Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/07/2012

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

USB-S/PDIF INTERFACE

M2Tech hiFace Two

Thumbnail

Το hiFace Two αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σήματα με jitter. Στο σχετικό διάγραμμα οι παραμορφώσεις παραμένουν κάτω από τα -130dBFS (τιμή πολύ χαμηλή, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μιλάμε για μια συσκευή d/d, δεν υπάρχει στάδιο μετατροπής d/a) και οι σχετικές καμπύλες δείχνουν σταθερή συμπεριφορά σε όλο το φάσμα συχνοτήτων του jitter. Αυτό σημαίνει ότι το interface της M2Tech θα συμπεριφερθεί σωστά ακόμη και αν το σύστημα πριν από αυτό εισάγει κάποια ποσοστά jitter. Το διάγραμμα οφθαλμού (eye pattern) του σήματος εξόδου είναι αρκετά καθαρό τόσο για sample rate 44.1kHz όσο και στα 96kHz, με το σήμα στην δεύτερη περίπτωση να εμφανίζει λίγο πιο μεγάλο χρόνο ανόδου, ενώ και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνει κάποιο ποσοστό υψίσυχνου θορύβου. Με βάση την προδιαγραφή, πάντως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του σήματος, όπως φαίνεται και από την απόσταση του σήματος από τον κόκκινο οδηγό που οριοθετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, 96kHz, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (ματζέντα), Fs/4 (πορτοκαλί).

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Sample rate 44.1kHz, 99.5-101.5 UIs

Η απεικόνιση του ίδιου σήματος σε παλμογράφο (με περιορισμό του εύρους, οπότε ο υψίσυχνος θόρυβος δεν φαίνεται) καταλήγει σε μια εικόνα που επιτρέπει την οπτική αξιολόγηση του clock jitter (στα σημεία διέλευσης του σήματος από το 0) σε μια τιμή περί τα 4.2nS (p-p). Η τιμή αυτή συνάδει γενικώς με τις τιμές που υπολογίστηκαν με βάση το eye pattern στα 96kHz και οποίες ήταν (αναλυτικά), 4.9nS (0.057UIs) για το sampling jitter, 5.8nS (0.071UIs) για το data jitter και 2.7nS (0.03UIs) για το eye-narrowing jitter, (όλες, τιμές από κορυφή σε κορυφή). Με βάση τα δεδομένα αυτά, το hiFace Two φαίνεται να εισάγει πολύ μικρά ποσοστά jitter στο σήμα εξόδου, σαφώς αμελητέα με βάση τις κοινά αποδεκτές προδιαγραφές. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο έλεγχος της ανοχής σε jitter (που δημοσιεύεται συστηματικά στις σελίδες αυτές) περιλαμβάνει σήμα jitter 40nS (απαιτούμε δηλαδή ανοχή σε σήματα με σχεδόν δεκαπλάσιο πλάτος) και η μέτρηση της καταστολής του jitter (από το PLL ή άλλη μέθοδο) περιλαμβάνει σήματα jitter πλάτους 80nS (δηλαδή σχεδόν εικοσαπλάσιου πλάτους). Κάθε μετατροπέας που σέβεται τον εαυτό του, επομένως, δεν θα πρέπει να έχει το παραμικρό πρόβλημα με το Two στην είσοδό του αρκεί να χρησιμοποιηθεί ένα τυπικά καλό καλώδιο που δεν θα χειροτερεύει σημαντικά τις συνθήκες μεταφοράς του σήματος.

Thumbnail Thumbnail

Eye-pattern του σήματος εξόδου. Sample rate 96kHz, 99.5-101.5 UIs

Υπέρθεση του σήματος εξόδου (απεικόνιση με μειωμένο εύρος). Σήμα 1kHz, sample rate 96kHz. Άξονας χρόνου: 10nS/DIV, άξονας πλάτους: 100mV/DIV.