Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/04/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Nagra Audio Melody/MSA

Thumbnail

Η ευαισθησία του Melody, με την ρύθμιση του κέρδους στα +12dB είναι 254mVrms για έξοδο 1Vrms και τα περιθώρια υπερφόρτωσης αρκετά καλά (αν και όχι θεαματικά) καθώς απαιτείται περίπου 1.3Vrms στην είσοδο για να οδηγηθεί η έξοδος σε ψαλιδισμό (κάτι που γίνεται στα 5Vrms περίπου).
Η απόκριση συχνότητας του προενισχυτή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη με πολύ μικρή τάση αποκοπής τόσο στις χαμηλές όσο και στις πολύ υψηλές συχνότητες. Η εξασθένηση είναι μικρότερη από 0.5dB στα 10Hz και περίπου 1dB στα 80kHz, ενώ η ομοιότητα των καναλιών είναι εξαιρετική. Το ρυθμιστικό στάθμης εμφανίζεται πολύ ακριβές με διαφορές στο τράκινγκ που δεν ξεπερνούν το 0.05dB (τιμή που παρατηρήθηκε με το ρυθμιστικό στη μέση της διαδρομής του) ενώ η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, κοντά στα -63dBr (με αναφορά στάθμη εξόδου 1Vrms στα 10kHz).
H αποέμφαση phono κινήθηκε επίσης σε καλά επίπεδα όσον αφορά την ακρίβεια με αποκλίσεις που δεν ξεπέρασαν το 0.5dB και μικρές διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών, στα ίδια περίπου επίπεδα. Με την ρύθμιση που είχε ο προενισχυτής, όπως τον παραλάβαμε για δοκιμή, (MC, High Gain) η ευαισθησία του (για έξοδο 1Vrms) μετρήθηκε στα 198μV και ο λόγος σήματος προς θόρυβο κοντά στα -60dBrA.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms.

Καμπύλη αποέμφασης RIAA (στάθμη αναφοράς: 240mVrms/1kHz).

To φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz/1.5kHz και στάθμη 1Vrms περιλαμβάνει μια ισχυρή τρίτη αρμονική (-80dBr) με τις υπόλοιπες αρμονικές να χάνονται γρήγορα κάτω από τα -100dBr. Ενδιαφέρον εύρημα εδώ, η πλήρης απουσία συνιστωσών hum (στα 50Hz/100Hz) καθώς και η χαμηλή διαρροή του 1.5kHz (από το άλλο κανάλι) η οποία βρίσκεται στα -100dBr. Αυτό, σε συνδυασμό με την μέτρηση της διαφωνίας των καναλιών η οποία γίνεται στα 10kHz ίσως δείχνει μια ζεύξη σε κάποιο σημείο του κυκλώματος η οποία αυξάνει σε συνάρτηση με την συχνότητα. Η στατική μέτρηση του θορύβου δείχνει ένα πολύ ήσυχο κύκλωμα με λόγο σήματος προς θόρυβο που ξεπερνά τα -92dBr(A) (-92,8, με στάθμη αναφοράς το 1Vrms/1kHz).
Χωρίς σήμα στην είσοδο, το φάσμα του θορύβου επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις για μια πολύ ήσυχη και καλά απομονωμένη από πηγές θορύβου κατασκευή καθώς είναι χαρακτηριστική η απουσία κάθε συνιστώσας. Η μορφοποίηση του φάσματος προς τις υψηλές συχνότητες μπορεί, πιθανώς, να δικαιολογηθεί από την ύπαρξη φίλτρων κατά των υψίσυχνων θορύβων σε κάθε είσοδο για τα οποία η Nagra δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz/1.5kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα δείχνει ότι ο προενισχυτής κινείται στην περιοχή μεταξύ του 0.01 και 0.02% για μεγάλο μέρος του φάσματος και για στάθμες μέχρι τα -3dBr (με αναφορά το 1Vrms). Η αύξηση της παραμόρφωσης γίνεται μετά τα 10kHz περίπου για τις στάθμες αυτές και κάπως νωρίτερα, από τα 6kHz, για σήματα στάθμης 0dBr. Σε όλες τις περιπτώσεις, η παραμόρφωση παρέμεινε αρκετά κάτω από το 0.1% στο όριο του φάσματος της μέτρησης (20kHz).
H μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια αρκετά ήπια αυξητική συμπεριφορά πάνω από το 1Vrms (προφανώς, δεν είναι τυχαίο ότι η Nagra έχει καλιμπράρει τα όργανα μέτρησης της στάθμης για 0dB στην στάθμη αυτή) και είναι προφανές ότι ο προενισχυτής “αισθάνεται άνετα” με στάθμες εξόδου κάτω και γύρω από την τιμή αυτή. Το τυπικό όριο του 1% αντιστοιχεί με 5Vrms στο διάγραμμα, επιβεβαιώνοντας την στατική μέτρηση της υπερφόρτωσης.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα και την στάθμη εξόδου. Στάθμη αναφοράς (0dBr): 1Vrms. -9dBr (πράσινη καμπύλη), -6dBr (κόκκινη), -3dBr (πορτοκαλί), 0dBr (ιώδης).

