Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 25/03/2014

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Rotel RA-12

Thumbnail

Ο RA-12 απέδωσε σημαντικά υψηλότερη ισχύ από την ονομαστική (η οποία δίδεται σε ασυνήθιστα χαμηλή τιμή παραμόρφωσης στα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή) αποδίδοντας στο όριο του ψαλιδισμού (THD+N 1%) πάνω από 80Wrms (84.2WRMS) σε φορτίο 8Ω και προσεγγίζοντας τα 120Wrms για φορτίο 4Ω (119.7Wrms). Με λόγο αύξησης 1.42, o RA-12 είναι ένας από τους πιο δυνατούς -σε θέματα ρεύματος- μικρούς ολοκληρωμένους που έχουμε δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό, δείχνοντας κατάλληλος για οδήγηση φορτίων που έχουν απαιτήσεις. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 264 τιμή πολύ παραπάνω από επαρκής για οποιαδήποτε περίπτωση οδήγησης.
Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα με την συνολική αρμονική παραμόρφωση στο 0.006% για το 1/3 της μέγιστης ισχύος σε φορτίο 8Ω (0.008% για φορτίο 4Ω) και την παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης στο 0.003% για ίδια ισχύ και φορτίο 8Ω (0.005% για φορτίο 4Ω). Ο ενισχυτής αποδείχθηκε αρκετά αθόρυβος με λόγο σήματος προς θόρυβο -78.3dBr(A) με ισχύ αναφοράς το 1Wrms/8Ω ενώ, μέσω της εξόδου προενισχυτή (και με αναφορά το 1Vrms) η μέτρηση της φωνογραφικής εισόδου έδωσε -58.9dBr(A). To (ηλεκτρονικά ελεγχόμενο) ρυθμιστικό στάθμης διαθέτει πολύ καλό τράκινγκ με αποκλίσεις μεταξύ των δύο καναλιών που ξεκινούν από πολύ χαμηλές τιμές (0.016dB) στη θέση της ελάχιστης εξασθένησης και παραμένουν χαμηλά ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση (εξασθένηση κατά 75%) όπου δεν ξεπερνούν το 0.1dB.
Ο πολύ καλός συντελεστής απόσβεσης του σταδίου εξόδου φαίνεται (ως συνήθως) στο διάγραμμα απόκρισης του ενισχυτή. Εδώ, με φορτίο 8Ω η απόκριση εμφανίζει μηδαμινές αποκλίσεις από την ιδανική ευθεία στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, με ήπια αποκοπή στις πολύ χαμηλές συχνότητες (-0.75dBr/10Hz) και ήπια αύξηση του κέρδους πάνω από τα 20kHz για το δεξί κανάλι (που δεν ξεπερνά τα 0.3dBr στα 60kHz, σημείο από το οποίο φαίνεται να ξεκινά η αποκοπή ψηλά. Η ομοιότητα των καναλιών είναι παραδειγματική αν και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις πολύ ψηλά που, πάντως, είναι της τάξης του δεκάτου του dB. Με σύνθετο φορτίο η συμπεριφορά του ενισχυτή δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά και απαιτείται παρατηρητικότητα για να δει κανείς μια βύθιση στην περιοχή των 3kHz η οποία έχει μόνο θεωρητική αξία.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο και ισχύ στο 1/3 της μέγιστης (8Ω) περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών από τις οποίες ισχυρότερη είναι η δεύτερη (κοντά στα -95dBr) και οι υπόλοιπες σβήνουν γρήγορα κάτω από τα -100dBr. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι ο θόρυβος του τροφοδοτικού (υπό φορτίο, στη συγκεκριμένη μέτρηση) είναι ισχυρότερος ανά συνιστώσα από την αρμονική παραμόρφωση, παραμένοντας πάντως και αυτός γύρω και κάτω από τα -100dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη/κόκκινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (πορτοκαλί/ματζέντα)

Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

Χωρίς σήμα στην είσοδο (και με αναφορά το 1Wrms/8Ω) το φάσμα του θορύβου παραμένει συστηματικά κάτω από τα -100dBr με την θεμελιώδη του hum (στα 50Hz) να είναι μόλις ορατή και τα υπόλοιπα υποπροϊόντα να κινούνται σε χαμηλές στάθμες.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα αντανακλά ένα κύκλωμα με φυσιολογική συμπεριφορά: Οι μετρήσεις σε χαμηλή ισχύ βρίσκονται υψηλότερα (μεταξύ 0.03% και 0.05%) σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις σε υψηλή ισχύ (μεταξύ 0.005% και 0.009% για την χαμηλή και μεσαία περιοχή με τάσεις αύξησης στις πολύ χαμηλές συχνότητες) και το φορτίο των 4Ω δίνει γενικώς υψηλότερες τιμές σε σχέση με αυτό των 8Ω. Επίσης, στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (καθώς το ποσοστό της αρνητικής ανάδρασης μειώνεται) εμφανίζεται η γνωστή αυξητική τάση. Κοντά στα 20kHz ο ενισχυτής εμφανίζει περί το 0.06% THD+N για φορτίο 8Ω και λίγο πάνω από 0.1% THD+N για φορτίο 4Ω.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

THD+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω (κόκκινη καμπύλη), 1Wrms/8Ω (πράσινη), 1/3 Pmax/4Ω (ιώδης), 1Wrms/8Ω (πορτοκαλί).

