Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 20/12/2011

flag
english
abstract

GROUP TEST: ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ/ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 4.000 ΕΥΡΩ

Η Διαδικασία της Δοκιμής

Φωτό_Ανοίγματος

Η διαδικασία της δοκιμής περιέλαβε, κατά τα γνωστά, εργαστηριακή αξιολόγηση της κάθε συσκευής και στην συνέχεια ακουστική αξιολόγηση. Η τελευταία έγινε συνολικά για κάθε ζεύγος, δεν ακούσαμε δηλαδή ξεχωριστά τον προενισχυτή και τον τελικό ενισχυτή σε σχέση με το σύστημα αναφοράς. Αν και κάτι τέτοιο θα ήταν, επίσης, ενδιαφέρον, ο χρόνος που θα χρειαζόταν και το εύρος των παραμέτρων της κάθε αξιολόγησης γίνονταν απαγορευτικά.
Το σύστημα αναφοράς περιελάμβανε, ως πηγή το Teac Esoteric P70/D70 σε ρυθμό upsampling 4x και σύνδεση AES3 μέσω καλωδίων της Nirvana (DC-110), τον προενισχυτή Melos Plus Series Line και τον τελικό ενισχυτή Parasound HCA3500. Όλα τα συστήματα κλήθηκαν να οδηγήσουν το ATC SCM-50PSL. Κατά τις ακροάσεις η στάθμη ρυθμίστηκε προσεκτικά ώστε να παραμένει ή ίδια μεταξύ των υπό δοκιμή συστημάτων, με εξαίρεση την δοκιμή της υπερφόρτωσης όπου, εννοείται, ακούσαμε κάθε ενισχυτή κοντά στο όριό του (το οποίο ήταν διαφορετικό).
Η εργαστηριακή εκτίμηση περιέλαβε όλες τις συνήθεις μετρήσεις που κάνουμε σε ενισχυτικά. Τα σχετικά κείμενα που θα βρείτε για κάθε ζευγάρι περιλαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα σχόλια και δεν αναφέρονται στο σύνολο των μετρήσεων και των διαγραμμάτων που παρατίθενται. Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και -κυρίως- κατά την σύγκρισή τους με άλλα θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν τις συνθήκες της κάθε μέτρησης η οποίες αναγράφονται σαφώς σε κάθε σχετικό πίνακα. Οι πίνακες έχουν την μορφή PDF και μπορείτε να τους κατεβάσετε/εκτυπώσετε ώστε να είναι απλούστερη η μελέτη τους.

Αρχεία που θα σας φανούν χρήσιμα:
Πίνακας μετρήσεων και χαρακτηριστικών