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου.

Η Nagra αναφέρει ως ισχύ του MSA τα 60Wrms/8Ω και η μέτρηση της ισχύος επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της (προς το απαισιόδοξο μάλιστα) αφού ο ενισχυτής απέδωσε, στο όριο του ψαλιδισμού (THD+N 1%) κάτι παραπάνω από 70Wrms σε φορτίο 8Ω, τιμή που δεν ανέβηκε παρά ελάχιστα (κάτω από 75W) σε φορτίο 4Ω. H συμπεριφορά αυτή μαζί με ένα ιδιαίτερα “αυστηρό” σύστημα προστασίας που φαίνεται να διαθέτει ο ενισχυτής (το οποίο ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία των ημιαγωγών ισχύος φτάσει τους 60 βαθμούς ή αν εμφανιστεί dc στην έξοδο) δείχνει ότι απαιτείται αρκετή προσοχή στο τι θα κληθεί να οδηγήσει ο MSA. Η ίδια η Nagra, φαίνεται να προτείνει την χρήση συνδεσμολογίας γέφυρας (και δύο τελικών, φυσικά) όταν απαιτείται υψηλότερη ισχύς και το φορτίο έχει χαμηλό μέτρο εμπέδησης. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 83, τιμή απολύτως επαρκής.
Η απόκριση συχνότητας του MSA με ωμικό φορτίο κινήθηκε στη λογική του προενισχυτή, όντας εξαιρετικά ομαλή και με πολύ μικρές διαφορές μεταξύ των καναλιών. Η αποκοπή στην περιοχή των πολύ υψηλών συχνοτήτων έφτασε το 1dB/40kHz. Με σύνθετο φορτίο οι αποκλίσεις είναι ελάχιστα μεγαλύτερες (μικρότερες του 0.1dB τόσο στην περιοχή μεταξύ 50-100Hz όσο και στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων άνω των 2kHz), κάτι αναμενόμενο με δεδομένο τον συντελεστή απόσβεσης.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz και στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος, περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών με αρκετά υψηλή στάθμη (μέχρι την πέμπτη αρμονική βρίσκονται πάνω από τα -80dBr). Η στατική μέτρηση της παραμόρφωσης ήταν 0.065% (THD+N σε φορτίο 8Ω) και 0.165% (ΤΗD+N σε φορτίο 4Ω) και ο θόρυβος από το τροφοδοτικό (50/100Hz) κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (-100dBr και χαμηλότερα).

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα).

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Σε ηρεμία, ο ενισχυτής είναι ακόμη περισσότερο αθόρυβος με το hum να είναι παρόν στο διάγραμμα (αλλά σε πολύ χαμηλή στάθμη) και την περιοχή των υψηλών συχνοτήτων να μην περιλαμβάνει κάποια εμφανή συνιστώσα θορύβου. Η στατική μέτρηση ήταν κάτω από τα -90dBr(A), με αναφορά το 1Wrms.
Η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα έδειξε την γνωστή συμπεριφορά με αυξητικές τάσεις καθώς η συχνότητα αυξάνεται και αυξημένες τιμές, γενικώς, όταν το φορτίο έγινε 4Ω. Στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων οι τιμές ήταν γύρω από το 0.05% και λίγο πάνω από το 0.1% για φορτία 8Ω και 4Ω αντιστοίχως ενώ οι ανώτερες τιμές που μετρήθηκαν (στα 20kHz) ήταν 0.6 και 1.5% (8Ω/4Ω).

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (πράσινη/πορτοκαλί καμπύλη), 1/3Pmax/4Ω (κόκκινη/ιώδης).

Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε σχέση με την ισχύ και το φορτίο αποκαλύπτει μια σταθερή συμπεριφορά σε ένα μεγάλο εύρος ισχύος (1-60Wrms/8Ω και 1-70Wrms/4Ω) πέραν του οποίου επέρχεται αρκετά γρήγορα η απότομη αύξηση των τιμών λόγω υπερφόρτωσης. Το σύστημα προστασίας του ενισχυτή δεν άφησε την μέτρηση να εξελιχθεί πέρα από το 1.5% THD+N όταν το φορτίο ήταν 8Ω και πέρα από το 3% όταν το φορτίο ήταν 4Ω.
Τέλος, σε ότι αφορά την απόκριση σε τετραγωνικό σήμα, ο MSA αποδείχθηκε τυπικά καλός σε θέματα ταχύτητας με χρόνο ανόδου 4.6μS και ρυθμό ανύψωσης 19.4V/μS. Η τιμή του χρόνου ανόδου αντιστοιχεί σε ένα τυπικό εύρος 76kHz. Η απόκριση του ενισχυτή είναι ιδιαίτερα ομαλή και καθαρή χωρίς μεταβατικά φαινόμενα.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 5μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 10V/Div.