Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 05/03/2024

avmentor.net
Go to
AVMENTOR.net

Ηχείο Βάσης

Focal Vestia Nº2

Focal Vestia Nº2

Πριν από ένα περίπου χρόνο, ο γνωστός κατασκευαστής από την Γαλλία εμπλούτισε την γκάμα του με μια νέα σειρά ηχείων. Με το όνομα Vestia, η σειρά περιλαμβάνει πέντε μοντέλα και είναι κατάλληλη τόσο για δικαναλικά όσο και για πολυκαναλικά συστήματα αξιώσεων.
Τα ηχεία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου στην Γαλλία, στις εγκαταστάσεις της Focal και η σειρά περιλαμβάνει τρία ηχεία δαπέδου, τα Nº2, Nº3 και Nº4, ένα ηχείο βάσης/ραφιού, το Nº1 καθώς επίσης και ένα ηχείο για χρήση σε κεντρικό κανάλι το Center. Στην περίπτωση που χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις χαμηλές συχνότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ενεργό υπογούφερ SUB 600P. Οι βάσεις που χρησιμοποιούνται στο Nº1 και στο Center, δίνουν την κατάλληλη κλίση ώστε ο ακροατής να έχει την βέλτιστη στερεοφωνική εικόνα, ενώ κάτι παρόμοιο επιτυγχάνεται και από την πλίνθο των μοντέλων δαπέδου.
Το ηχείο που δοκιμάζουμε εδώ είναι το μικρότερο μοντέλο δαπέδου και είναι μια σχεδίαση τριών δρόμων με δύο γούφερ. Με τιμή λίγο κάτω από τα €2.000 απευθύνεται στον ακροατή που αναζητά την ακρίβεια και διαθέτει τον απαραίτητο χώρο.
Ας δούμε τις λεπτομέρειες...