Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 02/07/2013

avmentor.eu
Go to
avmentor.eu

ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Crimson Electronics 710/640E

Thumbnail

Crimson Electronics 710

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Προενισχυτής Line/Phono
Είσοδοι: 6x Line (RCA), 1x Phono (RCA), 1x Tape (RCA)
Έξοδοι: 1x Pre Out (Line), 1x Rec Out (RCA)
Είσοδος Phono: 5mV/50kΩ (MM), 0.5mv330Ω (MC), Ακρίβεια αποέμφασης: 1dB
Απόκριση συχνότητας: 0-100kHz (-1dB)
Λόγος S/N: >100dB (Line), 70dB (MM), 65dB (MC)
Υπερφόρτωση: 5Vrms
Άλλες δυνατότητες: Tape/Source Monitor, Τηλεχειρισμός
Διαστάσεις: 95x116x370 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 0.58kg

Crimson Electronics 640E

Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή)
Περιγραφή: Τελικός ενισχυτής μονομπλόκ
Ισχύς: 175W/8Ω, 250W/4Ω
Ευαισθησία: 775mV
Απόκριση συχνότητας: 10Hz-40kHz (-1dB)
Παραμόρφωση: 0.01%
Λόγος S/N: >100dB
Ρυθμός ανύψωσης: >20V/μS
Άλλες δυνατότητες: Δύο έξοδοι σύνδεσης ηχείων, έξοδος pass through
Διαστάσεις: 95x116x364 (mm, πxυxβ)
Βάρος: 5.9kg
Τιμή - Πληροφορίες
Crimson Electronics 710: € 4.500,-
Crimson Electronics 640E (ζεύγος): € 3.000,-
Πληροφορίες: Velvet Audio, τηλ.: 210-922.4368, web: http://www.velvetaudiohiend.com/, http://austinhifi.com/crimson.html