Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 03/09/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ D/A

Wadia 121 Decoding Computer

Thumbnail

Η εργαστηριακή αξιολόγηση του 121 έγινε κατά κύριο λόγο μέσω της εισόδου S/PDIF με σήματα 24bit/96kHz (εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται κάτι διαφορετικό).
Ο μετατροπέας αποδείχθηκε αρκετά ανεκτικός σε σήματα με jitter τόσο μέσω της εισόδου S/PDIF όσο και μέσω της θύρας USB, με την δεύτερη να είναι οριακά καλύτερη σε επιδόσεις για σήματα χαμηλών και μεσαίων συχνοτήτων. Οι καμπύλες στο σχετικό διάγραμμα κινήθηκαν γύρω από τα -95dB (για συχνότητες 500Hz/997Hz) και λίγο υψηλότερα, κοντά στα -80dB για συχνότητες 24kHz.
Οι επιλογές της Wadia σε ο,τι αφορά την καταστολή του jitter από την είσοδο S/PDIF φαίνεται να δικαιώνονται. Το σχετικό διάγραμμα κινείται στην περιοχή μεταξύ -50 και -60dB για το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος (του jitter), με την αποτελεσματικότητα να μειώνεται σταδιακά κάτω από τα 1000Hz.

Thumbnail Thumbnail

Ανοχή στο jitter του σήματος εισόδου. Σήμα: -3dBFS, sample rate 96kHz, είσοδος S/PDIF, ημιτονοειδές jitter 40nS, Fs/192 (πράσινη καμπύλη), 997Hz (κόκκινη), Fs/4 (πορτοκαλί). Αντίστοιχες καμπύλες για μέτρηση μέσω της θύρας USB: Ιώδης, μοβ, ροζ.

Φάσμα καταστολής του jitter. Σήμα jitter 80nS pp, είσοδος S/PDIF.

To jitter που εισάγει η ίδια η συσκευή φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλό. Τα σχετικά ευρήματα καταλήγουν σε μια τιμή περί τα 8.7pS/6kHz η οποία μπορεί να θεωρηθεί χαμηλή και το σχετικό φάσμα περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη jitter στα οποία μπορεί να βασιστεί κανείς.
Η απόκριση συχνότητας της συσκευής δείχνει με ενδιαφέροντα (αν και έμμεσο) τρόπο τις απόψεις της Wadia γύρω από τα ψηφιακά φίλτρα. Αν και η μέτρηση έχει γίνει με σήμα στα 96kHz, είναι σαφές ότι ο μετατροπέας έχει μάλλον χαμηλή συχνότητα αποκοπής (όντας στα -2dBr/20kHz) σε σχέση με το θεωρητικό περιθώριο. Κοντά στα 20kHz, η συμπεριφορά του στον τομέα αυτό φαίνεται μόνο λίγο διαφορετική σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κανείς από αυτήν που αντιστοιχεί σε sample rate 44.1kHz. Αυτό που γίνεται σαφές στο σχετικό διάγραμμα, πάντως, είναι ότι οι διαφορές μεταξύ των καναλιών είναι αμελητέες.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα για τον υπολογισμό του jitter. Σήμα εισόδου: 24kHz/-5dBFS.

Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών (96kHz/24bit).

Επιστρέφοντας στα των φίλτρων, η μέτρηση εκτός φάσματος αποκαλύπτει σαφώς περισσότερα. Φαίνεται ότι η Wadia έχει επιλέξει τυπική συμπεριφορά στο φίλτρο που χρησιμοποιείται για sample rate στα 44.1kHz (μεγάλη κλίση), μικρή κλίση (εις βάρος του εύρους) για sample rate στα 96kHz και μεγάλο εύρος (σχεδόν μέχρι το θεωρητικώς επιτρεπτό όριο) για sample rate 176.4kHz. Η λογική πίσω από αυτές τις επιλογές δεν είναι σαφής (και η εταιρία δεν κάνει κάποια αναφορά) αλλά σίγουρα υπογραμμίζει την έλλειψη δυνατότητας ελέγχου των φίλτρων από την πλευρά του χρήστη.
Σε κάθε περίπτωση, τα φίλτρα που έχει επιλέξει η Wadia φαίνεται να λειτουργούν αποτελεσματικά. Στα 96kHz, η καταστολή της αλίασης βρίσκεται γύρω από τα -100dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Απόκριση βαθυπερατού φίλτρου. 44.1kHz (πορτοκαλί καμπύλη), 96kHz (ιώδης), 176.4kHz (μπλε).

Καταστολή προϊόντων συχνότητας δειγματοληψίας (in-band). Sample rate 96kHz.

