Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/05/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΗΧΕΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

Polk Audio LSiM705

Thumbnail

H ανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης του LSiM705 σε απόσταση 2m, επί του ακουστικού άξονα, αποκαλύπτει ένα ηχείο με πολύ ομαλή απόκριση συχνότητας. Η σχετική καμπύλη περιλαμβάνει μια σειρά από μικρές σε εύρος συχνότητας και πλάτος διακυμάνσεις και, συνολικά, μια αύξηση στην ευαισθησία του ηχείου στις πολύ υψηλές συχνότητες, πάνω από τα 10kHz που δεν ξεπερνά τα 3dB, στην χειρότερη περίπτωση. Αυτό που είναι αρκετά ενδιαφέρον (και δεν το βλέπουμε συχνά) είναι ότι το προστατευτικό πλέγμα του ηχείου παίζει θετικό ρόλο στην απόδοσή του. Στην σχετική καμπύλη με το πλέγμα στη θέση του, το “φούσκωμα” στις πολύ υψηλές συχνότητες έχει φύγει και η απόκριση γίνεται ακόμη καλύτερη. Με βάση αυτά, η ακρόαση του ηχείου θα πρέπει να γίνεται με τα πλέγματα στη θέση τους.
Η σύγκριση της απόκρισης επί του άξονα με αυτήν της μέσης απόκρισης η οποία προκύπτει από μια σειρά καμπυλών επί και εκτός άξονα τόσο στο οριζόντιο όσο και στο κατακόρυφο επίπεδο δείχνει καλή συμπεριφορά, χωρίς προβλήματα συνεργασίας μεταξύ του τουίτερ και του μιντ, δικαιώνοντας την Polk και το συστοιχία DSE που χρησιμοποιεί. Η πτώση στην περιοχή των υψηλών και πολύ υψηλών συχνοτήτων (πάνω από τα 5kHz) είναι ομοιογενής (χωρίς αλλαγές στη γενική συμπεριφορά) και φυσιολογική.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 500Hz) με και χωρίς το προστατευτικό πλέγμα (κόκκινη και πράσινη καμπύλη αντιστοίχως).

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m). Ανηχοϊκή μέτρηση σε απόσταση 2m (συχνότητες πάνω από τα 500Hz). Μέτρηση επί του άξονα (κόκκινη καμπύλη) και μέση τιμή μετρήσεων εκτός άξονα (πράσινη καμπύλη).

Η ψευδοανηχοϊκή μέτρηση της απόκρισης, η οποία προκύπτει από συνδυασμό ανηχοϊκής και near field μέτρησης περιγράφει ένα ηχείο αρκετά ισορροπημένο. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε στα 86dBSPL/w/m και με βάση την τιμή αυτή τα σημεία αποκοπής για εξασθένηση -3dB είναι τα 50Hz στην περιοχή των χαμηλών και τα 22.1kHz στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων. Συνολικά η απόκριση βρίσκεται μέσα στην περιοχή των +/-3dB για ολόκληρο το εύρος και οι αξιοσημείωτες διακυμάνσεις είναι μάλλον λίγες. Και σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται η αύξηση της ευαισθησίας πολύ ψηλά (+2.6dB με κέντρο τα 12kHz περίπου), ενώ η βύθιση στην περιοχή των μεσαίων είναι πολύ μικρή (-1.9dB στα 1400Hz). H Polk έχει επιλέξει να εντυπωσιάσει στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων και η απόκριση στην περιοχή των 100Hz έχει ένα χαρακτηριστικό “τσίμπημα” (που το είδαμε και στο LSi15), όπου η ευαισθησία αυξάνεται κατά 3.4dB με κέντρο τα 70Hz. Με δεδομένη την ιστορία της Polk και την επίμονα επίπεδη απόκριση στην περιοχή των μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων, μπορεί κανείς να θεωρήσει ως βέβαιο το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με εκούσιο voicing.
Το διάγραμμα της αντίστασης του ηχείου δείχνει την ύπαρξη κυκλωμάτων αντιστάθμισης με μέτρια, πάντως ,επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Η ελάχιστη αντίσταση πολύ χαμηλά πέφτει στα 5.5Ω αλλά το διάγραμμα περιλαμβάνει και ένα ακόμη ελάχιστο σε αρκετά χαμηλή συχνότητα (3.9Ω/180Hz). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το LSiM705 θα αισθανθεί πιο άνετα με έναν δυνατό ενισχυτή. Η διακύμανση της αντίστασης κινείται σε τυπικά επίπεδα και δεν επιβάλλει ιδιαίτερους περιορισμούς σε ότι αφορά τον συντελεστή απόσβεσης του σταδίου εξόδου. Αντιθέτως, η φάση περιλαμβάνει έντονα χωρητική συμπεριφορά (-62° στα 30Hz) κάτι που θα ζεστάνει τον ενισχυτή περισσότερο από τον μέσο όρο.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα ευαισθησίας (dBSPL/2.83V/m) με εξομάλυνση 0.33oct. Συνδυασμός far field/near field μέτρησης. Μέτρηση επί του άξονα.

