Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 21/05/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΛΑΤΟ/ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

SRM Arezzo Reference/Moth 1000 Incognito

Thumbnail

SRM Arezzo Reference/Moth 1000 Incognito

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Πλατό/Βραχίονας
Αρχιτεκτονική: Ακρυλικό σασί με απόσβεση μέσω σορμποθάνης, ακρυλικό πλατό/υποπλατό, στήριξη μέσω ακίδων
Έδρανο: Καρβίδιο του Βολφραμίου, Φωσφορικός χαλκός, Τεφλόν
Κίνηση: Σύγχρονος κινητήρας χαμηλής τάσης, σφόνδυλος (Kinetic Drive), μετάδοση μέσω ιμάντα, εξωτερικό τροφοδοτικό (DRM)
Ρύθμιση στροφών: Με το χέρι, δυνατότητα 33/45
Βραχίονας: Ευθύγραμμος με χυτό στέλεχος, καρντανική ανάρτηση, ρύθμιση δύναμης ανάγνωσης με αντίβαρο, ρύθμιση δύναμης αντιολίσθησης με μαγνήτη, εσωτερική καλωδίωση Cardas
Διαστάσεις: 438x390x125mm (mm, πxβxυ)
Τιμή - Πληροφορίες
SRM Arezzo Reference: €4.200,-
Moth Mk3, Moth 1000, Moth 1000 Incognito: €400,-, €960,-, €1.150,-, αντιστοίχως
Πληροφορίες: Hi End Maniac, τηλ.: 211-119.3893, web: http://srm-tech.co.uk/