Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 08/10/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ PHONO

Cayin Phono-1

Thumbnail

Ο Phono-1 φαίνεται να είναι αρκετά ευαίσθητος, αποδίδοντας 240mVrms στην έξοδο για σήμα 0.184mVrms στην είσοδο κινητού πηνίου και 1.9mVrms στην είσοδο κινητού μαγνήτη, τιμές οι οποίες αντιστοιχούν σε κέρδος 62dB και 42dB αντιστοίχως. Τα περιθώρια υπερφόρτωσης είναι, όπως συμβαίνει συνήθως σε κυκλώματα με λυχνίες, εξαιρετικά υψηλά, με το στάδιο εξόδου να φτάνει στο όριο του ψαλιδισμού στα 32.5Vrms για είσοδο 25.6mVrms (MC) και 266mVrms (ΜΜ), τιμές οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικές για κάθε λογική (και παράλογη...) εφαρμογή.
Με στάθμη αναφοράς εξόδου τα 240mVrms η στατική μέτρηση της παραμόρφωσης ήταν 1.799% (THD+N) για την είσοδο κινητού πηνίου και 0.219% (THD+N) για την είσοδο κινητού μαγνήτη και ο λόγος σήματος προς θόρυβο μετρήθηκε στα -46.5dBr(A) και -63.9dBr(A) αντιστοίχως. Η διαφωνία των καναλιών κινήθηκε σε τυπικώς καλά επίπεδα για την είσοδο κινητού πηνίου (-64dBr) και σε πολύ καλά επίπεδα για την είσοδο κινητού μαγνήτη (-89dBr).
Το φάσμα του σήματος εξόδου για σήμα 1kHz/1.25kHz στην είσοδο (και στάθμη αναφοράς τα 240mVrms) περιλαμβάνει ελάχιστα ίχνη αρμονικών στα οποία θα μπορούσε κανείς να βασίσει υποψίες “λαμπάτου” χαρακτήρα, με τις σχετικές στάθμες να μειώνονται γρήγορα κάτω από τα -80dBr στην περίπτωση της εισόδου MC και κάτω από τα -90dBr στην περίπτωση της εισόδου MM (η κλίση των διαγραμμάτων εξηγείται από την ύπαρξη του δικτυώματος αποέμφασης). Σημαντικό ρόλο και στα δύο διαγράμματα φαίνεται να παίζει ο θόρυβος της τροφοδοσίας με το hum και τα υποπροϊόντα του να βρίσκονται στην περιοχή των -60dBr για την είσοδο κινητού πηνίου και στην περιοχή των -70dBr για την είσοδο κινητού μαγνήτη.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz/1.25kHz στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz, είσοδος MC

Φάσμα εξόδου με σήμα 1kHz/1.25kHz στην είσοδο. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz, είσοδος MM

Η συγκριτική παράθεση των φασμάτων θορύβου για τις δύο εισόδους (μέχρι το 1kHz, με στάθμη αναφοράς τα 240mVrms και τις εισόδους βραχυκυκλωμένες) δείχνει ότι η είσοδος του κινητού πηνίου “μαζεύει” σημαντικά μεγαλύτερο θόρυβο από το δίκτυο τροφοδοσίας (πάνω από 10dBr στα 50Hz) ενώ οι υπόλοιπες συνιστώσες κινούνται στα ίδια επίπεδα ανεξαρτήτως της εισόδου και από κάποιο σημείο καθορίζονται από την καμπύλη της αποέμφασης.
Η καμπύλη αποέμφασης RIAA αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή για την κατηγορία τιμής. Η μέγιστη απόκλιση που μετρήσαμε ήταν 0.6dB (στην χρονική σταθερά των 3180μS) ενώ οι δύο άλλες χρονικές σταθερές η ακρίβεια ήταν του 0.1dB (318μS) και του 0.2dB (75μS), επιδόσεις που θα πρέπει να θεωρηθούν ως πολύ καλές. Ιδιαίτερα καλή, επίσης, ήταν και η επίδοση του κυκλώματος όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ των καναλιών, οι οποίες κινήθηκαν στην περιοχή του 0.1dB (και κάτω), επίδοση που εξασφαλίζει πρακτικώς μηδενική συμμετοχή του προενισχυτή στην ισορροπία των καναλιών του συστήματος.

Thumbnail Thumbnail

Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz, είσοδος βραχυκυκλωμένη. Είσοδος MM (πράσινη καμπύλη), είσοδος MC (κόκκινη καμπύλη), 20Hz-1kHz).

Καμπύλη αποέμφασης RIAA. Στάθμη αναφοράς 0dBr: 240mVrms/1kHz.

ΚείμΤο διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την συχνότητα καταδεικνύει, καταρχήν, ένα κύκλωμα με σταθερή συμπεριφορά στο φάσμα, η οποία εξαρτάται, κυρίως, από την είσοδο και την στάθμη αναφοράς της μέτρησης. Όπως θα περίμενε κανείς, οι τιμές για την είσοδο κινητού πηνίου είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες για την είσοδο κινητού μαγνήτη, με τις πρώτες να βρίσκονται στην περιοχή 0.2-0.4% και τις δεύτερες στην περιοχή 0.06-0.1% (για στάθμη αναφοράς 1Vrms). Σημαντική διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει και σε συνάρτηση με την στάθμη, με τις παραμορφώσεις να αυξάνονται αρκετά όταν η μέτρηση έγινε στα 240mVrms (μεταξύ 1-1.8% για την είσοδο MC και 0.3-0.5% για την είσοδο MM). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι ο Phono-1 είναι ένας προενισχυτής που θα αποδώσει καλύτερα σε υψηλές στάθμες εξόδου, με αρκετά ευαίσθητες κεφαλές.
Η επιβεβαίωση της άποψης αυτής γίνεται από το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την στάθμη. Εδώ φαίνεται ότι η περιοχή με της χαμηλότερες τιμές παραμόρφωσης οριοθετείται, στο κάτω άκρο της, από το 1Vrms περίπου (σημείο όπου ο προενισχυτής εμφανίζει 0.5% THD+N μέσω της εισόδου MC και 0.1% THD+N μέσω της εισόδου MM) και στο πάνω άκρο της από την πρώτη εμφάνιση δειγμάτων συμπίεσης (πάνω από τα 20Vrms, τιμή εξαιρετικά υψηλή στην πράξη). Αυτή είναι μια ιδιότητα αρκετά ενδιαφέρουσα: Ο Phono-1 φαίνεται ιδανικός προενισχυτής για κεφαλές με υψηλή έξοδο και πιθανός υποψήφιος για οδήγηση παθητικών προενισχυτών. Είναι επίσης σχεδιασμένος για προενισχυτές που αντιμετωπίζουν τις πηγές τους ως “ψηφιακές” (υπό την έννοια της πολύ υψηλής στάθμης εξόδου), δεν είναι -ίσως- τυχαίο το γεγονός ότι η Cayin δίνει ως “nominal” στάθμη εξόδου τα 2V!ενο

Thumbnail Thumbnail

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την συχνότητα. Είσοδος MC (πράσινη καμπύλη: 1Vrms, κόκκινη: 240mVrms), είσοδος MM (ιώδης: 1Vrms, πορτοκαλί: 240mVrms).

Παραμόρφωση (THD+N) σε συνάρτηση με την στάθμη. Συχνότητα 1kHz. Είσοδος MC (πράσινη καμπύλη), είσοδος MM (κόκκινη καμπύλη).