Ανάλογα αναμενόμενη είναι και η συμπεριφορά του σταδίου εξόδου όσον αφορά στην παραμόρφωση σε συνάρτηση με την ισχύ και το φορτίο. Ο ενισχυτής δείχνει την καλύτερη πλευρά του στην περιοχή 7-70Wrms περίπου για φορτία 8Ω και στην περιοχή 20-100Wrms για φορτία 4Ω (με κριτήριο την περιοχή ισχύος για την οποία η παραμόρφωση βρίσκεται κάτω από το 0.01%). H υπερφόρτωση εμφανίζεται στα 75Wrms περίπου για φορτία 8Ω και λίγο πάνω από τα 100Wrms για φορτία 4Ω, επιδόσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικές για έναν ενισχυτή που αναφέρεται ως “2x60W”.
Πολύ καλή ήταν και η συμπεριφορά του RA-12 σε θέματα ταχύτητας. Με τετραγωνικό σήμα στην είσοδο, για μέγιστη στάθμη εξόδου, ο χρόνος ανόδου υπολογίστηκε στα 2.83μS (αντιστοιχεί, τυπικά, σε ένα εύρος λίγο μεγαλύτερο των 120kHz) και ο ρυθμός ανύψωσης στα 21.12V/μS. H κυματομορφή είναι ιδιαίτερα ομαλή με ελάχιστο overshoot.

Thumbnail Thumbnail

THD+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).

Απόκριση σε τετραγωνικό σήμα 1kHz. Μέγιστη τάση εξόδου σε φορτίο 8Ω. Οριζόντιος άξονας: 5μS/Div, κατακόρυφος άξονας: 12V/Div.

Η ακρίβεια της αποέμφασης RIAA, τέλος, κρίνεται ως απόλυτα ικανοποιητική, με μέγιστη απόκλιση κάτω από 0.5dBr (0.44dBr/3180μS) και εξαιρετική ομοιότητα μεταξύ των καναλιών, οι διαφορές των οποίων δεν ξεπερνούν το 0.06dBr (τιμή μετρημένη στη συχνότητα της χρονικής σταθεράς των 318μS).

Thumbnail

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz

Όσον αφορά στο ψηφιακό τμήμα του ενισχυτή, έχουμε να κάνουμε με ένα interface που δεν προσφέρει κάποιο είδος καταστολής του jitter, κάτι που φαίνεται από την σχετική καμπύλη η οποία παραμένει γύρω από τα 0dB σε όλο το φάσμα (δώστε προσοχή στο ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή στο συγκεκριμένο διάγραμμα είναι η συχνότητα του jitter και όχι η συχνότητα του σήματος).
Η συσκευή είναι τυπικά ανεκτική σε σήματα που περιέχουν jitter με το σχετικό διάγραμμα να βρίσκεται κάτω από τα -80dB για σήματα χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων αλλά να δείχνει μια συμπεριφορά που επιδεινώνεται όταν τόσο το σήμα audio όσο και το ίδιο το jitter κινούνται σε υψηλότερες συχνότητες. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν στο ότι απαιτείται μια κάποια προσοχή στις συσκευές που συνδέονται σε κάποια από τις ψηφιακές εισόδους του ενισχυτή (περιλαμβανόμενων και των καλωδίων μεταφοράς του ψηφιακού σήματος.
Η ίδια η συσκευή δεν εισάγει σοβαρό jitter με την ανώτερη τιμή που υπολογίσαμε στην περιοχή των μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων να είναι τα 53pS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί)

H γραμμικότητα στάθμης του μετατροπέα κινήθηκε σε τυπικά/μέτρια επίπεδα με την σχετική καμπύλη να εμφανίζει αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά στην περιοχή των -80dBFS οι οποίες γίνονται σοβαρές μετά τα 100dBFS.
H αρμονική παραμόρφωση κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα για σήματα εξόδου κοντά στο όριο του μετατροπέα (-1dBFS) με την σχετική καμπύλη να βρίσκεται στην περιοχή του 0.009% για τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες και να εμφανίζει μια σταδιακή αύξηση κάτω από τα 200Hz περίπου. Η μέγιστη τιμή που μετρήσαμε είναι 0.03% στα 20Ηz. Σε χαμηλότερες στάθμες οι παραμορφώσεις κινούνται σε υψηλότερο επίπεδο καθώς παίζει σημαντικότερο ρόλο ο θόρυβος. Για σήματα -20dBFS η παραμόρφωση κινήθηκε γύρω από το 0.03%.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz, είσοδος S/PDIF.

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Σε γενικές γραμμές ο μετατροπέας του RA-12 (ή, πιο σωστά, συνδυασμός μετατροπέα/προενισχυτή) εμφανίζει καλές επιδόσεις σε θέματα θορύβου. Το διάγραμμα για το φάσμα του θορύβου σε αδρανές κανάλι περιλαμβάνει τις τυπικές αιχμές στα 50/100Hz και εμφανίζει μια ήπια αυξητική τάση σε συνάρτηση με την συχνότητα. Στο όριο της μέτρησης (20kHz) η έξοδος παραμένει εμφανώς κάτω από τα -100dBFS.
Το περιεχόμενο του θορύβου φαίνεται πιο καθαρά στο αντίστοιχο διάγραμμα (θορύβου και παρεμβολών) το οποίο επιβεβαιώνει την (μικρή) συμμετοχή του τροφοδοτικού στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων και δείχνει μια πολύ ήσυχη ανώτερη περιοχή με το σύνολο των συνιστωσών να βρίσκονται κάτω από τα -110dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF. Τροφοδοσία από το δίκτυο (κόκκινη και πράσινη καμπύλη) και μέσω της μπαταρίας (ιώδης, πορτοκαλί).

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band).

Τέλος, η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε καλά επίπεδα στην περιοχή των χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων (μέχρι το 1kHz) αλλά η επίδοση αυτή επιδεινώνεται ψηλά. Στα 20kHz η διαφωνία βρίσκεται κοντά στα -70dB τιμή που μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια.

Thumbnail

Διαφωνία καναλιών.