Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 10/11/2020

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Καλώδια Interconnect, Ηχείων και Τροφοδοσίας

Physical Wire Red & Blue Series

Physical Wire Red & Blue Series

Physical Wire Red Series

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Interconnect.
Αγωγοί: 92% Χαλκός, 8% Άργυρος.
Διατομή: 3,5mm (+), 3mm (-).
Μήκος: 1,2m.
Τερματισμός: βύσματα RCA.
Περιγραφή: Καλώδια ηχείων.
Αγωγοί: 92% Χαλκός, 8% Άργυρος.
Διατομή: 3,5mm (+), 3mm (-).
Μήκος: 2,5m
Τερματισμός: Banana plugs.
Περιγραφή: Καλώδιο τροφοδοσίας.
Αγωγοί: 92% Χαλκός, 8% Άργυρος.
Διατομή: 3,5mm (+), 3mm (-).
Μήκος: 1,7m
Τερματισμός: Ρευματολήπτης Schuko, Ρευματοδότης IEC 320.

Physical Wire Blue Series

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Καλώδια ηχείων.
Αγωγοί: 88% Χαλκός, 12% Άργυρος.
Διατομή: 4,5mm (+), 3,5mm (-).
Μήκος: 2,5m.
Τερματισμός: Banana plugs.
Περιγραφή: Καλώδιο τροφοδοσίας.
Αγωγοί: 88% Χαλκός, 12% Άργυρος.
Διατομή: 4,5mm (+), 3,5mm (-).
Μήκος: 1,7m.
Τερματισμός: Ρευματολήπτης Schuko, Ρευματοδότης IEC 320.
Τιμή - Πληροφορίες
Physical Wire Red Series: €360,- (Red Interconnect), €720,- (Red Ηχείων), €340,- (Red Τροφοδοσίας)
Physical Wire Blue Series: €850,- (Blue Ηχείων), €450,- (Blue Τροφοδοσίας)
Πληροφορίες: Physical Wire, τηλ.: 211-403.4524, web: https://physicalwire.gr/