Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/07/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Crimson Electronics 710/640E

Thumbnail

Ο προενισχυτής είναι αρκετά ευαίσθητος απαιτώντας 180mVrms για έξοδο 1Vrms και φαίνεται να διαθέτει αρκετά περιθώρια υπερφόρτωσης, αφού για παραμόρφωση 3% (και ορατό ψαλιδισμό) απαιτούνται 1.6Vrms στην είσοδο (για στάθμη εξόδου λίγο παραπάνω από τα 9Vrms). H διαφωνία των καναλιών (για σήμα 10kHz) κινήθηκε σε μάλλον μέτρια επίπεδα (με το παρακείμενο κανάλι να βρίσκεται στα -50dBr) αλλά, αντιθέτως, το τράκινγκ του ρυθμιστικού στάθμης ήταν ένα από τα καλύτερα που έχουμε μετρήσει με ελάχιστη απόκλιση τα 0.003dB (στη μέση της περιοχής εξασθένησης) και μέγιστη απόκλιση τα 0.031dB, επίδοση που δεν την βλέπεις εύκολα με παθητικό εξάρτημα.
Η απόκριση συχνότητας είναι πρακτικώς επίπεδη μέχρι τα 60kHz (-0.5dBr) και στο όριο της μέτρησης (80kHz) η αποκοπή ήταν κάτι παραπάνω από 1dB. Οι διαφορές μεταξύ των δύο καναλιών είναι εξαιρετικά μικρές, τόσο ώστε να θεωρούνται αμελητέες.
Το φάσμα του σήματος εξόδου για είσοδο 1kHz/1.5kHz περιλαμβάνει αρμονικές σε πολύ χαμηλή στάθμη (κάτω από τα -100dBr). Μια αιχμή πάνω από τα 40kHz (ορατή μεν, κοντά στα -110dBr δε), είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στην οθόνη απεικόνισης). Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης επιβεβαιώνουν αυτά που φαίνονται στο φάσμα: Το σύνολο παραμόρφωσης και θορύβου με στάθμη αναφοράς το 1Vrms είναι 0.015% και η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κοντά στο 0.002%)

Thumbnail Thumbnail

710: Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

710: Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz/1.5kHz, στάθμη αναφοράς: 1Vrms.

Ο θόρυβος στην έξοδο του προενισχυτή με στάθμη αναφοράς το 1Vrms μετρήθηκε στατικά στα -80dBr(A). To σχετικό φάσμα περιλαμβάνει μια αιχμή στα 50Hz (με στάθμη λίγο μικρότερη από τα -80dBr) και από το σημείο αυτό πέφτει γρήγορα κάτω από τα -100dBr.
H μεταβολή της αρμονικής παραμόρφωσης (THD+N) σε συνάρτηση με τη συχνότητα ακολουθεί την πεπατημένη με την καμπύλη των 0dBr (1Vrms) να βρίσκεται γύρω από το 0.04% και τις καμπύλες για στάθμες -3, -6 και -9dBr να έχουν την ίδια μορφή αλλά υψηλότερες τιμές με ανώτερη τα 0.15% περίπου.

Thumbnail Thumbnail

710: Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Vrms, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

710: thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1Vrms. Στάθμες: 0dBr (1Vrms, κόκκινη καμπύλη), -3dBr (πράσινη), -6dBr (πορτοκαλί), -9dBr (ιώδης)

Με βάση τον τρόπο που μεταβάλλεται η παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη, η βέλτιστη περιοχή λειτουργίας του 710 είναι μεταξύ 0.4Vrms και 2Vrms περίπου, τιμές που σηματοδοτούν την πτώση της παραμόρφωσης κάτω από το 0.01% (η πρώτη) και την έναρξη της αύξησής της καθώς η έξοδος οδεύει προς την υπερφόρτωση (η δεύτερη). Η υπερφόρτωση εμφανίζεται λίγο πάνω από τα 8Vrms.

