσουν τον χρήστη από την ανάγκη αναζήτησης του κατάλληλου ενισχυτή) έχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να το προσαρμόσετε στον χώρο σας και, όταν αυτό γίνει, το αποτέλεσμα θα είναι άψογα ισορροπημένο και λεπτομερές. Απαιτεί, ίσως, υπέρβαση, για έναν audiophile το να επενδύσει σε τέτοιου είδους συσκευές, αλλά η συμβουλή μας είναι ότι θα αξίζει τον κόπο. Ακούστε το οπωσδήποτε.

Τιμές: Mytek Stereo 192-DSD: 1.395,- ευρώ, Focal CMS 50/Sub: 1.695,- ευρώ, Σύνολο: 3.090,- ευρώ.

Φωτογραφία