H γραμμικότητα στάθμης της συσκευής κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα με τις σχετικές καμπύλες να έχουν την ιδανική μορφή μέχρι τα -90dBFS περίπου, σημείο από το οποίο υπάρχει μια σταδιακή, ήπια θα έλεγε κανείς, απόκλιση. Ο θόρυβος φαίνεται να επικρατεί κάτω από τα -110dBFS.
Το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη δείχνει μια συσκευή με καλή συμπεριφορά, με το σύνολο της παραμόρφωσης και του θορύβου να βρίσκεται λίγο κάτω από τα -40dB και την παραμόρφωση (χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο θόρυβος) στα -60dB για στάθμη σήματος -60dBFS.

Thumbnail Thumbnail

Διάγραμμα γραμμικότητας στάθμης εξόδου σε συνάρτηση με την στάθμη του ψηφιακού σήματος. Σήμα 1kHz.

Αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη. Sample rate 96kHz, thd+N (ροζ), thd (μοβ καμπύλη).

Ανάλογα καλή συμπεριφορά δείχνει να έχει ο 121 και σε ότι αφορά στην μεταβολή της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα. Κινείται στην περιοχή του 0.002% για σήματα κοντά στο όριο της μέγιστης στάθμης (-1dBFS) και κοντά στο 0.007% για σήματα χαμηλότερης στάθμης (-20dBFS), επίδοση που δίνει σαφείς ενδείξεις για ένα καλοσχεδιασμένο και χωρίς προβλήματα υπερφόρτωσης στάδιο εξόδου.
Το διάγραμμα θορύβου σε αδρανές κανάλι δείχνει μια συσκευή ήσυχη, με το τροφοδοτικό να “φαίνεται” στα 50Hz αλλά να παραμένει στην περιοχή των -110dBFS και τον θόρυβο στις υψηλές συχνότητες να μην ξεπερνά τα -110dBFS, επίσης.

Thumbnail Thumbnail

Αρμονική παραμόρφωση και θόρυβος σε συνάρτηση με την συχνότητα. Sample rate 96kHz. Στάθμη: -1dBFS, (κόκκινη καμπύλη) και -20dBFS (πράσινη).

Φάσμα θορύβου σε αδρανές κανάλι. Sample rate 96kHz.

Τα ευρήματα αυτά φαίνονται περισσότερο στο σχετικό φάσμα, όπου τον κύριο ρόλο φαίνεται να παίζουν οι συνιστώσες από το hum του τροφοδοτικού, όλες κάτω από τα -100dBFS, ενώ ο θόρυβος στις υψηλές συχνότητες δεν φαίνεται σημαντικός και άξιος σχολιασμό.
Η στατική μέτρηση του θορύβου από την τροφοδοσία ήταν -110.5dBFS στο δεξί κανάλι, με το αριστερό να είναι λίγο πιο θορυβώδες, στα -104.5dBFS, πιθανότατα λόγω εγγύτητας με κάποιο κύκλωμα που παράγει hum. Οι τάσεις που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές είναι 6μVrms και 11μVrms αντιστοίχως. Η ανάλυση του θορύβου από την τροφοδοσία υποδηλώνει ως κύρια αιτία το hum στα 50Hz και μια σειρά προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου και παρεμβολών (wide band).

Φάσμα θορύβου από την τροφοδοσία.

Η διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο φαίνεται να είναι αρκετά χαμηλή. Απουσιάζουν πλήρως οι (συνήθεις στους περισσότερους μετατροπείς) λοβοί στα 50/100Hz ενώ είναι εμφανή προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης πολύ κοντά στην θεμελιώδη, τα οποία αντιστοιχούν σε πολύ χαμηλές συχνότητες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτοί οι λοβοί δεν μπορούν να αποδοθούν σε jitter (όπως φάνηκε από την σχετική μέτρηση).
Τέλος, η διαφωνία μεταξύ των καναλιών κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, κάτω από τα -100dB για το σύνολο του φάσματος και με πολύ ομαλή συμπεριφορά σε συνάρτηση με την συχνότητα του σήματος (κάτι που δείχνει ότι δεν υπάρχουν παρασιτικές ζεύξεις των δύο καναλιών). Ενδιαφέρον, αλλά μη εξηγήσιμο με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, εύρημα, η διαφορά (περί τα 10dB) στην μεσαία περιοχή μεταξύ των δύο καναλιών.

Thumbnail Thumbnail

Διαμόρφωση του σήματος από θόρυβο (Signal modulation noise). Σήμα αναφοράς: 23.950,20Hz, 24bit/96kHz.

Διαφωνία καναλιών.