Thumbnail

710: Παραμόρφωση σε συνάρτηση με την στάθμη εξόδου. thd+N (κόκκινη καμπύλη), thd (πράσινη καμπύλη)

O 640Ε απέδωσε, στο όριο του ψαλιδισμού 173Wrms σε φορτίο 8Ω, τιμή που ανέβηκε στα 250Wrms για φορτίο 4Ω. Με συντελεστή αύξησης 1.44, o τελικός μπορεί να θεωρηθεί επαρκής από πλευράς δυνατοτήτων οδήγησης φορτίων με χαμηλή σύνθετη αντίσταση. Ο συντελεστής απόσβεσης υπολογίστηκε κοντά στο 92, απολύτως επαρκής (αλλά όχι και από τους υψηλότερους που έχουμε δει σε ενισχυτές με ημιαγωγούς στην έξοδο).
Η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή φαίνεται να είναι εκτεταμένη με ήπιες τάσεις αποκοπής χαμηλά (0.4dB στα 10Hz) αλλά και στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (0.4dB/20kHz). Το εύρος της μέτρησης είναι περιορισμένο (μέχρι τα 25kHz) διότι ο 640E φαίνεται να διαθέτει ένα εξαιρετικά αυστηρό σύστημα προστασίας που δεν επιτρέπει την λειτουργία του με σήματα πολύ υψηλής συχνότητας σε υψηλή ισχύ. Η απόκριση συχνότητας με σύνθετο φορτίο περιλαμβάνει μερικές αποκλίσεις εύρους μερικών δεκάτων του dB, κυρίως πάνω από τα 2kHz.
Το φάσμα του σήματος εξόδου με σήμα 1kHz στην είσοδο περιλαμβάνει μια σειρά αρμονικών, με ισχυρότερη την δεύτερη (στα -100dBr) η οποία βαίνει μειούμενη με ιδιαίτερα ομαλό τρόπο. Το σύνολο των συνιστωσών παραμόρφωσης και θορύβου βρίσκεται κάτω από τα -100dBr (με στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί στο 1/3 της μέγιστης ισχύος του ενισχυτή σε φορτίο 8Ω. Οι στατικές μετρήσεις παραμόρφωσης ήταν πολύ χαμηλές με φορτίο 8Ω (0.003% THD+N) και λίγο υψηλότερες σε φορτίο 4Ω (0.005%). Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα (0.003%). Τα ευρήματα αυτά, συνηγορούν στην άποψη ότι έχουμε να κάνουμε με έναν τελικό ενισχυτή που έχει χαμηλές παραμορφώσεις.

Thumbnail Thumbnail

640E: Απόκριση συχνότητας και για τα δύο κανάλια. Στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη), σύνθετο φορτίο (κόκκινη).

640E: Φάσμα αρμονικών για σήμα 1kHz, στάθμη αναφοράς: 1/3 Pmax/8Ω.

O ενισχυτής αποδείχθηκε αρκετά αθόρυβος, με στατική μέτρηση -89dBr(A) για στάθμη αναφοράς αυτήν που αντιστοιχεί σε ισχύ 1Wrms/8Ω. To φάσμα του θορύβου περιλαμβάνει τις αναμενόμενες συνιστώσες (50/100Hz) καθώς επίσης και τις αρμονικές και τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσής τους, στο σύνολό τους κάτω από τα -100dBr (με εξαίρεση τα 50Ηz που βρίσκονται ελάχιστα dB υψηλότερα).
H αρμονική παραμόρφωση σε συνάρτηση με την συχνότητα επιδεικνύει μια τυπική ανοδική τάση πάνω από το 1kHz. Στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων κυμαίνεται λίγο πάνω από το 0.003% ενώ στο όριο της μέτρησης (20kHz) βρίσκεται στο 0.03%

Thumbnail Thumbnail

640E: Φάσμα θορύβου στην έξοδο. Στάθμη αναφοράς: 1Wrms/8Ω, είσοδος βραχυκυκλωμένη.

640E: thd+N σε συνάρτηση με την συχνότητα. Έξοδος: 1/3 Pmax/8Ω.

Τέλος το διάγραμμα μεταβολής της παραμόρφωσης σε συνάρτηση με την ισχύ δείχνει ένα στάδιο εξόδου με σταθερή συμπεριφορά (γύρω από το 0.003%) μέχρι το σημείο που ξεκινά η υπερφόρτωση, κοντά στα 140Wrms/8Ω. Με φορτίο 4Ω η συμπεριφορά αυτή διατηρείται αλλά καθορίζεται από υψηλότερες τιμές: Η παραμόρφωση κυμαίνεται στο 0.006% μέχρι το σημείο εκκίνησης της υπερφόρτωσης που βρίσκεται λίγο πάνω από τα 190Wrms.

Thumbnail

640E: thd+N σε συνάρτηση με την ισχύ εξόδου. Φορτίο 8Ω (πράσινη καμπύλη) και 4Ω (κόκκινη καμπύλη).