Μέτρο και φάση της εμπέδησης (πράσινη και κόκκινη καμπύλη αντιστοίχως).

Η βηματική απόκριση της συστοιχίας τουίτερ/μιντ επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της Polk ότι έχει σχεδιάσει ένα ζευγάρι που συνεργάζεται καλά. Οι δύο μονάδες φαίνονται συνδεδεμένες σε φάση, η μετάβαση από την μία στην άλλη γίνεται ομαλά και η απόσβεση χωρίς προβλήματα. Η μικρή αιχμή μεταξύ των δύο αφίξεων πιθανώς υποδηλώνει ότι αυτό που θεωρήσαμε ως άξονα για την συγκεκριμένη μέτρηση είχε μια μικρή απόκλιση σε σχέση με τον πραγματικό άξονα του ζεύγους των μεγαφώνων.
Το διάγραμμα αποσβεννυμένων φασμάτων δείχνει ένα ηχείο με λίγους συντονισμούς οι οποίοι, επίσης σβήνουν αρκετά γρήγορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτούς που μπορεί να απομονώσει κανείς οπτικά, όλοι βρίσκονται κάτω από τα -25dBr σε χρόνο μικρότερο του 1mS, επίδοση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ καλή. Οι πλέον σημαντικοί συντονισμοί εντοπίζονται στα 6kHz (0.9mS), στα 9.2kHz (0.8mS), στα 14.3kHz (0.8mS) και στα 19.6kHz (0.8mS).

Thumbnail Thumbnail

Βηματική απόκριση.

Διάγραμμα CSD (αποσβεννυμένων φασμάτων), ανηχοϊκή μέτρηση στον ακουστικό άξονα.

Το πολικό διάγραμμα του LSiM705 στο οριζόντιο επίπεδο δείχνει ένα ηχείο με πολύ ομαλή ακτινοβολία στον χώρο, εκτός άξονα. Τα σχετικά διαγράμματα χαρακτηρίζονται μικρή εξασθένηση σε συνάρτηση με την γωνία, τουλάχιστον μέχρι τα 8kHz όπου η γωνία για εξασθένηση -6dBr είναι περίπου +/-50°. Στις πολύ υψηλές συχνότητες, πάντως, το ηχείο “στενεύει” αρκετά (η καμπύλη στα 16kHz έχει και κάποια φαινόμενα beaming) και, αν θέλει κάποιος να πάρει το 100% της απόδοσης του, θα πρέπει να το στρέψει έτσι ώστε ο ακουστικός άξονας να κοιτά προς τον ακροατή. Γενικώς, πάντως, φαίνεται ότι το πεδίο ανακλάσεων που δημιουργεί είναι αρκετά ομαλό, επομένως σε έναν κανονικό από πλευράς ακουστικών χαρακτηριστικών, χώρο μπορεί κανείς να ακούσει από μεγάλες αποστάσεις, αν το επιθυμεί.
Τέλος, παρά το μεγάλο μέγεθός της καμπίνας οι χρωματισμοί παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι που -πάντως- είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εσωτερικών ενισχύσεων (με την μορφή των τοιχωμάτων που καθορίζουν τους εσωτερικούς όγκους) και από το ότι το πάχος των πλευρών είναι 25 χιλιοστά και της μπάφλας 30 χιλιοστά. Στα αντίστοιχα διαγράμματα διακρίνονται δύο συντονισμοί στην μπάφλα και σε μια από τις πλευρικές επιφάνειες οι οποίοι γενικώς βρίσκονται στην περιοχή των 250Hz και των 450Hz. Κανένας από αυτούς δεν οδηγεί σε επιτάχυνση μεγαλύτερη των -60dBm/sec2.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα πολικής απόκρισης στο οριζόντιο επίπεδο. Συχνότητες: 1kHz (κόκκινη καμπύλη), 2kHz (πράσινη καμπύλη), 4kHz (γκρι καμπύλη), 8kHz (πορτοκαλί καμπύλη) και 16kHz (μοβ καμπύλη).

Στάθμη επιταχύνσεων. Μέτρηση στο σημείο μεταξύ μιντ/γούφερ και γούφερ (κόκκινη καμπύλη) και στο κέντρο της πλευρικής επιφάνειας (πράσινη καμπύλη).