Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/05/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

SRM Arezzo Reference/Moth 1000 Incognito

Thumbnail

Το σύστημα περιστροφής του Arezzo Reference κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα γενικώς, αλλά είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε επιδόσεις το απλό Arezzo παρά την περισσότερο προσεγμένη κατασκευή του. Η απόκλιση από τον ιδανικό ρυθμό περιστροφής κινήθηκε κοντά στο 1.5% και το wow&flutter μετρήθηκε στο 0.134% (ζύγιση κατά IEC).
Η ανάλυση του w&f στον χρόνο δείχνει, από την άλλη ένα σύστημα αρκετά καθαρό με μία διακύμανση λίγο μεγαλύτερη από τα +/- 4Hz. Στο πεδίο της συχνότητας, οι μηχανικοί θόρυβοι φαίνεται ότι αποκλίνουν, μάλλον, προς την πλευρά του flutter (πάνω από τα 4Hz).

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση wow&flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Ανάλυση wow&flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Στο διάγραμμα ανάλυσης του rumble φαίνεται ότι η συχνότητα συντονισμού του βραχίονα βρίσκεται κοντά στα 6.4Hz (αρκετά χαμηλά δηλαδή). Οι μηχανικοί θόρυβοι από τον κινητήρα εντοπίζονται περίπου στα 18Hz στα -50dBr ενώ το hum του συστήματος (στα 50Hz) βρίσκεται αρκετά χαμηλά σε στάθμη, στα -66.8dBr, με σήμα αναφοράς 315Hz/-6dB).
Οι χαμηλοί μηχανικοί θόρυβοι και το χαμηλό hum δικαιολογούν το σχετικά καθαρό διάγραμμα ενδοδιαμόρφωσης του συστήματος από το οποίο λείπουν οι εμφανείς λοβοί σε μεγάλη απόσταση από την θεμελιώδη συχνότητα. Ωστόσο, υπάρχουν εμφανή ίχνη ενδοδιαμόρφωσης από πολύ χαμηλές συχνότητες, τα οποία έχουν, πιθανόν, τις ρίζες τους στο w&f και στην χαμηλή συχνότητα συντονισμού του συστήματος βραχίονα-κεφαλής.

Thumbnail Thumbnail

Ανάλυση θορύβου πολύ χαμηλών συχνοτήτων (rumble). Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB, αναπαραγωγή silent groove.

Φάσμα ενδοδιαμόρφωσης από το rumble, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.

Η απόκριση συχνότητας είναι αρκετά επίπεδη χωρίς σοβαρές αποκλίσεις στο φάσμα. Είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση της με την αντίστοιχη που μετρήθηκε στο απλό Arezzo, καθώς φαίνεται να απουσιάζει η έμφαση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων του τελευταίου και να διατηρείται η καλή συμπεριφορά στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες (ο ήπιος τονισμός της περιοχής πάνω από τα 10kHz, παραμένει κι εδώ). Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών κινήθηκαν στην περιοχή των 3dB.
To tracking του συστήματος για σήμα 1kHz/0dB φαίνεται αρκετά καλό, με την πρώτη αρμονική να βρίσκεται λίγο πάνω από τα -40dBr και τις υπόλοιπες να βαίνουν γρήγορα μειούμενες. Τα πρώτα ίχνη ενδοδιαμόρφωσης γύρω από τη θεμελιώδη γίνονται ορατά στην περιοχή των -50dBr.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB.

Φάσμα αναπαραγωγής σήματος 1kHz/0dB.

Το διάγραμμα της ευαισθησίας του Arezzo Reference στην ακουστική ανάδραση δικαιώνει της SRM για τις επιλογές της, καθώς το πλατό φαίνεται να συμπεριφέρεται με πολύ καλό τρόπο κατά την έκθεσή του σε θόρυβο υψηλής στάθμης. Το σχετικό διάγραμμα αποκαλύπτει μια ήπια επίδραση του θορύβου στις πολύ χαμηλές συχνότητες (2-3dBr) ενώ συντονισμοί εμφανίζονται στα 60, 70 και 80Hz περίπου.
Τέλος, η κρουστική απόκριση δείχνει ένα σύστημα με αργή, σχετικώς, απόσβεση αλλά χωρίς ιδιοσυντονισμούς. Με βάση την συχνότητα συντονισμού όπως αυτή υπολογίζεται από τη μέτρηση του rumble (6.4Ηz) και χρησιμοποιώντας την στατική ενδοτικότητα της κεφαλής, η ενεργός μάζα του βραχίονα υπολογίζεται στα 9.7gr περίπου, μπορεί, δηλαδή, να θεωρηθεί ελαφρύς, επομένως ταιριάζει με κεφαλές μεγαλύτερης ενδοτικότητας.

Thumbnail Thumbnail

Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dB SPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove

Κρουστική απόκριση του συστήματος βραχίονα/κεφαλής. Οριζόντιος άξονας: 10mS/div.