Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 10/11/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Καλώδια Interconnect, Ηχείων και Τροφοδοσίας

Physical Wire Red & Blue Series

Physical Wire Red & Blue Series

Και οι δύο σειρές της Physical Wire περιλαμβάνουν καλώδια τα οποία είναι καλοκατασκευασμένα και χωρίς προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είναι χειροποίητα και δεν έχουν το “λούστρο” της τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής.
Οι ακροδέκτες των καλωδίων είναι, σε όλες τις περιπτώσεις, πολύ καλής ποιότητας και η διαδικασία της δοκιμής έδειξε ότι είναι ανθεκτικοί (συνδέθηκαν και αποσυνδέθηκαν δεκάδες φορές, πολύ περισσότερες από όσο περιμένει κανείς σε κανονικές συνθήκες χρήσης). Αυτό το τελευταίο είναι σημαντικό διότι όλα τα μοντέλα της εταιρίας βασίζονται σε μονόκλωνους αγωγούς, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά άκαμπτα και να απαιτούν μεγάλες ακτίνες στροφής, δημιουργώντας, παράλληλα σημαντικές δυνάμεις στα βύσματα, τόσο των ίδιων των καλωδίων όσο και των συσκευών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει υπόψιν του ο χρήστης, αφήνοντας αρκετό χώρο πίσω από τις συσκευές του.

Physical Wire Red & Blue Series

To interconnect της σειράς Red, χρησιμοποιεί ασύμμετρους κλάδους με μικρή ποσότητα αργύρου και είναι τερματισμένο με RCA καλής ποιότητας.

Το interconnect της σειράς Red διαθέτει αγωγούς από 92% χαλκό και 8% άργυρο, με διατομές 3,5mm για τον κύριο κλώνο και 3mm για τον κλώνο επιστροφής του σήματος. Το καλώδιο της δοκιμής είχε μήκος 0,75m.
Το καλώδιο ηχείων της σειράς Red χρησιμοποιεί τα ίδια υλικά με αυτά του αντίστοιχου interconnect (αναλογίες μετάλλων 92%-8%, διατομές 3,5/3mm), είχε μήκος 2,3m και ήταν τερματισμένο με βύσματα τύπου “μπανάνα”.
Παρόμοια λογική έχει χρησιμοποιηθεί, τέλος, και στην κατασκευή του καλωδίου ισχύος με την διαφορά ότι ο τερματισμός περιλαμβάνει πολύ καλής ποιότητας ρευματολήπτη και ρευματοδότη (προς την πλευρά της συσκευής.

Physical Wire Red & Blue Series

Τα καλώδια ηχείων της σειράς Red δεν έχουν κατασκευαστικές διαφορές, σε ό,τι αφορά το υλικό των αγωγών και τις διατομές τους σε σχέση με το interconnect. Χρησιμοποιούν banana plugs καλής ποιότητας.

Physical Wire Red & Blue Series

Το καλώδιο ηχείων της σειράς Blue χρησιμοποιεί ασύμμετρους κλάδους μεγαλύτερης διατομής σε σχέση με αυτό της σειράς Blue και περιλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό αργύρου στην σύνθεσή του.

Το καλώδιο ηχείων της σειράς Blue διαθέτει αγωγούς με 88% χαλκό και 12% άργυρο και μεγαλύτερες διατομές με τον θετικό αγωγό να είναι 4,5mm και τον αρνητικό 3,5mm. Το καλώδιο της δοκιμής είχε μήκος 2,6m και ήταν τερματισμένο, όπως και το αντίστοιχο της σειράς Red, με βύσματα τύπου “μπανάνα”.
Το καλώδιο τροφοδοσίας Blue, ακολουθεί την γενικότερη λογική της Physical Wire, όντας κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά σε ότι αφορά τον συνδυασμό των μετάλλων στους αγωγούς και τις διατομές. Και εδώ, συναντήσαμε ρευματολήπτες και ρευματοδότες πολύ καλής ποιότητας.

Physical Wire Red & Blue Series

Και οι δύο σειρές καλωδίων της Physical Wire διαθέτουν αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας. Εδώ, αυτό της σειράς Red...

Physical Wire Red & Blue Series

... και εδώ το Blue. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται είναι όμοιοι με αυτούς των αντίστοιχων καλωδίων ηχείων, όπως και οι αναλογίες των μετάλλων.